Habilitats comunicatives del professorat

Data d'inici  28 / 05 / 2020 Data de finalització  30 / 06 / 2020 Professorat responsable  Josep Vicent Bataller i Immaculada Castelló

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Adquirir els coneixements teòrics referents als processos comunicatius.
• Desenvolupar les habilitats comunicatives del professor per a optimitzar.
• L’aprenentatge de l’alumne
• La influencia del professor
• Les relacions amb la comunitat educativa

Continguts
• Com afrontar la por a parlar en públic
• Elements per a realitzar presentacions excel·lents.
• Eines comunicatives per a processos selectius.
• Comunicar per a ensenyar e influir
• La comunicació i l’atenció de l’auditori.
• Lideratge comunicació i el clima d’aprenentatge.
• La comunicació i motivació de l’alumnat.
• Comunicació i resolució de conflictes.
• La comunicació i els estils d’aprenentatge dels alumnes.
• Els hemisferis cerebrals: com els alumnes aprenen amb tot el cervell.
• Clarificar el llenguatge
• Utilització del llenguatge metafòric

Metodologia
La metodologia serà eminentment pràctica amb nombrosos roleplaying on es posarà als participants amb situacions de comunicació real per entrenar-se a resoldre-les exitosament.

Criteris d'avaluació
• Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
• Assistència a les sessions.
• Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia.
• Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line

Horari d'atenció del tutor
De 10 a 14h Els dies de classe per determinar.

Equipament informàtic mínim
No es necessari

Coneixements previs
Informàtica a nivell d'usuari

Comunicació amb el/la tutora
El dies de classe i amb mails i foros en l'aula virtual

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals competència discursiva
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu del STEPV a Alzira i aula virtual  Horari De 10 a 14h Els dies de classe per determinar.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 90€ Preu per a no afiliades 120€
Matricula't