Notícies sindicals

 
03/11/2011. Mor Ivar Oddone, precursor italià de la salut laboral
 
04/10/2011. La Intersindical Valenciana exigeix participació y mitjans en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per al personal de la Generalitat
 
20/05/2011. STEPV, CCOO, ANPE, UGT i CSIF manifestem el nostre REBUIG al Qüestionari de Percepció e riscos psicosociales (CVPd).
 
14/11/2010. Les II Jornades de Formació Professional, organitzades per STEPV, analitzen la situació d’aquesta etapa en diferents àmbits
 
07/10/2010. Intersindical Valenciana denuncia la falta de recursos en salut laboral.
 
27/09/2010. Les escoles,  l'ajuntament i les diferents associacions del poble de Benetússer s’estan mobilitzant en contra de la subestació elèctrica que Iberdrola vol construir a uns 100 metres del CEIP Blasco Ibáñez d’aquesta localitat.
 
14/07/2010. Els sindicats denuncien la Conselleria per incompliment d’acords en salut laboral.
 
9/07/2010. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria d'Educació, incompleix reiteradament la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
26/06/2010. Intersindical, CCOO y CEMSATSE deuncien retalls en seguretat laboral.
 
25/06/2010. Escac i mat a la salut laboral dels empleats públics
 
21/06/2010. Comunicat conjunt de CCOO, CEMSATSE i INTERSINDICAL VALENCIANA.
 

24/04/2010. L'Àrea de Salut Laboral i i Medi Ambient d'Intersindical Valenciana participa en el Fòrum La diversitat sexual a l'àmbit laboral organitzat pel col·lectiu LAMBDA.

 

28/04/2010. Fent servir el Dia Mundial de la Seguretat i Salut Laboral, el Ministeri de Treball anuncia que augmentarà el control dels processos de malalties relacionats amb el treball.

 

 

8/04/2010. Accident mortal al centre logístic de Silla. El comité de centre de treball i el comité d'empresa provincial de València d'ADIF convoquen una concentració a l'estació València-Nord.

 

[notícies en arxiu]

 

 

La muerte de un precusor de la salud laboral

El jueves pasado fallecía en Italia Ivar Oddone, uno de los creadores del llamado "Modelo Obrero Italiano" de intervención en salud laboral, junto a Gastone, que entre 1965 y 1980, gestaron el lema: “LA SALUD NO SE VENDE NI SE DELEGA, SE DEFIENDE”.
Para ello crearon como instrumento de trabajo el mapa de riesgos, basado en la experiencia obrera. Elaboraron textos de Fisiología, Medicina del Trabajo, Ergonomía, Psicología y Organización del trabajo, conteniendo los elementos elaborativos de la clase obrera para el conocimiento y control de la eliminación de la nocividad en los lugares de trabajo.
Todo esto, hasta que la Unión Europea decide poner en marcha el softlaw (o derecho débil flexible), integrado por la directiva marco 89/391 y la constelación de directivas que permiten situar de nuevo al” experto acreditado” en el eje de todo el proceso de trabajo, y que será el que nos comente dónde hay riesgo o no.
Es el triunfo del mercado y la tecnocracia que consolida la hegemonía patronal de nuevo "La metodología de este modelo llegó también a los países latinoamericanos, e hizo surgir en los ámbitos profesionales una manera distinta de enfocar la salud laboral, movilizando a que muchos abandonaran sus especialidades para ponerse al servicio de los trabajadores. Murió una gran persona, un compañero. Su ejemplo seguirá siendo motor y causa para muchos más
El Modelo Obrero Italiano prohíja, en materia de trabajo y salud, un nuevo tipo de presencia sindical en Italia, a partir de algunos principios fundamentales.
El primero es que la salud no se vende, sino que se defiende a través de la prevención. Así, el movimiento obrero italiano decide luchar en contra de adicionales por insalubridad y adicionales por riesgo, es decir que decide acabar con cualquier forma de monetarizar la salud.
El segundo principio es conocido como la” non delega”, lo que significa que el derecho a la salud no se delega en nadie, sino que se defiende en primera persona. En este modelo, son los trabajadores por sí mismos quienes toman el liderazgo y construyen sus propias herramientas de diagnóstico e intervención, por ejemplo, los mapas de riesgo y los cuestionarios a grupos homogéneos de trabajadores

