PRINCIPIS BÀSICS D’UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Data d'inici  23 / 04 / 2018 Data de finalització  28 / 05 / 2018 Professorat responsable  José Liétor Gallego

Certificat per Ministeri d'Educació


Objectius
Objectiu General: disposar d'una informació bàsica sobre substàncies nocives presents en els aliments a partir de la qual dissenyar activitats en l'aula enfocades a sensibilitzar a l'alumnat sobre la necessitat d'adquirir hàbits alimentosos més saludables Objectius Específics: - Adquirir una cultura general sobre l'ampli espectre de substàncies químiques tòxiques que poden contenir els aliments produïts industrialment i/o processaments - Analitzar la psicologia del consumidor - Explorar les estratègies publicitàries que condicionen els nostres hàbits de consum - Conèixer les alternatives que ofereix el mercat en matèria d'alimentació lliure de tòxics - Dissenyar activitats educatives específiques en matèria d'alimentació saludable - Dissenyar recursos didàctics específics en matèria d'alimentació saludable

Continguts
Unitat Temàtica 1. Nocions bàsiques sobre l'alimentació del s. XXI - Breu recorregut per la història de la indústria química alimentària - *Lobbies en alimentació: la institucionalització dels tòxics en la cistella de la compra - Percepció social de la nutrició i de la seguretat alimentària - Alimentació i malaltia: substàncies implicades - Fonts d'informació sobre alimentació saludable Tipus: teòric-practique Hores: 3 Unitat Temàtica 2. Publicitat i màrqueting en alimentació Continguts - Anàlisi psicològica del consumidor: Per què consumim el que consumim? - El poder del màrqueting en la creació d'hàbits de consum d'aliments - Paroxisme publicitari en matèria d'alimentació - Aliments funcionals: *probióticos i suplements nutricionals - Principals criteris de compra d'aliments Tipus: pràctic Hores: 7 Unitat Temàtica 3. Principals famílies de substàncies nocives en alimentació convencional - La llet a examen - Sucres afegits - Edulcorants, una alternativa segura? - Additius alimentaris - Pesticides i la seua activitat *perturbadora endocrina - El concepte d'Ingesta Diària Admissible (ANADA) - Transgènics - Dieta carnívora versus dieta vegetariana - Alternatives a la dieta industrial: Alimentació ecològica i segells de certificació Tipus: teòric-pràctic Hores: 15 Unitat Temàtica 4. Treballant l'alimentació saludable en l'aula - Dissenye d'una programació didàctica escolar sobre alimentació saludable - Disseny de dinàmiques de grup relacionades amb l'alimentació saludable - Disseny de recursos didàctics relacionats amb l'alimentació saludable Tipus: pràctic Hores: 5

Metodologia
Se cercarà la màxima participació dels assistents, la reflexió conjunta, l'aportació d'experiències i la funcionalitat dels aprenentatges. Tenint en compte els objectius i continguts del curs, existeix una part teòrica, que és necessari conèixer i assimilar, i una part d'aplicació lligada a la pràctica educativa diària. S'intentarà que els assistents siguen conscients que tots dos elements, teoria i pràctica, són inseparables i complementaris. El principi bàsic del processe ensenyament-aprenentatge serà el joc i la reflexió crítica, mitjançant treball en equip sempre que siga possible. L'autoanàlisi dels esquemes mentals, els prejudicis i els mites assumits com a propis també seran protagonistes en aquest curs. La funció primordial del docent serà la de fer de guia per a cadascuna de les activitats pràctiques.

Criteris d'avaluació
La plataforma de treball online emetrà una avaluació per a cadascuna de les eines virtuals seleccionades (qüestionaris, fòrums, tallers, tasques, etc), així com per a les diverses activitats plantejades en aquesta plataforma. Es valorarà de forma contínua l'interès i la participació de l'alumnat, més enllà dels mínims exigits per a cobrir els objectius del curs. El treball en equip, el lideratge i la capacitat per a crear pinya i resoldre conflictes seran elements clau per a determinar l'aprofitament final del curs.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).

Per a la inscripció es obligatori omplir el questionari SEGÜENT

i enviar-la a cursos@esfmb.org conjuntament d'una copia de la capçalera de l'ultima nomina


Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 20 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 85 Preu per a no afiliades 100

Curs finalitzat