Salut laboral

Salut Laboral

Arxiu Biblioteca Enllaços WEB Normativa
 

Documents

 

El curs próxim la Conselleria d'Educació tindrà, per fi,  el Pla de Prevenció i complirá els seus deures en prevenció de riscos laborals.

L'STEPV-intersindical valenciana negocia amb Conselleria d'Educació aspectes fonamentals que consoliden la cultura i la pràctica de la prevenció de riscos laborals als Centres d'Ensenyament Públic.

El secretari autonòmic d’Educació compareix davant la Mesa Sectorial per donar explicació a l’incompliment de l’acord de 24 de novembre de 2005. Les noves plantilles Educació Infantil estaran en marxa l’1 de setembre de 2006 i les plantilles dels Serveis de Prevenció es podran començar a dotar a partir del mes de juny. <document en PDF>

Informe de la reunió del plenari de la CSSL d'Alacant del passat 21 de febrer de 2006.

Retard i incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en els treballadors i treballadores de la Generalitat Valenciana. La Intersindical Valenciana inicia un curs de formació sobre Plans d’Emergència als centres de treball.  <document en PDF> 

Informació sobre la Comissió Permanent del Comité de Salut Laboral d'Alacant, celebrada el 25/10/05

Informacions al voltant de la permanent del Comité de Salut Laboral d'Alacant (18/10/05).

Informe del plenari del CSSL de Castelló (4/10/05)

Comunicat de premsa d'Intersindical Valenciana. L'assetjament escolar (bullying), drets humans en risc.  <document en PDF>

Informe del Plenari del Comité de Salut i Seguretat del Personal Docent d'Alacant (31/Maig/05)

Reunió del Comitè provincial de SALUT LABORAL de Castelló (2/maig/05)

"La regulación de las enfermedades profesionales: una asignatura dolorosamente pendiente". Article de Domingo Ortolà Pla, Coordinador de Salud Laboral de l'STEPV Intersindical Valenciana

Comunicat dels delegats de prevenció de les organitzacions sindicals STEPV-Iv, F.E. de CC.OO.-PV, FETE-UGTPV, ANPE-CV i CSI-CSIF

Resolució de la Inspecció Provincial de Treball de 12/03/04 (PDF)

Acta del Plenari del CSSL Docent no Universitari d'Alacant 8/02/05

Comunicat dels Delegats de Salut Laboral de l'STEPV de les comarques de Castelló

L'acció sindical de l'STEPV-iv en Salut Laboral pas a pas.

Condicions laborals dels funcionaris que han de desplaçar-se.

Regulació dels deplaçaments per raons del servei dels treballadors i treballadores de la Generalitat.

La Confederació d'STEs demana a la nova Administració polítiques que milloren la salut del professorat.

La Responsabilitat Civil del Professorat. Directrius per a unes pautes administratives als Centres Educatius.

Nova campanya de la Confederació d'STEs sobre salut laboral i condicions de treball.

Informació sobre els estudis de Prevenció de Riscos Laborals en la Formació Professional Específica. 

Jornada: prevenció de riscos a l'ensenyament privat. Conclusions


   
El curs próxim la Conselleria d'Educació tindrà, per fi,  el Pla de Prevenció i complirá els seus deures en prevenció de riscos laborals.

L'STEPV-IV  i  la resta de sindicats de la Comissió Sectorial de Seguretat i Salud Laboral apleguen a un acord amb la Conselleria d’Educació. 

L’acord posa fi a un llarg període de negociacions perllongades més de dos anys i abasta tot un seguit de temes com ara: El Pla de Gestió de la  de Prevenció de Riscos del sector docent, la creació de la figura del coordinador/a de centre, el procés d’adaptació de llocs de treball, un pla de formació específica en salut laboral, el pla de vigilància de la salut i la col·laboració per a l’elaboració dels Plans d’autoprotecció de centres.

L’acord ha de suposar un impuls definitiu per tal que la Conselleria d’Educació considere la seguretat i la salut de les seues treballadores i treballadors una prioritat política de primer ordre.  

L’STEPV iv fa una valoració positiva del mateix i mantindrà una postura de control i d’exigència davant l’administració per tal que el seu desplegament faça possible una veritable millora de les condicions de treball del professorat valencià.

6/07/2006

 

 
L'STEPV-intersindical valenciana negocia la consolidació de la cultura i la pràctica de la prevenció de riscos laborals al sector docent.

L'STEPV-intersindical valenciana negocia amb Conselleria d'Educació aspectes fonamentals que consoliden la cultura i la pràctica de la prevenció de riscos laborals als Centres d'Ensenyament Públic com són la figura de Coordinador de Centre en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, l'adaptació de Llocs de Treball, el Pla de Formació en Prevenció de Riscos Laborals i el Pla de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals del Sector Docent. Tot i que no s'han tancat les negociacions perquè constitueix una primera fase, els documents que oferim a la vostra anàlisi i valoració crítica són el resultat de les negociacions al si de les darreres Meses Tècniques i de la Comissió Sectorial de Salut Laboral, que seguien el pla de ruta d'un protocol signat al febrer de 2006, com també del treball en equip desenvolupat durant el període de contactes amb l'Administració dels nostres delegats i delegades de Salut Laboral. Us suggerim que us llegiu amb atenció aquests documents que han estat elaborats per la Conselleria i que han estat sotmesos a un procés intens d'esmenes, però que cal oferir a la lectura i l'anàlisi crític dels treballadors i treballadores de l'ensenyament públic perquè ens pugueu fer arribar a través del nostre e-mail (salut.laboral@stpv.org) aquelles propostes que creieu més convenients. Paral·lelament, i una vegada hagem perfilat amb més concreció el posicionament del sindicat davant l'última proposta de l'administració educativa, s'obrirà un debat entre els nostres afiliats i les nostres afiliades.

