CURS SEMI-PRESENCIAL -    CURS SEMI-PRESENCIAL -    CURS SEMI-PRESENCIAL -    CURS SEMI-PRESENCIAL -    CURS SEMI-PRESENCIAL
 
PRINCIPAL
 
Aula virtual
 
MATRICULA EN LINEA
 
INICI
 
 

CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC I DESFRIBRIL·LADOR EXTERN SEMIAUTOMATITZAT (RCP)

Aquest curs, homologat per la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), dóna dret al certificat de l’European Resuscitacion Council, que habilita les persones que el posseeixen a utilitzar el desfibril·lador, que està imposant-se com a obligatori en tots els centres de treball i llocs d'aglomeracions de persones.

A més, els participants tindran un certificat d'assistència de 50 hores de la Universitat de València.

Aquest certificat serà considerat com a mèrit per al personal sanitari

Objectius

Com respondre a emergències que posen en perill la vida.

Difondre els coneixements en reanimació cardiopulmonar bàsica, perquè aquells que presencien un episodi de parada cardiorespiratòria, actuen amb rapidesa fins que arriben els servicis d'emergències.

Possibilitar que la persona en qüestió es convertisca en el primer agent de la cadena de supervivència.

El curs se centra en l’atenció primària a través de l'adquisició de coneixements, habilitats i pràctiques per garantir que els participants aconseguisquen la confiança en la seua capacitat per a administrar cures quan es presenta una situació d’emergència.

Es pretén estendre aquests coneixements de RCP bàsica als diferents col·lectius responsables de col·legis, grans aglomeracions de població, centres públics, recintes esportius..., ja que és d’enorme importància.

Continguts

 1. Avaluació de la situació d’emergència.

 2. Conceptes bàsics

 3. Actuacions davant d’una emergència

 4. Suport vital bàsic

 5. Reanimació cardiopulmonar (RCP)

 6. Entrenament amb desfibril·lador extern automatitzat (DEA)

 7. Maneig d’obstruccions de la vies respiratòries

 8. Maneig de lesions de medul·la espinal

 9. Oxigenació d’emergències

 10. Protocols d’actuació

 11. Practiques:

   • Massatge cardíac: adults i pediàtric

   • Pràctica amb el desfibril·lador extern automatitzat (DEA)

   • Pràctica del protocol d’actuació en asfíxia per obstrucció i ennuegada en adults.

   • Pràctica pediàtrica: RCP en menors, maneig de l’ennuegada.

Metodologia

En la part en línia s’ensenyaran els coneixements teòrics que posteriorment s’aplicaran en les practiques presencials amb el maneig de desfibril·lador , maniquins i oxigenació d’emergències.

En la part teòrica, hauran de realitzar exercicis de reconeixement d’escenaris, així com test de seguiment. En la part pràctica, haurà de realitzar una sèrie de practiques dels escenaris que l’alumne ha aprés en la teoria. De la mateixa manera, haurà d’aprendre a realitzar una RCP a un adult i RCP a xiquets. En la practica, s’entregaran els protocols d’actuació de la RCP.

El curs tindrà una duració de 50 h, de les quals cinc hores seran pràctiques i es realitzaran en dos dissabtes (set alumnes per pràctica).

 

Avaluació

Com que aquest curs està homologat per la (SEMICYUC) ens atindrem a les normes d'avaluació que marquen, que són les següents:

El curs es dividirà en tres parts, de les quals es faran proves tipus test, que hauran de ser entregades al professor a l’acabament de cada part/mòdul. L’entrega d’aquests és requisit per a accedir a l’examen final, el qual haurà de ser superat en un 75%. Tant les proves com l’examen, haurà de ser remés via correu electrònic al professor. La part pràctica consistirà en el maneig del desfibril·lador davant d’una emergència, maneig d’oxigenació, protocols d’actuació per a adults i pediàtric, i moviment de la víctima.

Data:

4 de maig a 25 de juny

Sessions presencials obligatòries:

a determinar

Lloc de realització

Aula Virtual - Local sindicals

Durada:

50 hores

Nivell:

Internivell

Àrea:

Interdisciplinari

Participants:

15

Preu 50 € en concepte de despeses de tramitació del certificat oficial.
Matrícula fins al 23 d'abril
< anar al començament | plana principal | All-i-Oli | STEPV >