CURSOS ON LINE - CURSOS ON LINE - CURSOS ON LINE - CURSOS ON LINE - CURSOS ON LINE - CURSOS ON LINE - CURSOS ON LINE
 
PRINCIPAL
 
Aula virtual
 
MATRICULA EN LINEA
 
INICI
 
 

CURS: MILLORA DE L'EXPRESSIÓ ESCRITA EN VALENCIÀ

Aquestos cursos van dirigits a totes les persones que desitgen millorar el seu nivell d'expressió escrita en valencià, tant de cara a la realització d'algun tipus de prova com pel seu enriquiment personal.

Objectius

Els cursos s’han elaborat a partir de les programacions de la JQCV. Combina aspectes teòrics i pràctics de la llengua, però incideix més en aquests darrers ja que es preten exercitar a l'alumnat en la realització de situacions d'ús més que en l'adquisició de coneixement metalingüístics no gens pragmàtics.

L’objectiu d’aquestos cursos són que l’alumne puga obtenir un domini suficient del valencià que li permeta comunicar-se en situacions formals i quotidianes. La millora de la capacitat comunicativa, a més de permetre-li un rendiment més adequat en el seu treball, li dóna les eines necessàries per a enfrontar-se en qualsevol tipus de proves lingüístiques que són requisits en diverses oposicions, des dels examens de la JQCV fins a les proves de Valencià de les oposicions dels cossos docents o qualsevol altra prova en aquesta línia.

A més aquest curs serveix de refresc per aquelles persones que necessiten posar al dia els seus coneixements en Valencià.

 

 

Continguts


El curs consta d'una prova prèvia per tal de classificar l'alumnat en funció del seu nivell de coneixement.

Una vegada ubicat en el seu nivell (elemental, mitjà o superior) se li ofereix un seguit d'activitats que es van bé autocorregint o bé són corregides pel professor tutor que en fa el seguiment personalitzat.

L'alumne té a més contacte directe a través del correu electrònic amb el professor tutor per demanar-li aclariments sobre el tema concret, ampliacions o materials complementaris.

L'alumnat matriculat té accés als materials del curs durant cadascun dels semetres de l'any.

Primera convocatòria de FINS a JUNY.

Segona convocatòria de JULIOL a NOVEMBRE.

Els certificats de 60 hores que expedirà la Universitat de València es tancaran doncs en juliol i desembre, estant, a partir d'eixe mes, a l'abast de l'alumnat (veure Servi de Formació de la Universitat de València)

 

Data d’inici:

4 de maig

Data finalització:

12 de juny

Durada:

60

Nivell:

Indiferent

Àrea:

Interdisciplinar

Participants:

50

Preu Subvencionat
Matrícula
< anar al començament | plana principal | All-i-Oli | STEPV >