Llistat de documents en format PDF:

<Coordinador de Centre en matèria de Prevenció de Riscos Laborals>
<Adaptació de Llocs de Treball>
<Pla de Formació en Prevenció de Riscos Laborals>
<Pla de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals del Sector Docent>

 

 
El secretari autonòmic d’Educació compareix davant la Mesa Sectorial per donar explicació a l’incompliment de l’acord de 24 de novembre de 2005

Les noves plantilles Educació Infantil estaran en marxa l’1 de setembre de 2006 i les plantilles dels Serveis de Prevenció es podran començar a dotar a partir del mes de juny 

El Secretari Autonòmic d’Educació ha hagut de donar explicacions davant la Mesa Sectorial per l’incompliment reiterat de l’acord firmat entre la Conselleria i els Sindicats el passat 24 de novembre de 2005. 

L’acord contemplava la creació d’un mestre/-a d’educació infantil més per cada tres unitats, la transformació de les escoletes infantils de la Generalitat en centres educatius, la dotació de les 36 places pendents dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, la convocatòria de les Llicències per Estudis, el compromís d’impulsar millores per al professorat interí, i la publicació al DOGV de les Plantilles de Formació Professional. 

La posada en marxa de l’acord du un retard de més de 4 mesos, la qual cosa ha provocat tensions en els últims temps entre la Conselleria i els Sindicats de la Mesa Sectorial, ja que l’Administració no donava cap explicació de l’incompliment dels terminis d’aplicació acordats.  

El Secretari Autonòmic ha afirmat que l’Acord,  –bloquejat fins ara per la Conselleria d’Hisenda–, ha estat parcial i substancialment  desbloquejat, ja que es dotaran 326 places d’educació infantil abans de l’1 de setembre de 2006, que es podran començar a dotar les 36 places pendents del Servei de Riscos Laborals a partir del mes de juny, i que les llicències per estudis es podrien convocar a partir de 1 de gener de 2007. A més a més, ja s’ha encetat el procés per transformar les escoletes de la Generalitat en centres Educatius i la negociació sobre condicions laborals sobre el professorat interí encara no ha acabat.  

Des de l’STEPV-Iv hem valorat positivament la compareixença del Secretari Autonòmic, que servit per donar un impuls a una part important dels compromisos adquirits per l’Administració, però hem lamentat també no hi haja hagut una aposta més decidida per complir l’acord en els termes firmats, ja que no s’ha compromés d’una manera ferma amb les llicències per estudis i amb la publicació al DOGV de les plantilles de Formació Professional. 

València, 11 de maig de 2006

 

 
REUNIÓ DEL PLENARI DEL  CSSL D’ALACANT

El passat 21 de febrer es reuní als SSTT de la Conselleria el plenari del Comité de Salut i Seguretat del Personal Docent d’Alacant. En aquesta sessió es tractaren els assumptes següents: 

  1. Lectura de l’acta de la sessió anterior. Sobre aquest punt es sol·licita a la secretaria l’enviament previ de l’esborrany de l’acta als membres del Comité.

  1. Distribució als membres del comité d’un recull bàsic de documentació i normativa al voltant de la Salut Laboral.

  1. Distribució de diferents zones d’actuació per a cada membre del comité. Es donen aquestes zonen com a definitives amb els ajustos que s’ahurà de realitzar per errades o canvis de destinacions.

  1. Informació del president respecte de  diferents denúncies i actuacions que s’ha dut a terme des de l’inici de curs.

  1. Informació sobre diferents ofertes de formació (on line, Universitat d’Alacant, Curs de nivell Mitjà, mòdul d’autoprotecció) per si és d’interès per als membres del comité.

 

 

Retard i incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en els treballadors i treballadores de la Generalitat Valenciana 

La Intersindical Valenciana inicia un curs de formació sobre Plans d’Emergència als centres de treball 

La Intersindical Valenciana ha inicia un curs de formació sobre Plans d’Emergència als centres de treball per a tots els delegats i delegades de prevenció, sobretot per als de la Generalitat Valenciana. Encara que moltes empreses privades, algunes de l’ensenyament concertat,  no tenen documentat el Pla de Prevenció, crida l’atenció el retard i l'incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per la Generalitat Valenciana entre els seus treballadors públics en sanitat, funció pública i ensenyament. Aquest i el desenvolupament de la cultura preventiva és el motiu de l’organització d’aquest curs. 

Avui hem de fer palés que el desé aniversari de la publicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals ve acompanyada per una profunda sensació d’indignació per la mort dels treballadors de Granada. Tot incompliment de la LPRL genera el manteniment de riscos i perills per a la salut.  

Instem a  la Generalitat Valenciana perquè modifique la seua actuació. El marc ha de ser els Pressupostos del 2006, que han de donar cobertura a les mesures urgents que cal ficar en marxa, entre les quals ressaltem: 

1.      El ple desenvolupament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, sobretot a l’Ensenyament i Funció Pública.