Fco Javier Gómez García, responsable de Salud Laboral de la Confederación -Intersindical


 
 
 

La Intersindical Valenciana exigeix participació y mitjans en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per al personal de la Generalitat

La Intersindical Valenciana lamenta que el govern valencià haja introduït modificacions en l’estructura de la prevenció, que afecta tot el personal de la Generalitat, sense utilitzar els mecanismes democràtics i de participació que marca la legislació actual. Els recents Reglaments Orgànics i Funcionals de les Conselleries adscriuen els actuals tres serveis de prevenció a l’INVASSAT, unificant-los en un; aquest òrgan passa de tindre un caràcter tècnic i d’assessorament, a assumir la gestió de la prevenció de tot el personal de la Generalitat. Això suposa un canvi radical respecte la normativa actual (Decret 123 de la G.V.)

La Intersindical ha demandat reiterades vegades en la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral (COPASESA) la preceptiva auditoria, ja que fins ara les Conselleries no han complit les obligacions preventives, tal com mostren les reiterades denuncies a la Inspecció de Treball. En les noves estructures, l’INVASSAT s’auditaria a sí mateix, a la seua pròpia gestió preventiva, convertint-se en jutge i part.

Si el nou disseny tracta de centralitzar, reduir mitjans material i humans, i convertir l’INVASSAT en un òrgan de control polític, la Intersindical s’oposarà enèrgicament, ja que la prevenció demanda la major proximitat als centres de treball, descentralització de funcions i un considerable augment de recursos humans i materials.

La prevenció no pot ser sacrificada, emparant-se en que estem en temps de crisi. La Intersindical Valenciana entén que la salut laboral ha de constituir un eix prioritari en qualsevol situació.

Valencia, 4 de octubre de 2011


 
 

STEPV, CCOO, ANPE, UGT i CSIF manifestem el nostre REBUIG al Qüestionari de Percepció e riscos psicosociales (CVPd).

El passat15 d'abril el Cap del Servei de prevenció va enviar una carta als Directors i Directores dels centres educatius comunicant-los que es procedia a generalitzar l'avaluació de la percepció de riscos psicosociales a tots els docents i personal no docent que treballa en centres públics de la Comunitat Valenciana. Així mateix, se sol·licitava que transmetés aquesta informació al personal del seu centre i requerís la seva cooperació advertint-los que la cumplimentación és obligatòria basant-se en la LPRL.

Les Organitzacions sindicals STEPV, CCOO, ANPE, UGT i CSIF volem impulsar tots els aspectes que pertoquen a la salut i seguretat en el treball i especialment vam valorar positivament que s'avaluïn els riscos psicosociales per a identificar i amidar aquelles condicions de l'organització del treball que representin un risc per a la salut i el benestar del personal, però manifestem el nostre REBUIG a la metodologia proposada per la Consellería para avaluar els riscos psicosociales i ho fem pels següents motius:

Primer, que el Qüestionari de Valoració de la Percepció de Riscos Psicosociales de docents no s'ha consensuat amb els agents socials.

Segon, que no hi ha garanties que aquest mètode sigui vàlid ni fiable perquè no està acreditat ni avalat per cap organisme oficial de reconegut prestigi.

Tercer, que desconeixem si la metodologia utilitzada té una base conceptual fonamentada en evidències científiques que mostren la nocividad per a la salut dels factors de risc que identifica i amida.

Quart, que el qüestionari al demanar les dades personals no respecta l'anonimat condició imprescindible si volem obtenir uns resultats reals i no desvirtuats.

Cinquè, que més d'allà de la dubtosa legalitat d'establir l'obligatorietat de resposta tota enquesta de contingut subjectiu que no respecti l'anonimat és nul·la metodològicament.

