NOTÍCIES DE L'ENSENYAMENT PRIVAT


 
   
 

CURS 2007/08  i anteriors

   
10/06/08 Los sindicatos USO CV y STEPV se reunirán con Hacienda para tratar las cantidades que se adeudan de homologación retributiva de los profesores de la enseñanza concertada 
20/05/08 Privada. Comissió de Seguiment de l'Acord Conselleria - sindicats - patronals sobre homologació salarial, pagues antiguitat, deduccions IRPF...
22/05/08 STEPV  insta a la Conselleria a que convoque una reunió de la Comissió de Seguiment amb caràcter d’urgència per a tractar l’acord de recol·locació dels docents provinents de centres en crisi
12/05/08 Conselleria actualitza en la nómina del mes de maig els salaris de 2008 dels docents i segons fonts empresarials també s'actulitzarà la del PAS
23/04/08

Taules salarials 2008

El dia 23 d'abril s'han publicat les taules salarials per a l’any 2008 del Vè Conveni d’empreses d’ensenyament privades sostingudes total o parcialment amb fons públics. (BOE 23 d'abril de 2008).
L’increment en els nivells concertats serà del 3% en salari base, antiguitat, complements de càrrec i càrrecs directius.
Per al personal d'administració i serveis (PAS) la pujada és d’un 4 % en tots els conceptes.
En els nivells no concertats l’increment serà del 3’2 % en els conceptes abans esmentats. Als centres residencials l’auggment serà del 3’2 % en tots els conceptes.
Els llicenciats i llicenciades de Primer Cicle d’ESO cobraran un complement de 132’46 € en cadascuna de les 14 pagues i 4’74 € per trienni. Açò suposa un inici d’homologació salarial a nivell estatal del primer cicle amb el segon. Al País Valencià el primer i el segon cicle ja estan homologats mitjançant el complement autonòmic, encara que no els triennis.

BOE 23/04/08. Tablas salariales de 2008, del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.


10/04/08 Signatura de l’acord sobre l’acumulació d’hores de lactància i substitució del personal en pagament delegat
29/03/08 Publicades les taules salarials per a l'any 2006 del conveni de menors
29/02/08

Concentració per la millora de les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores d'atenció a discapacitats
Per al 5 de març hi ha convocada una vaga del sector


10/02/08 Taules salarials 2008 ACADE
Revisió salarial del Vé Conveni Universitats privades

09/02/08

Benestar Social no acompleix els acords d’homologació salarial
10.000 persones es manifesten per la millora de les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores d'atenció a discapacitats


09/01/08

STEPV signa l'Addenda al Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats


28/12/07

Addenda sobre implantació de la reforma educativa en els centres concertats. Valoració STEPV i documents


20/12/07

La Conselleria d'Educació abona de nou la paga de 25 anys per al professorat de la concertada
STEPV-Iv es felicita d’aquesta decisió perquè desbloqueja una situació preocupant per al professorat afectat 


13/12/07 Modificacions en la jubilació parcial per aplicació de la llei 40/2007 de 4 de desembre de mesures en materia de Seguretat Social
13/10/07

Els docents dels centres concertats amb pagament delegat, podran acumular les hores de lactància en 30 dies.
L'STEPV-Iv valora molt possitivament l'acord al que hem arribat les organitzacions sindicals representatives en el sector d'ensenyament concertat, les patronals i la Conselleria d'Educació.


23/05/07

STEPV-Iv critica l'incompliment dels acords sobre condicions laborals del professorat de la privada.
El Sindicat denuncia que es margine el professorat de privada i es beneficie als empresaris.


09/05/07

Sobre l'acord retributiu de l'ensenyament públic


16/11/06

L'actual curs escolar 2006-2007 es caracteritzarà per les eleccions sindicals en els centres.


15/11/06 Conselleria comença a pagar als mestres del primer cicle d'ESO que interposaren demanda en el 2004 pel cobrament del complement retributiu.
25/10/06 El Secretariat nacional de STEPV-Iv  es tanca en Conselleria per exigir l'obertura de les negociacions i la millora de les retribucions del professorat valencià.
26/10/06 La conselleria d'Educació incumpleix els acords signats amb les organitzacions sindicals i empresarials de l'ensenyament concertat.
05/06/06 SALARIS 2006. Quantitats a cobrar i endarreriments
06/04/06 Resposta de Conselleria a la proposta salarial per al 2006 realitzada pels sindicats.
26/01/06

Proposta d'acord salarial 2006.


19/10/05 Finalitzades les meses tècniques realitzades per la revisió de les plantilles de cicles formatius.
08/07/05 Comunicat de FETE-UGT-PV, CCOO-PV i STEPV-IV sobre l'Acord Salarial de 2005 
03/06/05 Signat l'acord salarial per al 2005

Manifest sobre l'acord del col.lectiu del PAS del centre "Escuelas San Jose" (Jesuitas ) de València


10/02/05 Informe de la setena reunió negociadora del IX conveni col.lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil
10/02/05 Anàlisi dels mòduls de concert per a l'any 2004
07/02/05 Sobre l'increment salarial 2005
07/02/05 STEPV-Iv es reuneix amb la Sots-secretaria i la Directora General de familia, menors i adopcions de la Conselleria de Benestar Social
14/01/05 Negociacions amb la Conselleria i les patronals - gener 2005
13/12/04 Reunió dels sindicats STEPV-IV, UGT i CCOO amb la Directora General de Familia,Menor i Adopcions
7/03/03 CCOO impedeix l'accés de STEPV-Iv i CGT a una reunió amb Conselleria de Benestar Social
 
     

 

Los sindicatos USO CV y STEPV se reunirán con Hacienda para tratar las cantidades que se adeudan de homologación retributiva de los profesores de la enseñanza concertada 

Los sindicatos USOCV y STEPV-IV se reunirán el próximo jueves 12 de junio, a las 10 horas, con el Secretario Autonómico y el Director General de Presupuestos para ser informados sobre las dificultades presupuestarias que impiden el cumplimiento de los acuerdos de homologación de los docentes de la enseñanza concertada, el motivo de los recortes en los módulos presupuestarios y las medidas que piensan aplicar para solucionar este grave problema. Así mismo, los sindicatos pedirán soluciones que faciliten el cumplimiento en el abono de la paga de antigüedad. 

Los sindicatos USOCV Y STEPV-IV, miembros de la Mesa de Seguimiento de los Acuerdos con Conselleria de Educación, donde se tratan entre otros temas la homologación salarial de los docentes de la enseñanza concertada, han solicitado ser recibidos por José Manuel Vela, Secretario Autonómico de Hacienda, para ser informados tanto sobre el recorte de los módulos presupuestarios que impide la homologación salarial de dichos docentes, y que supondrá que a final de año éstos dejen de percibir alrededor de 900 €, como sobre las medidas que piensan adoptar para solucionar este grave problema. 

Por otra parte, los sindicatos USOCV y STEPV-IV exigirán una solución que dé salida al estancamiento en el pago de la paga de antigüedad que se adeuda a docentes que han alcanzado este derecho a lo largo de los años 2006, 2007 y 2008 y que continúan sin cobrarla debido también a la falta de presupuesto económico.