2.      La publicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals que permeta  potenciar els òrgans de participació, fer la necessària avaluació de riscos i adopció de mesures preventives, dur endavant la informació i formació dels treballadors i treballadores i desenvolupar la vigilància de la seua salut.

3.      Pagar adequadament i modificar les condicions de seguretat dels treballadors públics que utilitzen el vehicle per al seu desplaçament, atés l’augment dels accidents “in itinere”.

4.      Encetar un procés d’investigació per a resoldre sense demora certs aspects preventius importants, com el mobbing, el tractament adequat a discapacitats i immigrants, i per atendre les denúncies sobre alguns centres, com l’Escola Oficial d’Idiomes.     
                                         

 València, 8 de novembre de 2005.         

 

 
INFORMACIÓ SOBRE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL COMITÉ DE SALUT D’ALACANT CELEBRADA EL 25 D’OCTUBRE DE 2005. 

Tal com s’acordà a la reunió anterior, aquesta és una sessió de treball conjunta amb els directors dels CEFIRE d’Alacant per exposar-los les necessitats de formació al voltant de la Salut i la Seguretat en el treball dels docents. 

Per part del Comié hi assiteixen el president, la secretària, el representant d’UGT, la de CSIF, el d’ANPE, el de CCOO i el de l’STEPV, per part dels CEFIRE el d’Elda, el d’Oriola, el d’Elx, la de Benidorm, d’Alacant i d’Alcoi. 

En un primer moment el president informa sobre el que és el comité i les seves competències i composició. Diverses intervencions per part dels membres de la comissió permanent giren al voltant de la necessitat de formació tant dels membres del Comité com de tots els treballadors i treballadores així com de la obligació de l’empresa, de la Conselleria, d’oferir aquesta formació així com de la necessitat que aquesta estiga avalada pel propi Comité. En aquest sentit s’enumeren algunes necessitats de formació com són prevenció de problemes de la veu, plans d’emergència i autoprotecció, estrés i riscos psicosocials, etc. 

Els representats dels CEFIRE informen que ja ofereixen formació en alguns dels temes suggerits, entre d’altres el curs “on-line” de prevenció de riscs laborals que comença el 16 de novembre; però que enguany, la oferta ja està tancada i no disposen de més financiació. En qualsevol cas suggereixen que el Comité s’ha d’adreçar al Cap del Servei de Formació del Professorat per transmetre també aquestes iniciatives. D’altra banda mostren la seva disposició a col·laborar i ofereixen els  seus recursos i instal·lacions per a altres possibilitats com ara jornades, seminaris, encontres..., així com la certificació de les mateixes, sempre que no comporten despeses adicionals a aquelles que ja tenen tancades. De cara a la programació de 2006  seria possible donar una oferta més ampla i sistemàtica.


 
INFORMACIONS AL VOLTANT DE LA PERMANENT DEL COMITÉ DE SALUT D’ALACANT (18/10/05) 

Celebrada als SSTT de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports a Alacant el 18-10-05 a les 11’30 hores. 

·        En primer lloc el  president informa d’alguns escrits arribats al Comité : un sobre pintura realitzada en horari escolar a un centre de Castalla (s’acorda informar als Servei de Prevenció, i al centre i l’ajuntament per tal que no es realitze en jornada escolar i que s’utilitze la pintura adequada). Un altre sobre el desestiment d’una denúncia de possible “mobing”. El representat de l’STEPV informa que ha presentat una denúncia el 26 de setembre al registre i demana per què no hi és, el president no en té coneixement i se li facilitarà còpia personalment.

·        Es solicita de la secretaria que comprovi si ha hagut canvis en alguns dels delegats i delegades.

·        Hi ha diverses intervencions comentant que cal donar més contingut als plenaris.

·        S’acorda impulsar la divulgació informativa als centres dinamitzadora de la conciència de salut laboral (més endavant es faran propostes concretes).

·        Com que no es té resposta sobre el curs de formació bàsica sol·licitat des de fa molt temps, s’apunten altres alternatives mentre aquest arriba: contactar amb el Consorci de Bombers per rebre formació sobre plans d’emergència i evaquació, contactar amb els representants dels CEFIRE per proposar-los diversos eixos de formació (en aquest sentit s’acorda aportar a la propera permanent propostes concretes per part de cada sindicat (problemes de la veu, riscos Psicosocials, musculoesquelètics, autoprotecció...); aquestes propostes seran exposades als representats dels CEFIRE a la propera sessió de la permanent.

·        Es demana de la presidència si ja comptem amb un espai físic i una dotació material mínima per al comité. Com que encara no hi ha res, la secretària, l’STEPV i un altre sindicat s’adrecen al secretari dels SSTT per insistir en la demanda. La resposta és que s’intentarà trobar un lloc, ni que siga compartit, amb una dotació mínima d’ordinador, taula, arxiu...

·        S’acorda la propera sessió de la permanent per al proper dimarts 25 d’octubre a les 11’30 h.


 
Informe del plenari del CSSL de Castelló (4/10/05)

El passat dia 4 es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Personal Docent públic no universitari de la província de Castelló per tal de confeccionar la Memòria del curs 2.004-2.005 i elaborar un pla d’actuacions per al proper curs.

