Actualització en noves tecnologies per millorar la informació, participació i gestions de l’afiliació

Data d'inici  15 / 10 / 2019 Data de finalització  11 / 12 / 2019 Professorat responsable  Jose Javier Juan Perez

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
Reduir la bretxa digital i facilitar l’autonomia i participació de l’afiliació

Continguts
• Navegadors (Chrome, Firefox, ...)
• Recerca avançada en Internet (Google)
• Cura d'informació (Fake news, fonts, ...)
• Gestió avançada del mail (Redireccionaments, filtres, ...)
• Aplicacions de missatgeria en terminals mòbils (Télegram,...)
• Xarxes socials (Twitter i Facebook)
• Identitat digital (Certificat digital, Clau, ...)

Metodologia
• El curs està dissenyat per promoure l'aprenentatge autònom dels alumnes, amb molts recursos en forma de vídeos, enllaços, documents i espais de debat i comunicació.
• Encara que la majoria de sessions seran presencials per a que l’alumnat conega de primera ma els usos de les diferents ferramentes digitals.
• Posteriorment en l’aula virtual mitjançant una sèrie d’exercicis l’alumne/a podrà posar en pràctica tota la informació rebuda i practicar amb ella.
• Es tracta doncs d’una metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques que estimulen l'assistent.

Criteris d'avaluació
• Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
• Assistència a les sessions.
• Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia.
• Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres en horari de 17 a 21h.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet

Coneixements previs
Informàtica a nivell d'usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions de l’activitat.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència digital
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu del STEPV a València i aula virtual  Horari Per determinar
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 0€ Preu per a no afiliades 120€
Matricula't