Por último, los sindicatos USOCV y STEPV-IV lamentan que un asunto tan importante para el sector de la enseñanza concertada haya sido utilizado partidistamente por los otros sindicatos miembros de la Mesa renunciando a la unidad de acción y favoreciendo intereses particulares por encima de los intereses de los trabajadores.

 


 

 

Conselleria reconeix que les quantitats pressupostades per a l’any 2008  no són suficients per a l’homologació salarial amb els docents de l’ensenyament públic i tot i reconèixer el deute no sap si el podrà fer efectiu  aquest any 

Dilluns dia 19 vam  tindre una reunió  de la Comissió de Seguiment de l'Acord- Conselleria, sindicats i patronals- on l'Administració ens va confirmar allò que ja era  evident i és que els mòduls pressupostaris de l'any 2008 per a l'Ensenyament Concertat no són suficients per arribar al 100% d'homologació amb l'Ensenyament Públic. Açò vol dir que a l’any 2008 cobrarem menys que els nostres companys i companyes de Ensenyament Públic: Infantil i Primària 699,92 €, Mestres 1º Cicle d'ESO 0,68 €,  Llicenciats/des 1º Cicle d'ESO 533,12 €,  2º Cicle d'ESO i Cicles Formatius 534,52 €, Batxillerat 699,93 €. Per tant no podran aplicar-nos, entre d’altres coses, l’Acord del 8 de maig d’un augment de  25 € des de juny, 25 € més des de setembre i 25 € més des de desembre. 

La Conselleria reconeix aquest deute però no té constància de  poder-lo fer efectiu en l’any 2008, ja que al no estar pressupostat tot depèn de la “bona voluntat de la Conselleria d’Hisenda” que vulga transvasar diners d’altres partides pressupostaries generals 

Tanmateix ens van informar que no saben quan podran abonar la part d'endarreriments que encara ens deuen de 2007, també pendents de la Conselleria d’Hisenda 

  2007* 2008**
Infantil i Primària 210,14 699,92
Mestres 1º Cicle d'ESO 0 0,68
Llicenciats/des 1º Cicle d'ESO 186,76 533,12
2º Cicle d'ESO i Cicles Formatius 188,02 534,52
Batxillerat 188,02 699,93

* Quantitats pendents de 2007
** Quantitats que no apareixen en els mòduls de salaris de 2008. 

Pel que fa a les Cooperatives sense pagament delegat, és a dir cooperatives que reben el mòdul de salaris dels docents i els paguen directament . La Conselleria ens ha confirmat que en els mòduls no apareixen les quantitats per poder pagar els endarreriments de 2006 i 2007. Ha reconegut que aquestos treballadors i treballadores tenen dret a cobrar el mateix que els docents de pagament delegat i que intentarà estudiar una solució que, sempre i en tots els casos, passa pel que diga  Intervenció de Conselleria d’Hisenda respecte a si fora del mòdul pot fer efectius aquestos diners a les Cooperatives. 

  2006 2007 Total endarreriments 2006-2007* 2008**
Infantil i Primària 292 210,14+130=340,14 732,14 699,92
Mestres 1º Cicle d'ESO 292 0+130=130 422 0,68
Llicenciats/des 1º Cicle d'ESO 314,62 186,76+130=316,76 631,38 533,12
2º Cicle d'ESO i Cicles Formatius 314,62 188,02+130=318,02 632,64 534,52
Batxillerat 314,62 188,02+130=318,02 632,64 699,93

 * Quantitats pendents de 2006 i 2007
** Quantitats que no apareixen en els mòduls de salaris de 2008.

Conselleria no sap quan podrà començar a abonar les pagues d’antiguitat

En la reunió del dia 19 Conselleria ens va informar Respecte  a la paga de 25 anys no se sap quan podran començar a pagar-se, ja que, com sempre, se està pendent del transvasament de diners de la Conselleria d’Hisenda del qual la Conselleria d’Educació, no té noticies o almenys això és el que se’ns va dir

Conselleria informa de com pensa fer  les deduccions dels 400 € d’IRPF

En quant a la nova deducció de 400 € en l’IRPF, que com sabreu serà aplicable a tos els treballadors i treballadores que perceben salaris de treball per compte aliè, entre d’altres, el Govern  ha anunciat  que en la nòmina del mes de juny les retencions es veuran reduïdes en 200 € com a màxim i que el que resta de l’import fins els 400 € es prorratejarà en els restants mesos fins a desembre.

La Conselleria ens va anunciar que està a l’espera de que el Govern dicte les normes per a fer estes reduccions i que si no arriben per fer la reducció en el mes de juny, per les dates en que tanquen les  variacions del mes, les faran en la nòmina del mes de juliol i que la resta, els altres 200 €, que s’han de reduir fins desembre, farà un reajust de retenció d’IRPF cada mes.

 

 

 

 

 

STEPV  insta a la Conselleria a que convoque una reunió de la Comissió de Seguiment amb caràcter d’urgència per a tractar l’acord de recol·locació dels docents provinents de centres en crisi

En el torn de precs i suggeriment de la reunió de 19 de maig, l’STEPV-IV va instar a la Conselleria a que convoque una reunió de la Comissió de Seguiment amb caràcter d’urgència per a tractar l’acord de recol·locació dels docents provinents de centres en crisi i que fa tres anys està paralitzat per la Conselleria. Este acord  afecta a companys i companyes que en molts dels casos ja no cobren ni l’atur i a altres que encara no s’han pogut incloure en la bossa de recol·locació. També els docents que han renunciat a estar en la bossa i optat per la indemnització incentivada no se’ls reconeix aquest acord a poder demanar la indemnització incentivada i no estan fent-la efectiva.

 

 

 

Conselleria actualitza en la nómina del mes de maig els salaris de 2008 dels docents i segons fonts empresarials també s'actulitzarà la del PAS

La Conselleria ens va comunicar dimecres i divendres passats que a la nòmina del mes de maig farà efectiva l'actualització dels salaris segons les taules de 2008 publicades al BOE el 23 d'abril de 2008, l'actualització del complement autonòmic, els endarreriments generats de gener a abril i 130 € de 2007 que, encara que la Conselleria no especifica de què són, coincideixen amb els 30 € de l'acord de 8 de maig generats de setembre a desembre de 2007 més la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Resten pendents de cobrar els endarreriments de 2007 corresponents al augment del 33% del complement específic en les pagues extraordinàries dels nostres companys i companyes de pública.

En el complement autonòmic de 2008 estan inclosos els 55 € de l'acord de 8 de maig que estem cobrant des de  gener.

Respecte al complement autonòmic de batxillerat no homologa als nostres companys i companyes d'este tram educatiu amb els del 2on Cicle d'ESO i Cicles Formatius. La Conselleria addueix que el mòdul de batxillerat no arriba per aquesta homologació.

Segons fonts de les organitzacions empresarials, el PAS (Personal d'Administració i Serveis) cobrarà en la nòmina del mes de maig els endarreriments generats de gener a abril i l'actualització del seu salari. Vos recordem que  el salari i l'antiguitat ha tingut un augment del 4%. Respecte a l'actualització del complement autonòmic, que com sabeu està congelat des de  2005, estem pendents de que les organitzacions empresarials ens convoquen d'una vegada a una reunió amb la finalitat d'actualitzar-lo.