També es van presentar vàries propostes de díptics, semblants als dels comitès de València i Alacant per poder enviar-los als centres com una eina informativa de l’existència del Comitè. També es va aprovar
aconseguir un correu electrònic per al comitè on poder rebre totes les  iniciatives, demandes i denúncies dels centres de caràcter referit a la Salut Laboral del Professorat.

Finalment es va analitzar l’estat dels projectes d’autoprotecció dels centres de la província on, després d’haver tingut diverses reunions amb directors i directores de centres, amb la presència de la responsable de Protecció Civil, s’ha donat una gran espenta a l’elaboració dels projectes, implicant, així mateix a un bon grapat d’Ajuntaments, gràcies a la iniciativa del Comitè.


 
Comunicat de premsa d'Intersindical Valenciana 

L'ASSETJAMENT ESCOLAR (bullying), DRETS HUMANS EN RISC. 

El bullying o maltractament entre iguals és un indicador de falta de salut de la societat en la qual està inserida l'escola, que per altra banda, no fa ni més ni menys que reflectir els valors que imperen en aquella. Aquesta “dolència social” no només pren cos en l'escola amb el bullying, sinó que es manifesta en l'àmbit domèstic amb el maltractament a les dones i en l'àmbit laboral amb la plaga del mobbing. Es tracta d'utilitzar una posició de poder com individu o grupalmente per a abusar d'un/altre a més feble (o física, social i/o psicològicament) de forma recurrent i intencional, procés que implica victimització psicològica i rebuig social en qui ho sofreixen. Es tracta de conculcar els mínims drets democràtics que qualsevol ésser humà té a no ser maltractat ni abusat en el més profund de la seva dignitat. Tot això en públic i amb el silenci còmplice de qui ho contemplen.

Des de STEPV-Iv creiem que treballar per a millorar el clima de convivència en els centres escolars és una responsabilitat de tota la comunitat educativa. Famílies, professorat i alumnat es deuen obstinar en aconseguir-lo amb el suport imprescindible de l'Administració i la tolerància zero de tota la societat davant aquests fenòmens. Quan en els titulars dels mitjans de comunicació es presenten fets tan escandalosos com les conseqüències més extremes de l'assetjament, més quan són protagonitzats per xiquetes i xiquets o adolescents, se sent la necessitat de buscar culpables i sol utilitzar-se el camí més curt i fàcil sense molta major reflexió. Així apareixen titulars que escriuen que qui estan amb els xiquets i xiquetes en l'escola són els culpables que això passe. S'oblida amb massa freqüència que el bullying o assetjament escolar és un fenomen social, no només escolar, i multicausal i com a tal, exigeix una conscienciació i sensibilització de tota la societat i una intervenció conjunta i coordinada de tots els sectors de la Comunitat Educativa amb el suport i lideratge en aquest esforç de l'Administració Educativa. En el microcosmos escolar es reflecteixen els valors que socialment les i els adults posem en joc en les nostres relacions interpersonales.

Des de STEPV-Iv creiem imprescindible aquesta reflexió, que ens preguntem en quins valors es basen les nostres relacions interpersonales, quina orientació moral som capaços de transmetre als nostres fills/as i alumnat respecte a les seves relacions amb els altres/as i en quin sentit podem treballar conjuntament per a ajudar-los que això puga ser d'altra manera amb el nostre exemple. Parlem des de STEPV-Iv que l'Administració Educativa lidere i aposte per la millora de les condicions de treball i convivència de qui treballen i conviuen en les comunitats escolars. Què promoga campanyes per la dignificació i el respecte a la tasca docent. Què aporte recursos i formació a tots els sectors de la Comunitat Educativa per a abordar els problemes de convivència en els centres. Què faça efectius en les comunitats educatives perfils professionals docents, sanitaris i altres que estimulen a tots els sectors de la Comunitat Educativa a treballar en la construcció d'instruments de lluita contra el bullying. Perquè això, la lluita contra el maltractament, no és una qüestió d'experts, o que el tema es tracte o s'impartesca en determinada assignatura o matèria creada a l'ús. No. El maltractament entre iguals és un fenomen social, que té a veure amb els drets democràtics de convivència de totes i cadascuna de les persones i dels grups en el seu conjunt, i, per tant, s'aprèn sempre i en tots els espais i temps que es posa en joc, sense que calga reservar un per a fer-lo. Perquè és una qüestió de tots/es, no competeix només al professorat abordar-lo, és necessari comptar amb la col·laboració de tots i cadascun dels sectors de la Comunitat Educativa liderats per la pròpia Administració i amb el suport social de tota la societat amb el seu rebuig inequívoc. 

Intervindre abordant la intimidació i el maltractament en les nostres comunitats educatives serà ensenyar i compartir amb els xiquets i xiquetes que aquestes formes d'exercici del poder no són admissibles, que les rebutgem i que són socialment indesitjables. Fent això estarem també treballant per a la prevenció contra l'assetjament en altres àmbits com en el domèstic, en el treball i en general, en la societat. 

València, 17 de juny de 2005


 

PLENARI DEL COMITÉ DE SALUT I SEGURETAT DEL PERSONAL DOCENT D’ALACANT (31/05/05)

El dia 31 de maig de 2005 es celebrà el plenari del Comité de Salut a la sala d’Actes dels SSTT de Cultura, Educació i Esports. S’inicià la sessió a les 12 h en segona convocatòria amb el següent ordre del dia: 

1.Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.Distribució de zones per a l’atenció de delegats i delegades.