 
 
 

 
 
 
 
Les II Jornades de Formació Professional, organitzades per STEPV, analitzen la situació d’aquesta etapa en diferents àmbits

La jornada d’ahir era la continuació de l’encetada el 19 d’octubre sobre les relacions entre la universitat i la formació professional

Ahir, dissabte 13 de novembre, va tindre lloc en la seu de STEPV a València la II Jornada sobre la FP, amb el títol “El futur de la formació professional des dels àmbits autonòmic, estatal i europeu”. Aquesta jornada continuava l’iniciada el passat 19 d’octubre, celebrada a la Universitat de València, sobre les relacions entre la formació professional i la universitat.

La jornada d’ahir, presentada per Vicent Esteve, responsable de Política Educativa de STEPV, i i coordinada per Imma Giner, responsable de Formació Professional del Sindicat, ha inclòs dues conferències seguides del corresponent col·loqui, a més d'una anàlisi de la situació en què queda la seguretat en el treball i la prevenció de riscos laborals entre l'alumnat i el professorat d'FP quan fan pràctiques, després de les retallades de professorat que afecten a molts desdoblaments.

En la primera conferència-debat s'ha abordat l'“Espai Europeu de Formació Professional” i ha estat a càrrec de Marie-Dominique Haan, directora d’European Consultores; membre del Team Europa-Espanya.

La segona,  sobre “La Formació Professional a l'Estat espanyol”, l'ha pronunciada Miquel Soler, director general de Formació Professional del Ministeri d'Educació i Ciència. En el tercer bloc, Juan José Mataix i José Luís González, delegats de Salut Laboral de STEPV, han presentat una anàlisi sobre la “situació actual de l'FP al País Valencià”.

La Conselleria d'Educació, que havia estat convidada a intervindre per tal de presentar la política educativa sobre Formació Professional del Govern valencià, no ha donat resposta als requeriments del Sindicat.

En les Jornades s’ha destacat la relació entre fomació professional i formació inicial, que es considera com una formació permanent al llarg de la vida de les treballadores i treballadors, tant a nivell europeu com a estatal. Els reptes d'una societat en canvi permanent obliguen a tenir a la ciutadania en formació continua i a posar els mitjans econòmics i humans necessaris a aconseguir aquest objectiu. Malauradament, aquest procés està involucionant actualment al País Valencià per la política de retallades que està aplicant el govern valencià al sistema educatiu i, especialment, a la Formació Professional, amb l’eliminació dels desdoblaments en més de 100 mòduls formatius, la retallada i invalidació de les plantilles de professorat i la manca de la suficient oferta educativa per a  atendre la demanda en aquesta etapa educativa.

STEPV valora la jornada com a molt profitosa per a entendre el moment que travessa el sistema educatiu en relació a la seua capacitat d'intervenció sobre l'ocupació. Les intervencions han sigut molt esclaridores sobre la situació de la Formació Professional, els reptes que ha hagut de superar aquests darrers anys per desprendre’s de la consideració de “segona via” respecte del batxillerat, i el prestigi assolit actualment.

14 de novembre de 2010

 
 

 
 
NOTA DE PRENSA

INTERSINDICAL VALENCIANA DENUNCIA LA FALTA DE RECURSOS EN SALUD LABORAL

Intersindical Valenciana (STAS) ha denunciado ante el Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació, encargado de la Función Pública Valenciana, que el Plan Estratégico para la mejora continua de la seguridad y la salud del personal de la Generalitat Valenciana para el período 2011/2013 es sólo una fachada alejada de las necesidades reales, que no atiende a las denuncias presentadas por el Sindicato ni a los requerimientos de la Inspección de Trabajo.

Con motivo del acto de presentación del Plan Estatégico, Intersindical Valenciana (STAS), ha presentado un escrito al conseller recordándole que no cuenta con el respaldo del Sindicato, porque no incluye los recursos económicos ni humanos necesarios para poder realizar las actividades que recoge.