València a 12 de maig de 2008

Actualització salarial 2008 - ensenyament concertat

 

Sou base

Compl. autonòmic(1)

Total
(2)

Trienni

Endarreriments de gener a abril (sou base més complement autonòmic) (3)

Primària i infantil

1.519,80

402,22

1.922,02

36,36

191,84 + 130 = 321.84

Mestres
1er Cicle d'ESO

1.519,80

566,20

2.086

36,36

       345,32 + 130 = 475,32     

Llicenciats/es
1er Cicle d'ESO

1.652,27
1.519,80+132,47
(comp.llicenciats)

569,70

2.221,97

41,10
36,36+4,74
(comp.llicen.)

256,12 + 130 = 386,12

2on Cicle d'ESO i Cicles Formatius

1.784,73

437,14

2.221,87

45,84

257,68 + 130 = 387,68

Batxillerat

1.859,48
1784,73+74,75
(comp.batxillerat)

350,57

2.210,05

45,84

210,40 + 130 = 340,40

• El complement autonòmic inclou l'augment de 55 € (30 € + 25 €) provinent de l'acord de 8 de maig aplicat a partir de gener de 2008.
• El salari de batxillerat no està homologat amb el salari de 2on cicle d'ESO i Cicles Formatius perquè segons Conselleria el mòdul és insuficient.
• Els endarreriments inclouen les quantitats pendents de cobrar des de gener fins a abril més 130 € que suposem són els que corresponen als endarreriments de l'acord de 8 de maig i que corresponen als mesos de setembre a desembre de 2007 més el prorrateig de les pagues extra.

 


 

Signatura de l’acord sobre l’acumulació d’hores de lactància i substitució del personal en pagament delegat

El dimecres 9 d’abril la secretària autonòmica d’Educació Concha Gómez en representació de l’administració autonòmica, els sindicats STEPV-Iv, FSIE, USO, UGT i CCOO i les organitzacions empresarials Educació y Gestió i CECE-FECEVAL signaren l’acord negociat el 11 d'octubre de 2007 sobre l’acumulació d’hores de lactància i substitució del personal de pagament delegat que gaudeix del permís.

En aquest acord la Conselleria es compromet al pagament de la nòmina del treballador o treballadora que gaudeixca del permís i s’estableix que podrà sol·licitar-se l’acumulació de les hores de lactància en jornades completes, de manera que el permís serà de 30 dies naturals que hauran de gaudir-se inmediatament després de la baixa maternal. Aquest permís quedarà interromput en el mes d’agost per les vacances i es reprendrà l’1 de setembre. El gaudi del periode de lactància s’interromprà en el cas de que la treballadora o el treballador estiguera de baixa per incapacitat laboral al finalitzar el permìs maternal de les 16 setmanes o les que li corresponguen i es reprendrà a partir de l’alta mèdica.

La sol·licitud del permís la realitzarà el treballador o treballdora en un plaç no inferior a 25 dies abans de la finalització de la baixa maternal.

 


 

Publicades les taules salarials per a l'any 2006 del conveni de menors

Revisió Salarial per a l’any 2006 del Conveni Col·lectiu per a Empreses d’Atenció Especialitzada en l’Àmbit de la Família, Infància i Joventut (DOCV 04/03/08)

Ahir 4 de març de 2008, es publicaren al DOGV les taules salarials corresponents al 2006 del conveni de menors. 
Aquestes taules suposen un increment salarial per a tots i totes les treballadores del sector d'un 2'5% respecte de les quantitats econòmiques de l'any 2005. Cal tenir en compte que aquestes taules ja són d'obligat compliment.

Respecte del 2007, cal recordar que encara no s'ha arribat a un acord definitiu.

5 de març de 2008

 


 

Per al 5 de març hi ha convocada una vaga del sector

Concentració per la millora de les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores d'atenció a discapacitats

Un centenar de delegades i delegats del sector d’atenció a discapacitats ,que comprén centres de dia, residències, tallers ocupacionals, etc., s’han concentrat aquest matí davant del Palau de la Generalitat per a reclamar el compliment de l’acord d’homologació salarial amb els funcionaris públics dels treballadors i treballadores del sector d’atenció a discapacitats.
Aquesta concentració és la continuació de les mobilitzacions del sector iniciades amb la multitudinària manifestació del passat 9 de febrer pels carrers de València i que continuaran amb una vaga el proper 5 de març si l’administració no acompleix el seu compromís.
L’administració ha convocat una reunió el proper 4 de març per tractar aquesta qüestió, un dia abans de la vaga. STEPV reclama a la Conselleria de Benestar Social un canvi en la seva política respecte del sector de discapacitats que passa pel compliment dels compromisos adquirits i l’acceptació de les demandes sindicals. 

29 de febrer de 2008

 


 

Taules salarials 2008 ACADE

Veure taules salarials

Signades les taules salarials corresponents a la revisió salarial del present any del VIII Conveni Col.lectiu Nacional de Centres d'Ensenyament Privat en Règim General o Reglat sense cap nivell concertat o subvencionat ( ACADE ).

L'increment signat suposa un augment del 4'24% en tots els conceptes. No seran d'obligat compliment fins que no es publiquen al BOE. ( Les taules estan en el document adjunt).

Revisió salarial del Vé Conveni Universitats privades

Signada la Revisió salarial del Vé Conveni COl.lectiu d'Universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de post-graduats.
 

L'increment signat i que ja esstava pactat al Conveni és del 4'2%. Estan pendents de publicació al BOE.
( Estan en la federació d'UGT. A nivell nacional. no em deixa que les adjunte. Mira si tu pots.)

 


 

Benestar Social no acompleix els acords d’homologació salarial

10.000 persones es manifesten per la millora de les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores d'atenció a discapacitats

Deu mil persones s’han manifestat aquest matí pels carrers de València reclamant l’homologació salarial amb els funcionaris públics dels treballadors i treballadores del sector d’atenció a discapacitats. Aquesta multitudinària manifestació posa de relleu el rebuig del sector a l’incompliment del compromís de la Conselleria de Benestar Social en fer efectiva aquesta homologació en 2007. 

La manifestació ha estat integrada per treballadors i treballadores que presten els seus serveis en centres d’atenció a discapacitats d’arreu del País Valencià (centres de dia, residències, tallers ocupacionals, etc.), usuaris d’aquests centres, famílies afectades i ciutadans conscienciats d’aquesta problemàtica. 

El Sindicat exigeix a la Conselleria de Benestar Social un canvi en la seva política respecte del sector de discapacitats i no descarta noves mobilitzacions en el sector si no s’atenen les demandes sindicals.


9 de febrer de 2008


 

STEPV signa l'Addenda al Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats

Després de les assemblees realitzades i del procés de consulta entre el professorat del sector, l'STEPV-IV ha signat l'Addenda al Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats.
El sindicat valora possitivament tant aquest nou acord com el compromís per l'establiment d'un calendari de negociació de determinats aspectes que han sigut tractats en la Comissió de seguiment i no inclosos explícitament en les Addendes signades fins el moment actual.