3.Informes del president.

4.Precs i preguntes. 

1: Es prodedeix a la lectura de l’acta anterior i es fan algunes al·legacions en el sentit de fer constar alguns assistents que hi foren presents però que no constaven com a tals i s’aprova. 

2: A continuació la secretària distribueix als repectius delegats i delegades les zones que seràn de la seva influència. S’observa que existeixen alguns errors en la distribució d’alguns centres; també alguns delegats i delegades no se’ls ha adjudicat cap centre. S’informa que aquest és un primer document per començar a traballar per al curs vinent i que a la comissió permanent s’intentarà subsanar els errors i defectes d’aquesta distribució. Es formula el dube sobre el cobrament de les despeses de desplaçament que pot comportar l’atenció als centres, el president informa que és un tema que encara no està resolt i és del parer que s’ha de regular i ha d’estar suficientment clar per poder realitzar l’atenció adient. 

3: El president informa sobre:

·Els temes que actualment són objecte de negociació amb la Conselleria: El Pla de Gestió de Prevenció, el Coordinador de Prevenció en Centres, l’adaptació de llocs de treball, les plantilles dels Serveis de Prevenció...

·La creació d’una pàgina web dins l’apartat de personal docent de la pàgina de la Conselleria.

·Sobre l’escrit de denúncia que ha arribat al Comité del C.P. Serra de Mariola d’Alacant ( Preocupació sobre la teulada d’uralita, temperatures, estat de les finestres de ferro...), es compromet a tramitar-la per què els tècnics en facen una valoració. El portaveu de l’STE-PV sol·licita del president que faça les gestions dins dels SSTT per tal que els funcionaris coneguen de l’existència i la ubicació del Comité ja que aquesta denúncia es va formular per correu al voltant de l’11 d’abril i encara no hauria arribat si no s’hagués portat en mà a la comissió permanent. 

4: Finalment, algun del representant de l’administració recentment anomenat expressa els seus dubtes sobtre què és i com funciona el Comité així com sobre les funcions d’aquests representants; el president es compromet a informar-lo personalment en acabar la sessió.

També es recorda la necessitat de recordar, a través d’un comunicat del propi comité als centres educatius, de la necessitat de contemplar en l’hoari del professorat el crèdit suficient per a la realització de les funcions dels delegats i delegades.

Fianalitza la sessió a les 13’45.


 


Reunió del Comitè provincial de SALUT LABORAL de Castelló
 

Aquest matí s’ha reunit el Comitè provincial de Seguretat i Salut Laboral Docent de Castelló on s’ha estat estudiant les conclusions de l’enquesta que aquest òrgan, format de manera paritària pels sindicats i per l’Administració va elaborar i va remetre a tots els centres públics i concertats de la província per avaluar el nivell de realització dels plans d’emergència dels centres d’ensenyament.

En un principi han contestat un 50% dels centres d’entre els quals més de la meitat no han elaborat el pla, en la immensa majoria dels casos, malgrat la preocupació que es té per aquest, es veuen desbordats al no poder comptar amb l’ajuda tècnica i especialitzada escaient per part dels poders públics. No obstant això no hem d’oblidar que la legislació exigeix que l’Ajuntament aprove aquests plans, tanmateix aquests no mostren massa predisposició al respecte com així ho ha demostrat la manca de resposta, en la majoria dels casos, a l’escrit remés per Conselleria sobre aquesta obligació.

Des de la presidència del Comitè se’ns ha informat que la Conselleria ha remés a diferents cefires una documentació que pot ajudar als centres en l’elaboració del pla per la qual cosa es faran 3 ó 4 reunions a nivell comarcal per lliurar aquesta als centres interessats.

D’altre banda s’ha parlat del tema de les revisions mèdiques preventives a les quals qualsevol treballador i treballadora te dret. Des del comitè es va trametre un escrit a Luí Gimeno, cap del Servei de Prevenció traslladant-li la preocupació del professorat per aquest tema.

Finalment s’ha informat de la visita de variïs tècnics de prevenció als IES Matilde Salvador i al IES Politècnic, acompanyats per delegats de salut laboral docent de Castelló amb la fi d’avaluar la problemàtica d’aquests centres respecte a soroll i els taller i estem a l’espera de rebre els informes pertinents.

Des de l’STEPV-Iv es valora molt positivament la tasca que està realitzant el comitè des de la modificació del reglament en el qual, ara, la presidència i la secretària estan compartides entre l’Administració i els sindicats. No obstant això, malgrat el grau d’interès del comitè ens trobem amb uns Serveis de Prevenció que encara, pràcticament no existeixen, xocant amb la inoperativitat de bona part de les iniciatives del Comitè. És per això que des de la Intersindical Valenciana exigim que la Generalitat Valenciana pose en funcionament per als més de 6.000 docents de la província de Castelló els serveis Territorials de Prevenció, ara per ara inexistents.

Aquest sindicat només demana que Conselleria d’Educació complesca la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

2/maig/05


 

LA REGULACION DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES: UNA ASIGNATURA DOLOROSAMENTE PENDIENTE

Al ser diagnosticadas como enfermedades comunes muchas enfermedades se confunden con ellas, con lo que desaparece el nexo de unió con el trabajo. Esto explica el que el Estado Español que se sitúa a la cabeza de los accidentes de trabajo en la Unión Europea, la incidencia de las enfermedades de trabajo sea escandalosamente baja.  

