Contacta amb eTwinning

Data d'inici  28 / 05 / 2019 Data de finalització  20 / 06 / 2019 Professorat responsable  Maria Jose Garcia Garcia-Saavedra

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
Familiaritzar-se amb el portal d'eTwinning: la història i l'impacte en la Unió Europea i de països amics.
Conèixer i planificar un projecte eTwinning: informació, objectius, treball i resultats esperats.
Disseny eTwinning projectes integrats en el currículum dels mòduls de formació professional que es pot ensenyar en anglès.
Organització docent i projecte basat en activitats d'aprenentatge e Twinning aplicar eTwinning mòduls de formació professional docent projectes etTwinning a les xarxes socials educatives.
Utilitzar eTwinning com ensenyar el desenvolupament de la competència digital.
Continguts
Porta l d'Etwinning: matrícula, validació i edició del perfil docent.
ETwinning i eTwinning plus
Escriptori: eTwinning components en directe d'eTwinning Live: individus, grups i fòrums a col·laborar.
Projectes: planificació, aprovació, trets i espai virtual: Twinspace.
TwinSpace: Pàgines i material
Twinspace: fòrums i esdeveniments en viu
Esdeveniments en desenvolupament directe eTwinning ensenyament professional a través d'eTwinning.
Competència digital i didàctica digital passaport a través del programa d'ensenyament.
Metodologia
Exposició i presentació de la plataforma
Activitats realitzades directament en la plataforma
Activitats de contacte i elaboració de projectes de forma activa
Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Assistència a les sessions
Participació en les activitats proposades
Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL
Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Digital
Modalitat En línia / Online Lloc de realització Seus STEPV i aula virtual  Horari Els dies presencials de 17 a 20h
Normbre d'edicions 2 Màxim de participants 60 Mínim de participants 15 Total d'hores 20
Preu per a l'afiliació 50 Preu per a no afiliades 90