Aquest acord permetrà prorrogar la vigència del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats fins el 31 de desembre de 2011 així com les Addendes al mateix signades fins l'actualitat.
D'altra banda possibilitarà l'abonament de les pagues extraordinàries per antiguitat pendents , i en l'exercici pressupostàri 2008 i successius s'abonaran tant les pagues pendents com les que corresponguen al 2008 i anys successius. 
També possibilitarà que en el 2009 els centres cobren les despeses de funcionament signades en l'Addenda de 2004.
Respecte dels sexennis, la Conselleria es compromet a continuar treballant per a que es possibilite l'aplicació d'aquest complement en el personal docent de centres concertats.
Finalment, aquest acord permetrà que els programes de qualificació professional inicial siguen oferits tant en els centres públics com en els concertats.

A més a més d'aquesta Addenda, s'ha subscrit un compromís per l'establiment d'un calendari de negociació en el qual s'inclouran els temes ja iniciats i pendents d'aplicació com l'increment de les plantilles d'infantil i cicles formatius, altres temes que es consideren prioritaris per consens de totes les parts així com la revisió del funcionament dels acords subscrits fins el moment.

València, 9 de gener de 2008


 

Addenda sobre implantació de la reforma educativa en els centres concertats

STEPV-Iv ha valorat positivament l'addenda sobre implantació de la reforma educativa en els centres concertats (vegeu) de la Comunitat Valenciana i el compromís per l'establiment d'un calendari de negociaciÓ (vegeu) de determinats aspectes que han estat tractats en la Comissió de Seguiment i no inclosos explicitament en les addendes al "Document sobre la implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana" presentats per la Conselleria d'Educació per la seua signatura.

Malgrat aquesta valoració positiva, el Sindicat no ha subscrit, hui divendres 28 de desembre, els dos documents i ha demanat un periode de temps per poder realitzar una consulta entre el professorat del sector de privada concertada per saber la seua opinió i procedir, si el resultat de la consulta és positiu, a la seua signatura.

València, 28 de desembre de 2008

 


 

STEPV-Iv es felicita d’aquesta decisió perquè desbloqueja una situació preocupant per al professorat afectat 

La Conselleria d'Educació abona de nou la paga de 25 anys per al professorat de la concertada

La paga de 25 anys consisteix en l’abonament per part de la Conselleria d’Educació d’una mensualitat extraordinària per cada quinquenni a aquells treballadors i treballadores de l'ensenyament concertat que complisquen 25 anys d'antiguitat en l'empresa. Aquesta paga es va introduir en el IV Conveni col•lectiu d’ensenyament concertat en substitució d’una paga per jubilació. L’actual conveni, en vigor des de 2007, manté aquesta paga, però la Conselleria d’Educació va deixar d’abonar-la des de l’1 de gener de 2006, sense comunicar a les organitzacions sindicals els motius pels quals deixava de pagar. No obstant, en 2005 ja hi va haver un col•lectiu de professors que no van rebre la paga de 25 anys.

Des del principi, STEPV-Iv va instar la Conselleria d’Educació a l’abonament d’aquesta paga tal com estipulen els convenis col•lectius i va informar el professorat afectat que l’única solució possible era la interposició dels recursos convenients per protegir el dret al cobrament. D’aquesta manera, l’administració va obligar a judicialitzar innecessàriament tot el procés. Tanmateix, els judicis previstos han anat ajornant-se i no s'han arribat a produir confiant que la Conselleria fera efectius els pagaments.

Finalment, la Conselleria d'Educació ha començat a abonar aquest mes de desembre la paga de 25 anys als treballadors i treballadores que no havien cobrat en el 2005. L’administració ha comunicat recentment al Sindicat que en l'exercici pressupostari del proper any i en els següents seguirà fent efectiva aquesta paga. Falta per conèixer, però, el calendari d'aplicació que la Conselleria utilitzarà per fer efectiu el pagament, encara que el Sindicat pot afirmar que començarà a pagar per ordre d'antiguitat.

STEPV-Iv es felicita que la Conselleria haja pres aquesta decisió perquè suposa la normalització d'un tema que estava desestabilitzant i preocupant al sector de l'ensenyament concertat.

20 de desembre de 2007

 


 

Modificacions en la jubilació parcial per aplicació de la llei 40/2007 de 4 de desembre de mesures en materia de Seguretat Social

El passat 5 de desembre es publicà la llei 40/2007 de 4 de desembre de mesures en materia de Seguretat Social.

Aquesta llei entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2008.

Els nous requisits per poder jubilar-se parcialment són:

1.- Tenir un contracte amb jornada completa.

2.- Haver complit 61 anys ó 60 anys si es tracta de treballadors/res que tingueren la condició de mutualistes l'1 de gener de 1967. Aquest requisit es portarà a terme de forma gradual segons els anys transcorreguts des de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

2008.- 60 anys.
2009.- 60 anys i 2 mesos.
2010.- 60 anys i 4 mesos.
2011.- 60 anys i 6 mesos.
2012.- 60 anys i 8 mesos.
2013.- 60 anys i 10 mesos.
2014.- 61 anys.

3.- Tenir 6 anys d'antiguitat mínima en l'empresa. També s'aplicarà aquest requisit de forma gradual de la següent manera:

2008.- 2 anys.
2009.- 3 anys.
2010.- 4 anys.
2011.- 5 anys.
2012.- 6 anys.

4.- Es limita la reducció màxima de la jornada al 75 %. Aquesta  reducció es portarà a terme  paulatinament segons els anys transcorreguts des de l'entrada en vigor de la llei en els termes següents:

2008.- 85 %.
2009.- 82 %.
2010.- 80 %.
2011.- 78 %.
2012.- 75 %.

No obstant, es podrà reduir la jornada al 85 % sempre que l'empresa contracte al treballador/a rellevista amb un contracte indefinit i amb jornada completa.

5.- Tenir cotitzats 30 anys. També s'aplicarà gradualment.

2008.- 18 anys.
2009.- 21 anys.
2010.- 24 anys.
2011.- 27 anys.
2012.- 30 anys.

Els requisits vigents actualment per a jubilar-se parcialment a l'entrada en vigor de la llei,( 60 anys complits, 15 anys de cotització i reducció de la jornada del 25 % al 85 %), podran seguir aplicant-se als treballadors i treballadores sempre que hi hagen acords col.lectius o convenis que  així ho determinen.

En aquest cas, aquests acords o convenis seguiran aplicant-se fins que finalitze la vigència dels acords o conveni i com a màxim fins el 31 de desembre de 2009 (en el cas de que hi haja pròrrogues).

Al respecte, el que determinen els convenis és el següent:

Conveni d'ensenyament concertat.

- Edad per a jubilar-se parcialment.- 60 anys.
- Reducció de jornada.- del 25 % al 85 %.
- Vigència fins el 31 de desembre de 2008.

Conveni de menors.

- Edat per a jubilar-se parcialment.- 60 anys.
- Vigència fins el 31 de desembre de 2007.