Intersindical Valenciana (STAS) insiste al conseller que en el anterior periodo han quedado pendientes de realizarse numerosas acciones programadas, además de otras muchas originadas por deficiencias denunciadas por el sindicato y actuaciones requeridas por la propia Inspeccción de trabajo. Como ejemplo, citaremos expresamente el requerimiento de agosto de 2010 a la Consellería de Bienestar Social sobre las numerosas deficiencias detectadas en la RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CARLET y en el centro de RECEPCIÓN DE MENORES DE MONTEOLIVETE.

7 de octubre de 2010
 
 

 
 

Subestació elèctrica de Benetússer

Les escoles,  l'ajuntament i les diferents associacions del poble de Benetússer s’estan mobilitzant en contra de la subestació elèctrica que Iberdrola vol construir a uns 100 metres del CEIP Blasco Ibáñez d’aquesta localitat..

S’ha encetat  una campanya d’ arreplegada d'al·legacions que estaarà vigent fins el 30 de setembre per tal d'evitar aquest projecte.

Des de l’STEPV recolzem aquesta iniciativa pel possible impacte medioambiental i per a la salud de les persones que podrien derivar-se de la ubicació d’aquesta subestació.

Pots participar signant les al·legacions que les AMPES , diferents associacions i l'Ajuntament de Benetísser posen a disposició de la ciutadania o bé emplenant el qüestionari que ha preparat Iberdrola sobre el projecte (subestació Alfafar-La Torre) en la seua pag web:

https://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/redes_alfafar.pdf. 

 
 

 
 

Els sindicats denuncien la Conselleria per incompliment d’acords en salut laboral

[en PDF] 

Les organitzacions sindicals amb representació en el Comité de Seguretat i Salut Laboral Docent de València, STEPV-IV, FE CCOO-PV, FETE-UGTPV, CSI-CSIF i ANPE, han presentat davant la INSPECCIÓ DE TREBALL una DENUNCIA contra la Conselleria d'Educació i la Direcció Territorial d'Educació de València pels següents motius:

            1.- L'absència de Plans d'Autoprotecció en cap centre exigit per la normativa estatal, tres anys després de la seua publicació en 2007, malgrat la publicació per la Conselleria de la licitació per a escoles d'educació infantil i d’altres centres d'educació especial.

            2.- L'incompliment generalitzat de les obligacions en matèria preventiva, en concret:

- la manca d'avaluació dels riscos laborals, peça clau del procés preventiu;

- l'absència d'un Pla d'Integració de la prevenció en la gestió de la Conselleria, un exemple excel·lent són les recents mesures adoptades per la Conselleria en suprimir els desdoblaments dels cicles formatius;

- inexistència dels Plans d'Autoprotecció escolar per als edificis que preveu el RD 393/2007 del Ministeri de l'Interior;

- no creació de la figura del coordinador de prevenció de riscos laborals en els centres educatius;

- no ha arribat la Vigilància de la Salut al conjunt de treballadors i treballadores;

- s'han convocat cursos en el Pla de Formació, però son teòrics i desvinculats a l'avaluació de riscos;

- no s'ha regulat l'adaptació i canvi de lloc de treball;

- respecte al protocol contra l'assetjament en el treball, el document presentat no arreplega les aportacions més importants de les organitzacions sindicals;

- pel que fa al “Plan Estretégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral de los empleasdo públicos de la        Generalitat Valenciana 2009-2013”, s'ha transcrit el document de Funció Pública, que no ha tingut el consens dels conjunt de les organitzacions sindicals en el marc de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball.

            3.- L'augment potencial de riscos d'accidents en les aules per les recents mesures d'organització dels centres docents pel que fa a l'eliminació dels desdoblaments en els centres de Formació Professional.

            4.- Eliminació de la referència a les hores complementaries en les Instruccions d'Inici de Curs que, encara que no modifica el marc normatiu del Decret 123/2001, dificulta greument la seua aplicació.

Les organitzacions sindicals lamenten profundament aquesta incomprensible situació, que ha estat denunciada a la INSPECCIÖ DE TREBALL reiteradament, ja que la denúncia d'avui és la quarta en aquest últims anys. Les anteriors es van presentar el 21 de gener de 2003, el 27 de febrer de 2007 i el 9 de desembre de 2008. 