Las enfermedades profesionales se definen en el articulo 116,1 de la Ley de la Seguridad Social como “ las contraídas a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro que se apruebe por las disposiciones contenidas en el anexo del RD 1995/78 de 12 de Mayo” éste es una copia casi literal de la lista europea de ¡1961!. 

La consideración de accidente laboral o enfermedad profesional, como no puede ser de otra manera, tiene un tratamiento y unas prestaciones diferentes y mejores que cuando se las considera enfermedades comunes. Entre otras cabe señalar:

·        El deber de asistencia por cualquier médico

·       Se considera al trabajador de pleno derecho, incluso cuando no esté dado de alta

·        Los medicamentos y las prótesis son totalmente gratuitos

·        Tienen derecho a indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes

·        La base reguladora para el recibo de prestaciones es mas favorable al trabajador

·        Se cubren la totalidad de los tratamientos especiales 

Merece la pena reseñar que en el sector docente no existe en la actualidad ninguna enfermedad profesional reconocida como tal. Y ello a pesar de la evidencia de que las y los docentes enfermamos a causa del trabajo. Las principales enfermedades ligadas al desarrollo de nuestra profesión son: Las enfermedades psicosociales, las músculo-esqueléticas y las derivadas de problemas relacionadas con la voz. 

·       En las enfermedades psicosociales influyen múltiples causas, pero básicamente la enorme desproporción entre las demandas de todo tipo que la sociedad ejerce sobre los docentes y la falta de recursos materiales, humanos y personales. Los factores que más inciden en su desarrollo son la intensificación de tareas y ritmo de trabajo, la organización y la planificación de las tareas profesionales, la falta de reconocimiento social de su labor y la ausencia de responsabilidad colectiva. Las enfermedades de este tipo mas conocidas son el estrés, el “burn-out” y el moobing.

·        Las enfermedades muscúlo-esqueléticas tienen su origen en la ausencia de un diseño ergonómico de los lugares de trabajo lo que genera malas posturas, en la manipulación constante y excesiva de objetos y personas sin tener la preparación o los medios técnicos adecuados, en el hecho de permanecer demasiado tiempo de pie y en la existencia de barreras arquitectónicas en los lugares de trabajo.

·        La incidencia de patologías orgánicas de la voz entre el profesorado ¡triplica¡ las de la población de otras profesiones. Sus causas, entre otras, emanan del esfuerzo, continuado de la voz, en la ausencia de los equipos de trabajo exigidos por el RD 1215/1997, por el ruido y por las condiciones materiales de las aulas. 

Esta triste evidencia llevo a la Confederación de STES a impulsar una campaña por el reconocimiento de las enfermedades profesionales de los docentes. Esta campaña cumplía un triple objetivo: En primer lugar sacar a la luz esta problemática interesadamente velada y brindar un apoyo sindical y solidario a las compañeras y compañeros que venían padeciendo esta situación, intentando revertir el sufrimiento individual transformándolo en acción colectiva. En segundo lugar impulsando la participación activa y directa del colectivo de enseñantes, mediante el impulso de los comités de seguridad y salud, las juntas de personal, las secciones sindicales, impulsando información y debates en los centros de trabajo y recogiendo adhesiones individuales y colectivas. En tercer lugar el objetivo más ambicioso era la reforma legal de esta situación injusta, convencidos de que a pesar de que lo era y es necesaria  la superación del propio concepto de enfermedad profesional por el más amplio de daño derivado del trabajo tal y como viene recogido en la propia LPRL, cualquier ampliación supondría un avance considerable no solo para las y los enseñantes, sino, decíamos, para el conjunto de la clase trabajadora. 

En la actualidad un grupo de expertos del ministerio de trabajo está trabajando en la remodelación del cuadro de enfermedades profesionales. Conocemos el borrador que han propuesto para su aprobación, previsiblemente a finales de junio de 2005. Continua teniendo graves carencias, pero incorpora como propuesta las “enfermedades provocadas por el esfuerzo mantenido de la voz, citando expresamente los nódulos  vocales agudos o crónicos que originan fatiga vocal con disfonía y dolor a la fonación y posteriormente disfonía crónica y cita entre el personal potencialmente afectado afectado el personal que desempeña actividades en las que se precise el uso mantenido y contínuo de la voz, como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores y locutores”. 

Es preciso denunciar la racaneria y la insuficiencia de esta nueva lista, pero igualmente conviene resaltar la importancia de esta incorporación que, si finalmente es aceptada, disminuirá considerablemente el sufrimiento de una parte importante de nuestro colectivo. No queremos arrogarnos la exclusiva del, parcial, éxito de esta inclusión, pero si afirmar que sin el desarrollo de nuestra campaña no hubiera sido posible. Por ello queremos felicitar y agradecer públicamente el apoyo obtenido y el eco alcanzado por dicha campaña. A la par que reiterar nuestro compromiso por impulsar nuevas campañas que tengan como objetivo la mejora en la seguridad y la salud de los y las trabajadoras.