Conveni de centres d'educació universitària i investigació.

- Edat per a jubilar-se parcialment.- 60 anys.
- Reducció de jornada.- del 25% al 85 %.
- Vigència fins el 31 de desembre de 2007.

Conveni de col.legis majors universitàris.

- Edat per a  jubilar-se parcialment.- 60 anys.
- Reducció de jornada.- del 25 % al 85 %.
- Vigència fins el 31 de desembre de 2010.

La resta de convenis no especifiquen res, per tant s'aplicarà la norma general. També s'aplica la normativa general a aquells aspectes que no apareixen recollits en els convenis.

La valoració que fem des de l'STEPV-IV és negativa a causa que els canvis introduïts en la llei al voltant de la jubilació parcial empitjoren els requisits que fins ara estàven aplicant-se i suposen un perjuí en les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Aquestes modificacions han segut signades pel govern espanyol, els sindicats UGT i CCOO, la Confederació Espanyola d'Organitzacions empresarials i la Confederació Espanyola de la xicoteta i mitjana empresa.

13 desembre 2007

 


 

Els docents dels centres concertats amb pagament delegat, podran acumular les hores de lactància en 30 dies.

L'STEPV-Iv valora molt possitivament l'acord al que hem arribat les organitzacions sindicals representatives en el sector d'ensenyament concertat, les patronals i la Conselleria d'Educació.

El passat dijous 11 d'octubre, les organitzacions sindicals i les patronals del sector presidides pel Director General de Personal de la Conselleria d'Educació, arribàrem a un acord que permetrà millorar substancialment les condicions laborals dels docents amb pagament delegat dels centres concertats.

Aquest acord permetrà que es puguen acumular les hores de lactància en jornades completes i prorrogar la baixa per maternitat durant 30 dies.

Aquest permís es gaudirà inmediatament després de la baixa maternal. 

Si coincideix en el mes d'agost s'interromprà i és reprendrà l'1 de setembre.Podran gaudir d'aquest permís el pare o la mare indistintament, però només un d'ells, en el casss de que ambdós treballen.

La Conselleria d'Educació es compromet al pagament de la nòmina del treballador o treballadora que gaudisca del permís al temps que també abonarà la nòmina del treballador o treballadora que faça la substitució.

Encara que el text definitiu de l'acord no està signat,( cosa que es produirà el més aviat possible), les treballadores i treballadors als qui els afecte podran demanar a les seues empreses aquesta acumulació per tal de fer vàlid el seu dret.

La sol.licitud del permís la realitzarà el treballador/a al centre educatiu 25 dies abans de la finalització de la baixa maternal.

En la mateixa reunió, la Conselleria s'ha compromés a abonar els endarreriments referits al 2006 abans de que acabe el 2007, així com també ha expresat la seva intencionalitat d'abonar les pagues d'antiguitat pendents des de gener de 2006.

13/10/07

 


 

STEPV-Iv critica l'incompliment dels acords sobre condicions laborals del professorat de la privada.

El Sindicat denuncia que es margine el professorat de privada i es beneficie als empresaris.

STEPV-Iv critica que la Conselleria d'Educació està incomplint els acords del sector de privada de 2004 mentre compleix aquells que beneficien a la patronal del sector. La situació actual del sector d'ensenyament privat és, a hores d'ara, prou lamentable. La Conselleria ha incumplit allò signat per ella mateix en l'Addenda de juliol de 2004 i, a més a més, l'actitut de manca de diàleg de l'Administració en els darrers cursos ha impedit que s'arribaren a acords per tal de millorar les condicions laborals dels ensenyants. Tot açò contrasta amb la diligència en què es compleixen els acords que beneficien els interessos dels empresaris, com ara la concertació dels batxillerats.

El sindicat denuncia que s'estan incomplint assumptes arreplegats a l'addenda de 2004 com ara: 

- La Conselleria no ha pagat als centres les qüantitats signades corresponents a les despeses de funcionament dels anys 2005, 2006 i 2007. D'aquestes partides depen el complement autonòmic del personal d'administració i serveis.
- Des de gener de 2006 fins el moment actual la Conselleria no ha pagat als treballadors i treballadores del sector la paga de 25 anys. Actualment hi ha demandes presentades en els jujats.
- No s'ha aplicat des de gener de 2007 el complement de formació (sexennis) tal i com s'acordava en l'addenda.

Per altra part, alguns temes que estaven compromesos a negociar no s'han activat: 

- La situació més problemàtica la tenim en la recol.locació del professorat afectat per la supressió d'unitats. L'acord inicial va permetre recol.locar en el seu temps a un bon nombre de docents, però la Conselleria ha rebujat les noves propostes de recol.locació proposades en plataforma unitària pels sindicats. Actualment els treballadors afectats no es poden recol.locar i tampoc estan cobran les indemnitzacions incentivades. 
- Les plantilles de cicles formatius no s'han aplicat. Les negociacions encara no estan tancades degut fonamentalment a que l'Administració no vol aplicar els mateixos criteris d'establiment plantilles que en la pública.
- La proposta feta per la Conselleria al voltant de l'ampliació de les plantilles d'infantil tampoc s'ha complit.
- Encara s'adeuda als treballadors i treballadores del sector els endarreriments corresponents al 2006. Tampoc se sap quan i com cobrarem l'actualització salarial del 2007.

Per altra part, el Sindicat afirma que la qüantitat econòmica que es destinarà als concerts de batxillerat impedirà, entre altres, que els temes abans esmentats i que afecten a la totalitat dels treballadors i treballadores dels centres concertats se solucionen a curt termini. Per altra part, el Sindicat denuncia la demagogia de la Patronal i d'algunes organitzacions sindicals que estan enganyant el professorat quan diuen que només els concerts possibiliten l'augment del salari i de l'estabilitat laboral quan açò era possible si s'haguera incorporat en el conveni col.lectiu del sector de privada. És a dir, l'homologació salarial dels docents no concertats als dels concertats, es podria haver fet si les Patronals i eixos sindicats hagueren acceptar les propostes del nostre sindical en les negociacions del conveni estatal de concertada en Madrid.

Per acabar, STEPV-Iv considera que l'Administració valenciana, la Patronal i algunes organitzacions sindicals estan més preocupades d'obtindre beneficis que de defensar els interessos del professorat de la privada concertada al qual estan explotant continuament.

València, 23 de maig de 2007

 


 

Sobre l'acord retributiu de l'ensenyament públic

 

L'STEPV-IV, dins de la Mesa Sectorial d'Educació sobre el funcionament dels centres docents públics de la Conselleria de Cultura i sobre les condicions laborals i retribucions del personal funcionari docent no universitari del País Valencià, ha dut a terme unes negociacions que abarcaven molts àmbits que afectaven directament als docents públics ( conciliació de la vida laboral i familiar, retribucions, interins, salut laboral, plantilles, etc).

Durant aquest periode de temps s'han realitzat vàries concentracions i una convocatòria de vaga que va ser secundada per una gran majoria del professorat funcionari.

Avui dia 8 de maig, l'acord final ha segut signat per la totalitat dels sindicats excepte per l'STEPV-IV, AFID i CGT.