14 de juliol de 2010

 
 

 
 

COMUNICAT DE PREMSA

VALÈNCIA, 9 DE JULIOL DE 2010 

EL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ,  INCOMPLEIX  REITERADAMENT LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

Hui en la reunió de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball, (COPASESA), la Intersindical Valenciana ha denunciat l'incompliment generalitzat de les obligacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria d'Educació. 

Esta situació ha sigut traslladada diverses vegades a la Inspecció de Treball, a través de denúncies unitàries amb la resta de sindicats, presentades en les dates següents: 21 de gener del 2003, 27 de febrer del 2007 i 9 de desembre del 2008. 

Però a 9 de juliol del 2010 continuem tenint una actuació preventiva limitada pel que podem afirmar que no hi ha  una generalització de la política preventiva ni per al personal ni per als centres públics. 

Considerem que les Avaluacions de Riscos Laborals dels Llocs de Treball i dels Centres, han sigut escasses. S'han programat 60 centres d'educació Infantil i Primària per al 2010 de  més de 1200. No s'ha planificat per a l'ESO, Batxillerat, FP, Ensenyances Especialitzades, amb més de 400 centres pendents en esta etapa secundària. 

No s'està complint el Pla d'Integració de la Prevenció en la Gestió de la Conselleria, com a exemple recent les mesures adoptades per la Conselleria d'Educació de suprimir els desdobles en els Cicles formatius de FP, posant en perill la Seguretat i Salut de l'alumnat i professorat, així com la possibilitat d'ampliació de la ràtio professora-o/alumna-o/aula, incidint negativament en les aules de Tecnologia, Laboratoris, Gimnasos, etc. 

La Conselleria està aplicant de forma restrictiva el R.D 393/2007 del Ministeri de l'Interior, sobre Planes d'Autoprotecció per a edificis, entre els que es troben els centres escolars, limitant la seua aplicació als centres específics d'Educació Especial i Educació Infantil.. 

Segueix sense crear-se la figura del Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals en els centres educatius, aprovada en 2008. 

La vigilància a la salut, no s'està fent de forma individualitzada i per a totes les persones treballadores. 

No s'ha publicat fins i tot el Decret que regula l'adaptació i canvi de lloc de treball per motius, psicofísics o de salut, ni hi ha  protocols d'actuació. 

La formació que oferta és escassa, els cursos són molt teòrics i  desvinculats dels riscos dels centres de treball… etc, etc. 

La Intersindical Valenciana, ha plantejat de forma urgent i necessària que des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria d'Educació, es vetle per la Seguretat i Salut del col·lectiu que integren els Centres Educatius: professorat, personal no docent i alumnat ( xiquets i xiquetes). 

Demanant una vegada més que es complisca la Llei de Prevenció 31/95 i la resta de normativa preventiva.

 
 

 
 
Comunicat conjunt CCOO, CEMSATSE i INTERSINDICAL VALENCIANA

ESCAC I MAT A LA SALUT LABORAL DELS EMPLEATS PÚBLICS


L'administració va convocar per via d'urgència, el passat dia 4 de juny, una reunió de la COPASESA (Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball) amb el propòsit que es modificara el Pla Estratègic per a la millora contínua de la seguretat i salut dels empleats públics de la Generalitat Valenciana 2010/2013, en el seu apartat de cobertura de l'estructura de personal dels serveis de prevenció de riscs laborals dels tres sectors (Justícia i Administracions Públiques, Sanitari i Docent).

Això suposa no dotar progressivament l'estructura de personal dels serveis de prevenció de riscs laborals dels tres sectors actualment infradotats i incapaços d'atendre les necessitats en seguretat i salut de tots els treballadors i treballadores de l'Administració Pública Valenciana. Aquesta situació comporta l'incompliment de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscs Laborals.

L'Administració Pública, responsable com a empresa del compliment de la normativa vigent, en retirar els recursos humans i materials del mencionat Pla, condemna als seus treballadors a una Salut Laboral tercermundista.

Els Sindicats (CEMSATSE, INTERSINDICAL VALENCIANA i CCOO) estem farts de compromisos i acords sobre paper que després no s'arriben a realitzar, per falta de diners, com per exemple la figura del coordinador/a de prevenció en centres docents, etc...