Valencia 6-4-2005 

Domingo Ortolá Pla

Coordinador de Salud Laboral de l'STEPV Intersindical Valenciana


 

La Inspecció eleva a definitiu el requeriment contra Educació  per incomplir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

Els sindicats, que havien denunciat la situació en 2003, requeriran la Fiscalia General si l'Administració no s'hi implica 

Els delegats de prevenció de les organitzacions sindicals STEPV-Iv, F.E. de CC.OO.-PV, FETE-UGTPV, ANPE-CV i CSI-CSIF, membres del COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE VALÈNCIA, que hem comparegut avui davant la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València a requeriment d'aquesta, manifestem: 

1.- Que el dia 21-01-03 aquestes organitzacions vam denunciar a la Direcció Terriotrial de Cultura, Educació i Esports davant la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social  per l'incompliment de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

2.  Que amb data 12-09-2004 la Inspeccció  va efectuar un requeriment provisional a l'administració educativa, que va concretar en l'obligació d'acomplir el següent:

a) Planificació de l'acció preventiva per mitjà de l'avaluació inicial de riscs laborals. Termini: 1 mes.

b) Planificar l'acció preventiva en funció de l'avaluació anterior. Termini: 2 mesos.

c) Informació dels riscs laborals a tots els treballadors i treballadores. Termini: immediat. Formació teòrica i pràctica. Termini: 1 mes.

d) Adopció de les mesures respecte als primers auxilis, plans d'emergència i evaquació dels centres. Termini: 1 mes.

e) Planificació de l'acció preventiva en relació a la vigilància de la salut, tant inicial com periòdica. Termini: 15 dies.

f) A la Direcció Territorial de València: dotació d'un local permanent, ubicat a la mateixa seu, dotat de mitjans materials i humans per a que els membres del Comité i Delegats de Prevenció desenvolupen les seues tasques. 

3.    Que en el dia d'avui la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social ens ha comunicat que el requeriment provisional a l'administració  passa a ser definitiu. 

4.    Quela mateixa Inspecció ha tramés aquesta comunicació a la Caporalia de la Inspecció i a la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 

5.    Que el requeriment definitiu de la Inspecció requereix que l'Administració s'implique definitivament en tots els temes pendents referits a la seguretat i salut laboral dels treballadors i treballadores del sector docent, una demanda que ha estat reiteradament manifestada per totes les organitzacions sindicals. La persistència en la passivitat per part de l'Administració ens obligaria  a exercir el dret de recórrer davant la Fiscalia General de l'Estat per tal de garantir l'efectiu compliment de la Llei. 

València, 9 de març de 2005 

Comité de Seguretat i Salut Laboral Docent no universitari de València


 

Acta del Plenari del Comité de Seguretat i Salut Laboral Docent no Universitari d'Alacant

El dia 8 de febrer es convoca la reunió del Comité a les 11 h. en primera convocatòria i a les 11'30 en segona, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior.

2.- Nomenament de Secretari per renúncia de l'anterior.

3.- Distribució de les zones.

4.- Membres del comité interessats en realitzar el curs bàsic de prevenció.

5.- Informe del President.

6.- Precs i preguntes. 

Abans d'iniciar l'ordre del dia, el President informa de la renúncia del Secretari anterior i sol·licita dels presents que algú assumisca el càrrec. Davant la manca de voluntaris, continua la sessió amb la lectura de l'acta per part del President esperant que al llarg de la sessió es puga cobrir la secretaria. Es decideix, doncs, alterar l'ordre del dia: 

1.- S'aprova l'acta amb alguna precisió respecte als compromisos que En Luís Gimeno, cap dels Serveis Centrals de Prevenció, adquirí en la sessió anterior. 

5.- El President informa de les gestions fetes respecte a les actuacions realitzades darrerament en relació a sol·licituds de diversos centres. 

4.- S'informa de la possibilitat de realitzar el Curs Bàsic de Prevenció per part dels delegats i delegades que no l'han realitzat donada la seva recent incorporació. Es fa necessari el compromís d'almenys 15 persones. Finalment es comprometen unes 18 . Resta per confirmar ell lloc i la data. 

2.- Finalment, la secretaria recau en una representant de l'administració, d'acord amb l'actual reglament del Comité. 

3.- La Comissió Permanent del Comité ha elaborat una relació dels centres agrupats per comarques i zones per tal que puguen ser assignats als diferents membres d'aquest. L'objectiu és que cada centre tinga uns referents propers del Comité als quals acudir en cas de necessitat. S'acorda que la distribució la realitzarà la Comissió Permanent en una propera reunió. 

6.- Finalment es demana el compromís dels delegats de prevenció i dels representants de l'administració per tal que el proper dimarts dia 15 de febrer es puga realitzar l'enviament als centres dels cartells i díptics que s'ha elaborat per tal de donar a conéixer el comité.


 

Comunicat dels Delegats de Salut Laboral de l'STEPV de les comarques de Castelló

La Permanent del Comité de Seguretat i Salut Laboral del Personal Docent Públic de les comarques de Castelló s’ha reunit per tractar diferents temes:
   1. Curs de formació: L’STEPV-Iv ha manifestat el seu malestar pel  curs convocat per als delegats i delegades de salut de Castelló perquè es fa fora de l’horari escolar i de difícil accés per a les  persones que viuen en les comarques del nord.
   2. Seguiment de les denuncies presentades sobre els IES Politècnic i  Matilde Salvador; pel que fa al primer cas Luís Gimeno s’ha  compromès a venir a Castelló la propera setmana; pel que fa al  segon cas no donen cap solució per qüestions econòmiques. L’STEPV  ha exigit un compromís immediat de la conselleria per evitar el  soroll de la circulació exterior al centre; problema que ja venen  patint des de fa 10 anys.
   3. Reconeixements metges periòdics per al personal docent: Davant la demanda de l’STEPV-Iv al respecte, Luís Gimeno ha contestat que vagen a la Seguretat Social. L’STEPV ha proposat remetre-li una  carta basada en la legislació vigent i de no fer cas ho denunciarà a la inspecció de treball.
   4. Plans d’emergència i evacuació: L’STEPV-Iv ha proposat al Comitè  remetre una carta a tots els centres perquè elaboren un pla i l’envien als Ajuntaments respectius que són els que han de verificar-los, de manera que s’impliquen, doncs fins ara no han participat.