Aquest acord té una repercussió directa sobre els docents que treballem en centres concertats al voltant de les retribucions. La proposta inicial de l'STEPV-IV era augmentar en 300 euros el complement específic de tots els funcionaris i una revisió del complement específic dels càrrecs unipersonals.

Si s'haguera signat el que l'STEPV-IV defensava per als funcionaris, aquests 300 euros hagueren repercutit d'igual manera en els docents concertats, però l'acord final contempla un augment del complement específic per als funcionaris de només 130 euros, que començaran a aplicar-se en setembre de 2007 i es completaran en decembre de 2008.

Per altre costat l'acord signat per la resta dels sindicats contempla un augment dels sexennis. Augment que no repercutirà en nosaltres degut a que no tenim reconegut aquest complement. Per tant, l'acord al que s'ha arribat per la resta de sindicats evidenment no és el millor acord per a nosaltres.

STEPV-IV no ha signat l'acord sobre retribucions degut a que és insuficient i no compta amb el suport del professorat valencià. L'acord final no recull la plataforma reivindicativa per la qual el professorat valencià va fer vaga.

La quantía del complement específic continua allunyada de la resta de Comunitats Autònomes. Els terminis de pagament continuen essent massa llargs i la globalitat de l'oferta econòmica només beneficia el 10% del professorat funcionari.

La resta de temes tan importants com els retributius no estan contemplats en l'acord de manera satisfactòria.

No sabem com es comunicarà aquest acord en els centres concertats pels sindicats que han signat o pels majoritaris en el nostre sector, però cal que sapigam tots i totes que el que s'ha signat està molt lluny de la proposta inicial que l'STEPV-IV defensava en les Meses de negociació i que sí haguera repercutit a nivell econòmic en les nostres nòmines.

Per tot açò, us convoquem el proper dijous dia 10 de maig a les 18'30 hores al Palau de la Generalitat a València, a Alacant a la Delegació del Consell. Avda. Gadea i a Castelló a la Direcció Territorial. Avda. Mar , per a manifestar el nostre rebuig a l'acord al que finalment s'ha aplegat.

En aquesta concentració estarem tant els companys de l'escola pública com de l'escola concertada.

Degut a la premura de temps, no podrem realitzar cartells informatius per als centres, però podeu comunicar als vostres companys i companyes la situació a la que s'ha arribat i fer-los partíceps també d'aquesta convocatòria.

Si necessiteu més informació sols cal que es poseu en contacte amb nosaltres.

L'STEPV-IV, dins de la Mesa Sectorial d'Educació sobre el funcionament dels centres docents públics de la Conselleria de Cultura i sobre les condicions laborals i retribucions del personal funcionari docent no universitari del País Valencià, ha dut a terme unes negociacions que abarcaven molts àmbits que afectaven directament als docents públics ( conciliació de la vida laboral i familiar, retribucions, interins, salut laboral, plantilles, etc).

Durant aquest periode de temps s'han realitzat vàries concentracions i una convocatòria de vaga que va ser secundada per una gran majoria del professorat funcionari.

Avui dia 8 de maig, l'acord final ha segut signat per la totalitat dels sindicats excepte per l'STEPV-IV, AFID i CGT.

Aquest acord té una repercussió directa sobre els docents que treballem en centres concertats al voltant de les retribucions. La proposta inicial de l'STEPV-IV era augmentar en 300 euros el complement específic de tots els funcionaris i una revisió del complement específic dels càrrecs unipersonals.

Si s'haguera signat el que l'STEPV-IV defensava per als funcionaris, aquests 300 euros hagueren repercutit d'igual manera en els docents concertats, però l'acord final contempla un augment del complement específic per als funcionaris de només 130 euros, que començaran a aplicar-se en setembre de 2007 i es completaran en decembre de 2008.

Per altre costat l'acord signat per la resta dels sindicats contempla un augment dels sexennis. Augment que no repercutirà en nosaltres degut a que no tenim reconegut aquest complement. Per tant, l'acord al que s'ha arribat per la resta de sindicats evidenment no és el millor acord per a nosaltres.

STEPV-IV no ha signat l'acord sobre retribucions degut a que és insuficient i no compta amb el suport del professorat valencià. L'acord final no recull la plataforma reivindicativa per la qual el professorat valencià va fer vaga.

La quantía del complement específic continua allunyada de la resta de Comunitats Autònomes. Els terminis de pagament continuen essent massa llargs i la globalitat de l'oferta econòmica només beneficia el 10% del professorat funcionari.

La resta de temes tan importants com els retributius no estan contemplats en l'acord de manera satisfactòria.

No sabem com es comunicarà aquest acord en els centres concertats pels sindicats que han signat o pels majoritaris en el nostre sector, però cal que sapigam tots i totes que el que s'ha signat està molt lluny de la proposta inicial que l'STEPV-IV defensava en les Meses de negociació i que sí haguera repercutit a nivell econòmic en les nostres nòmines.

Per tot açò, us convoquem el proper dijous dia 10 de maig a les 18'30 hores al Palau de la Generalitat a València, a Alacant a la Delegació del Consell. Avda. Gadea i a Castelló a la Direcció Territorial. Avda. Mar , per a manifestar el nostre rebuig a l'acord al que finalment s'ha aplegat.

En aquesta concentració estarem tant els companys de l'escola pública com de l'escola concertada.

Degut a la premura de temps, no podrem realitzar cartells informatius per als centres, però podeu comunicar als vostres companys i companyes la situació a la que s'ha arribat i fer-los partíceps també d'aquesta convocatòria.

 

Si necessiteu més informació sols cal que es poseu en contacte amb nosaltres.

 


 

El Secretariat nacional de STEPV-Iv  es tanca en Conselleria per exigir l'obertura de les negociacions i la millora de les retribucions del professorat valencià.

El passat dimarts 24 d'octubre, tingué lloc en la Conselleria d'Educació un tancament del Secretariat Nacional de l'STEPV-IV per tal de denunciar els continus incompliments dels acords signats i dels calendaris de negociació que afecten tant a l'ensenyament públic com concertat.

En el transcurs del tancament, una delegació del Secretariat s'entrevistà amb el Secretari Autonòmic Màximo Caturla, amb l'objectiu de traslladar el malestar docent existent i fer-lo coneixedor de les nostres reivindicacions.

Les reivindicacions referents a l'ensenyament públic venien determinades per l'augment de 300 € mensuals per equiparació en la resta de CCAA, l'aplicació amb la seva totalitat de les plantilles pactades d'infantil, la dotació de fons econòmic per a l'aplicació del plà Concilia, la millora de les condicions laborals del professorat interí i la negociació del desplegament de la LOE en el País Valencià entre altres.

Respecte de l'ensenyament concertat, es va transmetre al Secretari Autonòmic, l'incompliment dels acords de juliol de 2004 i la necessitat de reprendre les negociacions per tal de donar eixida als temes que a hores d'ara s'encontren paralitzats.

Els assumptes que tractàrem foren: recol.locació del professorat afectat per la supresió d'unitats, abonament de la paga de 25 anys, plantilles de cicles formatius, homologació retributiva i negociacions dels sexennis.