Davant d'aquesta situació els sindicats CEMSATSE, INTERSINDICAL VALENCIANA i CCOO ens posicionem en contra de la modificació i insistim en una revisió general del Pla per a adaptar-lo al moment i fer-lo viable, de tal manera que els objectius generals i específics continguts en el mateix estiguen avalats per recursos que garantisquen el seu compliment.

25/06/2010
 
 

 
 

Comunicat conjunt CCOO, CEMSATSE i INTERSINDICAL VALENCIANA

MALS TEMPS PER A LA SEGURETAT I SALUT DELS EMPLEATS PÚBLICS 

L'administració presenta de sorpresa una modificació al Pla Estratègic per a la millora contínua de la seguretat i salut laboral dels empleats públics de la Generalitat 2010-2013, desvirtuant-lo  i posant en perill la seua viabilitat, per a això, va anticipar la COPASESA prevista per al 9 de juliol al passat 4 de juny amb el propòsit que es modificara el Pla Estratègic en el seu apartat de la línia estratègica “II.2.L.8. Cobertura de l'estructura de personal dels serveis de prevenció de riscs laborals dels tres sectors (Justícia i Administracions Públiques, Sanitari i Docent)" que es concreta a “completar i dotar progressivament l'estructura de personal dels serveis de prevenció de riscs laborals dels tres sectors".  

L'Administració pública demostrava una vegada més el seu nul interés pel Pla Estratègic i el desenvolupament efectiu del mateix en retirar els recursos humans i materials del susdit Pla. 

Els Sindicats (CEMSATSE, INTERSINDICAL VALENCIANA i CCOO) estem farts de compromisos i acords sobre paper que després no s'arriben a realitzar, per falta de diners, com per exemple la figura del coordinador/a de prevenció en centres docents, etc... 

Davant d'aquesta situació els sindicats CEMSATSE, INTERSINDICAL VALENCIANA i CCOO ens posicionem en contra de la modificació i insistim en una revisió general del Pla per a adaptar-lo al moment i fer-lo viable, de tal manera que els objectius generals i específics continguts en el mateix estiguen avalats per recursos que garantisquen el seu compliment.

21/06/2010

 
 

 
 

Fent servir el Dia Mundial de la Seguretat i Salut Laboral, el Ministeri de Treball anuncia que augmentarà el control dels processos de malalties relacionats amb el treball de 30.000 a més de 300.000

La nova classificació registrarà aquelles malalties que no estan en l'actual catàleg de malalties professionals però que estan relacionades directament amb l'activitat laboral, la causa de les quals és esta activitat. Aquestes noves malalties professionals comptaran amb el mateix grau de protecció que els accidents de treball.

Hem de destacar la inclusió d'afeccions comunes com l'infart de miocardi i els trastorns psicosocials (processos depressius i altres afeccions psíquiques com l'ansietat o l'estrés), desenvolupades en àmbits docents o intel·lectuals i derivades de conflictes o ambients laborals.

També s'introduirà en el catàleg una tercera categoria de patologies no traumàtiques, juntament amb les ja existents.

Entre les novetats previstes, cal destacar la realització de diagnòstics precoços sobre les condicions de treball que permetran modificar-les abans que els treballadors i treballadores perden capacitat, patisquen invalidesa i hagen de retirar-se del mercat de treball amb una pensió d'incapacitat.

Des de l'Àrea de Salut Laboral i Medi Ambient de la Intersindical Valenciana, considerem que és una bona notícia a celebrar durant aquest dia commemoratiu tan especial per a totes les persones empleades, i esperem que siga una realitat en els terminis prevists.

Però no hem d'oblidar que queda molta feina a fer i que hi ha encara moltes problemàtiques laborals pendents de resolució!

València, 28 d'abril del 2010

Carmen Gómez Gomis

Coordinadora Àrea Salut Laboral i Medi Ambient–Iv

 
 

 

 

anar a la pàgina intersindical / ensenyament / sanitat / serveis públics