1/II/05


 

La Confederació d'STEs demana a la nova Administració polítiques que milloren la salut del professorat

1.-Nova campanya sobre Salut laboral i condicions de treball
2.-Monogràfic en Cuadernos de Pedagogia

La Confederació d'STEs ha presentat una campanya sobre la salut del professorat i la millora de les seues condicions laborals. L'objectiu és instar a la Nova Adminitració Educativa perquè també en l'ensenyament, complisca la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

L'educació és un sector on les condicions de treball generen riscos que afecten els treballadors/es. No sols els accidents de treball han de previndre's, hi ha un cúmul de danys en la salut que han d'eliminar-se o reduir-se al màxim: transtorns múscul-esquelètics, estrés, assetjament psicològic, síndrome del cremat, sobreutilització de la veu, quadres infecciosos i al·lèrgics, etc...

La Confederació d' STEs ha presentat hui una Campanya per als centres educatius i la societat en general amb una doble finalitat, d'una banda, desenvolupar una cultura preventiva i de reflexió sobre les condicions de treball i com afecten estes a la salut de les treballadores i els treballadors de l'ensenyament; i d'una altra, exigir de les Administracions Públiques i de les empreses privades el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, per mitjà de la integració de la prevenció en les seues estructures organitzatives i el desenvolupament dels preceptius Plans de Prevenció.

En este sentit, STEs-intersindical ha coordinat un dossier monogràfic que Cuadernos de Pedagogia ha dedicat este mes de maig a "La Salut del Professorat" en el seu número 335. Hem analitzat set situacions de risc per a la salut del professorat: Patologies múscul-esquelètiques, estrés, assetjament psicològic o mobbing, la responsabilitat civil, problemes de veu, la salut de les docents i la precarietat del personal interí i itinerant.

La Confederació d' STEs presentarà a les CCAA i a l'administració central una taula reivindicativa de millora de condicions laborals del professorat i exigirà el desenvolupament adequat dels Serveis de Prevenció, la potenciació de la figura del Delegat/da de Prevenció i el protagonisme dels comités de Seguretat i Salut Laboral en esta tasca de cultura preventiva.

STEs-intersindical 18-5-04


28 d'Abril, Dia Mundial de la Salut Laboral

Salut i riscos laborals dels treballadors de l’ensenyament

En els darrers anys s’ha produït un canvi en la definició del concepte de salut i higiene en el treball. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut laboral com l’estat de benestar, físic mental i social, ampliant el dany o malaltia esdevinguts del treball o del seu medi.

En el Dia Mundial de la Salut Laboral, STEPV-Iv reivindica el dret a treballar sense cap risc, doncs la nostra condició de treballadores i treballadors ens obliga a vendre la nostra força de treball, però no la nostra salut.

La salut en el treball no es pot entendre com l’absència de malaltia, sinó més bé com la capacitat de poder intervindre en el procés i en l’organització del treball de manera que es puga aconseguir un grau òptim de benestar físic, psíquic i social. Per això, la participació de les treballadores i treballadors en aquestes qüestions és clau per a millorar la nostra salut.

Contràriament al que es pot pensar, en l’educació també existeixen uns riscs laborals específics. Les treballadores i treballadors de l’ensenyament som conscients d’aquestes preocupacions, que cada vegada adquireixen més importància social. Però l’Administració valenciana posa entrebancs i es resisteix a complir la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, malgrat la seua promulgació –¡en 1995!–, i es nega a desenvolupar el Reglament de Serveis de Prevenció –¡de 1997!–.

Més de 45.000 treballadores i treballadors de l’ensenyament públic valencià no disposem encara dels Serveis de Prevenció, com prescriu la normativa vigent, un fet que il.lustra sobre la deixadesa de l’Administració que els sindicats han denunciat públicament, també en Magistratura de Treball.

Al País Valencià, la salut laboral en l’ensenyament necessita un gran canvi. Les treballadores i treballadors del sector educatiu encara han de conéixer els seus drets i exigir el compliment per part dels responsables polítics. Des del sistema educatiu s’ha de contribuir a estendre a tots els centres docents una cultura de la prevenció dels riscs laborals i defensar el dret de tota persona a treballar sense cap risc.

Per començar, seria bo que la pròpia Generalitat complira i fera complir les disposicions legals que regulen el dret a la salut i els riscos laborals d’aquest sector. Tot el col.lectiu –i especialment els qui pateixen malalties derivades de l’ofici d’ensenyar en centres dependents dels pressuposts públics– agrairia un primer gest de reconeixement per part del poder polític a un tema massa silenciat de manera interessada.


tornar a salut laboral