Després d'aquesta entrevista, la Conselleria es va comprometre a desbloquejar els temes i a establir un calendari de negociacions.

 

 


 

Conselleria comença a pagar als mestres del primer cicle d'eso que interposaren demanda en el 2004 pel cobrament del complement retributiu.

A l'any 2004 es publicà en el BOE un acord salarial que fou modificat a finals del mateix any. Aquesta modificació també fou publicada. En el seu moment, el sindicat informà a tota l'afiliació que cabia la possibilitat als mestres del primer cicle d'ESO, d'interposar demandes per tal de cobrar la quantitat econòmica del complement retributiu que figurava en el primer acord salarial.

Les demandes foren interposades i tramitades pels Serveis Jurídics del sindicat i vàren ser desestimades en primera instància, però es recorregueren i en segona instacia foren estimades pel Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Per aquesta raó, la Conselleria està abonant les quantitats econòmiques corresponents als afectats que en el seu moment interposàren demanda.

 


 

L'actual curs escolar 2006-2007 es caracteritzarà per les eleccions sindicals en els centres.

Al llarg del present curs escolar se celebraran eleccions sindicals en la majoria dels centres educatius. Mitjançant aquest procés electoral el conjunt de treballadors i treballadores elegirà als seus representants en els col.legis.

Dependrà del nombre de treballadors i treballadores del centre el nombre de delegats de personal o membres de comité d'empresa a elegir.

Dels resultats també s'obté la representativitat dels sindicats concurrents a aquestes eleccions. Es necessita una representativitat mínima del 10% per estar presents en les Meses de negociació, per tant, hi és molt important presentar candidatures en els centres .

En l'STEPV-IV hem preparat uns materials electorals que tenen com objectiu fer partíceps al conjunt de treballadors i treballadores de les reivindicacions fonamentals del sindicat concretades en el programa electoral. També presentem els acords signats pel sindicat en els darrers anys que han suposat una millora importantíssima en les condicions salarials i laborals. Per últim, presentem altre material on apareixen els trets ideològics de la nostra opció sindical.

Esperem que aquest material us siga d'ajuda a la vegada que contribueixca a eliminar determinades idees totalment errònees que es tenen de l'STEPV-IV.

El material el durem als centres en el moment de la constitució de la taula electoral, però si el voleu amb anterioritat, sols cal que es poseu en contacte amb nossaltres i ens ho feu saber.

L'STEPV-IV necessita de la teva il.lusió per ampliar un projecte que pretén millorar les condicions de treball en el sector i avançar cap a un model d'escola democràtica, lliure, solidària i participativa.

Les condicions laborals en l'ensenyament malauradament cada vegada s'endureixen més i ens allunyen del model d'escola que aspirem a construir. Entre tots i totes, però, podem fer que les coses comencen a canviar. Hem de recuperar l'espai que ens han retallat i que ha configurat una situació abusiva on la nostra veu té ben limitats els canals per a fer-se sentir.

Tenim una gran responsabilitat i no podem deixar passar l'oportunitat per a expresar el que volem. En l'STEPV-IV, tindràs suport a la teva problemàtica laboral. Amb nosaltres mai et sentiràs sol. De segur que comtant amb tu tot serà millor.

 


 

La conselleria d'Educació incumpleix els acords signats amb les organitzacions sindicals i empresarials de l'ensenyament concertat.

Avui dimecres 26 d'octubre les organitzacions sindicals representatives de l'ensenyament concertat FSIE, USO CV, FETE-UGT-PV, CCOO PV i STEPV-IV hem relitzat una concentració en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per tal de denunciar l'incompliment per part de l'esmentada Consellleria dels acords signats el passat 28 de juliol de 2004.

Aquest incompliment fa referència a:

 • RETRIBUCIONS. No s'ha cumplit l'homologació salarial amb els funcionaris docents al no aplicar en el 2006 l'acord de 25 d'octubre de 2005 amb els funcionaris.
 • ABONAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINARIA D'ANTIGUITAT EN L'EMPRESA. No s'ha abonat aquesta paga en el 2006.
 • PLANTILLES. No s'ha aplegat a cap acord amb les plantilles de cicles formatius. Al respecte de les plantilles d'infantil, ha resultat impossible que la conselleria assumira una equiparació amb les plantilles de l'ensenyament públic.
 • PAGAMENT DELS SEXENNIS O COMPLEMENT DE FORMACIÓ PER HOMOLOGACIO AMB LA PÚBLICA. La Conselleria no ha possibilitat l'aplicació d'aquest complement a partir de gener de 2007. De fet, no s'ha fixat quantía, ni periode d'inici per a la seva percepció.
 • RECOL.LOCACIÓ DEL PROFESSORAT DE CENTRES EN CRISI. L'Administració no ha presentat mesures que possibiliten la recol.locació del professorat i no accepta les postures sindicals al respecte.

No es descarten més mobilitzacions en cas de que l'actitut de laConselleria siga la mateixa que la manifestada fins ara i no done respostes reals a les necessitats del sector d'ensenyament concertat.

Les organitzacions sindicals:

FSIE    USO CV        FETE-UGT-PV         CCOO PV           STEPV-IV

 


 

SALARIS 2006. Quantitats a cobrar i endarreriments

El passat 30 de maig, els sindicats i les patronals representatives en l'àmbit del País Valencià, signaren la sol.licitud per a demanar a la Conselleria el pagament a compte dels salaris del 2006.

Aquesta sol.licitud consisteix en

 • Sol.licitar el pagament a compte de les retribucions del personal docent concertat amb efectes 1 de gener de 2006, incloent l'esmentat pagament en la nòmina del mes de juny.
 • Demanar a la Conselleria contestació al voltant dels increments retributius que falten en l'acord salarial del 2006 que permeteixquen l'analogia retributiva amb els companys i companyes de la xarxa pública.
 • Demanar a la conselleria un pronunciament al respecte de l'increment del mòdul d'altres despeses a percebre pels centres concertats, ja que és un punt indispensable per arribar a un acord en la negociació del complement retributiu del PAS per al 2006.

Per altre costat, les patronals es comprometen a recomanar als seus centres afiliats, que amb caràcter a compte de conveni, s'incremente el salari base dels treballadors i treballadores d'administració i serveis en un 3'1 %.

Aquest acord fou subscrit per l'STEPV-IV el passat 5 de juny.

Les qüantitats a cobrar així com els endarreriments a percebre son les següents:

PERSONAL DOCENT DE NIVELLS CONCERTATS

CATEGORIA

SALARI BASE

COMPLEMENT AUTONÒMIC

TOTAL MENSUAL

TRIENNI

Preescolar/Infantil, Primària y Educació Especial ( integrat)

1407.76 €

344,16 €

1751,93€

33.68 €

1er. Cicle d'ESO. MESTRES

1407.76 €

449,40€

1857,17 €

33.68 €

1er. Cicle d'ESO.
LLICENCIATS

1407.76 €

617,58€

2025,35€

33.68 €

2on. Cicle d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

1653.15 €

372,20€

2025,35€

42.45 €

La resta de conceptes que no apareixen en aquesta taula s'incrementen en un 2%.

