Principis bàsics d’una alimentació saludable

Data d'inici  20 / 04 / 2020 Data de finalització  29 / 05 / 2020 Professorat responsable  José Liétor Gallego

Certificat per Ministeri d'Educació


Objectius
Objectiu General:
Disposar d'una informació bàsica sobre substàncies nocives presents en els aliments a partir de la qual dissenyar activitats en l'aula enfocades a sensibilitzar a l'alumnat sobre la necessitat d'adquirir hàbits alimenticis més saludables

Objectius Específics:
- Adquirir una cultura general sobre l'ampli espectre de substàncies químiques tòxiques que poden contenir els aliments produïts industrialment i/o processaments
- Analitzar la psicologia del consumidor
- Explorar les estratègies publicitàries que condicionen els nostres hàbits de consum
- Conèixer les alternatives que ofereix el mercat en matèria d'alimentació lliure de tòxics
- Dissenyar activitats educatives específiques en matèria d'alimentació saludable
- Dissenyar recursos didàctics específics en matèria d'alimentació saludable

Continguts
Unitat Temàtica 1. Nocions bàsiques sobre l'alimentació del s. XXI
- Breu recorregut per la història de la indústria química alimentària
- Lobbies en alimentació: la institucionalització dels tòxics en la cistella de la compra
- Percepció social de la nutrició i de la seguretat alimentària
- Alimentació i malaltia: substàncies implicades
- Fonts d'informació sobre alimentació saludable
Tipus: teòric-practiques
Hores: 3

Unitat Temàtica 2. Publicitat i màrqueting en alimentació
Continguts:
- Anàlisi psicològica del consumidor: Per què consumim el que consumim?
- El poder del màrqueting en la creació d'hàbits de consum d'aliments
- Paroxisme publicitari en matèria d'alimentació
- Aliments funcionals: *probióticos i suplements nutricionals
- Principals criteris de compra d'aliments
Tipus: pràctic
Hores: 7

Unitat Temàtica 3. Principals famílies de substàncies nocives en alimentació convencional
- La llet a examen
- Sucres afegits
- Edulcorants, una alternativa segura?
- Additius alimentaris
- Pesticides i la seua activitat *perturbadora endocrina
- El concepte d'Ingesta Diària Admissible (ANADA)
- Transgènics
- Dieta carnívora versus dieta vegetariana
- Alternatives a la dieta industrial: Alimentació ecològica i segells de certificació
Tipus: teòric-pràctic
Hores: 15

Unitat Temàtica 4. Treballant l'alimentació saludable en l'aula
- Dissenye d'una programació didàctica escolar sobre alimentació saludable
- Disseny de dinàmiques de grup relacionades amb l'alimentació saludable
- Disseny de recursos didàctics relacionats amb l'alimentació saludable
Tipus: pràctic
Hores: 5

Metodologia
Se cercarà la màxima participació dels assistents, la reflexió conjunta, l'aportació d'experiències i la funcionalitat dels aprenentatges.
Tenint en compte els objectius i continguts del curs, existeix una part teòrica, que és necessari conèixer i assimilar, i una part d'aplicació lligada a la pràctica educativa diària. S'intentarà que els assistents siguen conscients que tots dos elements, teoria i pràctica, són inseparables i complementaris.
El principi bàsic del processe ensenyament-aprenentatge serà el joc i la reflexió crítica, mitjançant treball en equip sempre que siga possible.
L'autoanàlisi dels esquemes mentals, els prejudicis i els mites assumits com a propis també seran protagonistes en aquest curs.
La funció primordial del docent serà la de fer de guia per a cadascuna de les activitats pràctiques.

Criteris d'avaluació
La plataforma de treball online emetrà una avaluació per a cadascuna de les eines virtuals seleccionades (qüestionaris, fòrums, tallers, tasques, etc), així com per a les diverses activitats plantejades en aquesta plataforma.
Es valorarà de forma contínua l'interès i la participació de l'alumnat, més enllà dels mínims exigits per a cobrir els objectius del curs.
El treball en equip, el lideratge i la capacitat per a crear pinya i resoldre conflictes seran elements clau per a determinar l'aprofitament final del curs.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).

Per a la inscripció es obligatori omplir el questionari SEGÜENT

i enviar-la a cursos@esfmb.org conjuntament d'una copia de la capçalera de l'ultima nomina i del DNI (per les dues cares)


Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, aula.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 30 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 90€ Preu per a no afiliades 120€