Trobada de delegats i delegades de prevenció

Data d'inici  28 / 03 / 2019 Data de finalització  28 / 03 / 2019 Professorat responsable  Manuela Latorre


Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Analitzar i exposar, des de diferents punts de vista, la labor dels delegats i delegades de prevenció. 
• Compartir experiències, materials i eines.
• Incidir sobre la importància de la formació dels delegats i les delegades de prevenció.
• Sensibilitzar a la societat sobre la prevenció, la seguretat i la salut laboral.

Continguts
• La posada en comú d'experiències i procediments en prevenció, seguretat i salut laboral.
• La sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals.
• La promoció de la salut en el treball.
• La prevenció, la seguretat i la salut laboral com a promoció del benestar laboral.
• El consens en Salut Laboral

Metodologia
• Una orientació pràctica a través de compartir experiències i materials autoformatius i amb el suport de delegats i delegades de prevenció amb experiència.
• Preparar materials i campanyes sobre sensibilització de la salut laboral amb activitats i casos pràctics.

Criteris d'avaluació
• Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
• Assistència a les sessions.
• Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia.
• Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line

Horari d'atenció del tutor
El dies de classe

Equipament informàtic mínim
No es necessari

Comunicació amb el/la tutora
El dies de classe

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Seguretat i prevenció del treball Competències professionals Competències de prevenció de riscos laborals. Salut laboral
Modalitat Presencial Lloc de realització Seu Intersindical Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12 d'Alacant

 
Horari A determinar

Normbre d'edicions 3 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 8 h/edic
Preu per a l'afiliació gratuita Preu per a no afiliades 25 €

Curs finalitzat