Queda per negociar i per tant està pendent l'increment del 20% que els companys de pública tindran en el complement de destí de la paga extraordinària de desembre, així com l'increment de l'1% que la Generalitat Valenciana ha aplicat a tots els funcionaris.

ENDARRERIMENTS

 

ENDARRERIMENTS FINS MAIG. En juny la nòmina ja estarà actualitzada.

INFANTIL-PRIMARIA

237,4

MESTRES 1 CICLE D'ESO.

262,65

LLICENCIATS 1 CICLE D'ESO

279,5

2 CICLE D'ESO- BATXILLERAT

279,5

Aquests endarreriments els cobrarem en el mes de juny.

PAS

Salari base. Increment d'un 3'1%. A compte de conveni. Com que aquest acord no eixirà publicat al BOE, cada empresa podrà o no aplicar aplicar aquest increment.

Complement autonòmic. Resta per negociar.

PERSONAL COMPLEMENTÀRI D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Salari mensual

Endarreriments

Logopeda

1751,93

237,4

Educador/A.

1270,55

127,25

Fisioterapeuta

1649,047

150,2

 


 

Resposta de Conselleria a la proposta salarial per al 2006 realitzada pels sindicats.

La Conselleria no ha donat el vist i plau a la proposta salarial realitzada pels sindicats. Les diferències vènen determinades perque la Conselleria no va pressupostar per als i les treballadores del sector concertat els increments totals que tindran els funcionaris docents en el 2006.
El salari base proposat pels sindicats coincideix en el proposat per l'Administració. Les diferències apareixen en el complement autonòmic i són les següents.

Categoria

Complement autonòmic proposat pels sindicats

Complement autonòmic proposat per la Conselleria.

Preescolar/infantil, primària i educació especial

350,86€

344,16€

Mestres del primer cicle d'ESO.

457,66€

449,40€

Llicenciats primer cicle d'ESO

625,84€

617,58€

Segon cicle d'ESO, batxillerat, cicles.

380,45€

372,20€

Aquestes diferències mensuals mínimes les cobrarem en una paga única en 2007.
De moment no hem pogut posar una data de reunió amb les patronals per tal d'acordar l'altra part d'aquesta proposta: el complement autonòmic per al PAS. Aquest fet retardarà l'acord necessari entre els sindicats i patronals per tal de que l'Administració actualitze els nostres salaris i abone els endarreriments corresponents amb caràcter retroactiu des de gener de 2006.

 


 

Proposta d'acord salarial 2006

 

PERSONAL DOCENT DE NIVELLS CONCERTATS

CATEGORIA

SALARI BASE

COMPLEMENT AUTONÒMIC

TOTAL MENSUAL

TRIENNI

Preescolar/Infantil, Primària y Educació Especial ( integrat)

1407.76 €

350.86 €

1758.62 €

33.68 €

1er. Cicle d'ESO. MESTRES

1407.76 €

457.66 €

1865.42 €

33.68 €

1er. Cicle d'ESO.

LLICENCIATS

1407.76 €

625.84 €

2033.60 €

33.68 €

2on. Cicle d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

1653.15 €

380.45 €

2033.60 €

42.45 €

S'incrementa en un 2% el complement d'antiguitat i els complements de càrrec ( Director, Cap d'Estudis, Departaments...).

PERSONAL COMPLEMENTÀRI D'EDUCACIÓ ESPECIAL

CATEGORIA

SALARI BASE

COMPLEMENT AUTONÒMIC

TOTAL MENSUAL

LOGOPEDA

1407.76 €

350.86 €

1758.62 €

FISIOTERAPEUTA

1407.76 €

247.46 €

1655.22 €

EDUCADOR

1074.81 €

197.12 €

1271.93 €

CUIDADOR

797.95 €

473.98 €

1271.93 €

Queda pendent en aquesta proposta salarial per al 2006 l'1 % d'increment que es deriva de l'acord autonòmic de 25-10-2005 , els increments provinents del MEC ( acords LOE del 20-10-2005 i 8-11-2005 ) i els que es deriven dels acords de la Mesa de la Funció Pública de la Comunitat Valenciana.

 


 

Finalitzades les meses tècniques realitzades per la revisió de les plantilles de cicles formatius.

Els passats 5 i 19 d'octubre es reunien sindicats, patronals i Administració per tal de començar a parlar sobre les plantilles de cicles formatius.

La plataforma sindical unitària consisteix en:

  • Concertació de grups nous a partir de 15 alumnes.
  • Desdobles a partir de 18 alumnes.
  • Aplicació dels mateixos criteris sobre plantilles que actualment té la xarxa pública.
  • Reducció de càrrega lectiva per a càrrecs unipersonals igual que pública per a centres específics de cicles formatius. Per a centres on s'imparteixen a més dels cicles, ESO, i/o batxillerat, la reducció estarà en funció del nombre d'unitats . Es a dir, hi haurà que analitzar centre a centre.
  • Els tutors de primer curs reduiran la seva càrrega lectiva en 1 hora. La reducció dels tutors de CFT serà de 5 hores.

En la Comissió de Seguiment que serà on començaran les negociacions es parlarà de reducció de càrrega lectiva per a la totalitat del professorat, estabilitat del sector, vinculació de l'augment de les plantilles a la recol.locació, etc.

Les patronals es centren en la formació de grups, la introducció del subdirector conforme es contempla en el conveni i no es pronuncien amb claretat al respecte de l'aplicació en concertada dels criteris de la xarxa pública.

L'Administració per la seva banda, bàsicament qüestiona la dificultat pressupostària de l'aplicació en cicles concertats dels criteris que actualment té la xarxa pública.

A hores d'ara no tenim data per la Comissió de Seguiment, reunió on començarà la negociació.

 


 

Comunicat de FETE-UGT-PV, CCOO-PV i STEPV-IV
sobre l'Acord Salarial de 2005 

Els sindicats FETE-UGT-PV, CCOO-PV i STEPV-IV,davant la rectificació realitzada ( document de: 3-6-2005) per FSIE i USO-CV i les patronals Educación y Gestión i CECE de l'Acord Salarial de 2005 i enfront la campanya que FSIE i USO-CV estan duent a terme contra els sindicats no signants, volem manifestar el següent:

Com totes i tots sabem, el passat 3 de juny es signà l'acord salarial del 2005. Acord ratificat per les patronals Educación y Gestión i CECE i els sindicats FSIE i USO-CV.

El punt conflictiu d'aquest acord fa referència al complement retributiu de la Comunitat Valenciana del PAS ( personal d'administració i serveis ).

Com que pareix ser que FSIE i USO-CV no entenen el que signen, encara que estava molt clar, reproduirem el paràgraf que ha originat aqmajorsuest conflicte per tal que totes i tots sapiem de què estem parlant i la posterior rectificació:

"La cantidad resultante del complemento retributivo de la Comunidad Valenciana para el personal de Administración y Servicios, aplicado de acuerdo al punto 4º del Acuerdo Salarial de 2004, incluye en concepto de anticipo, la revisión salarial para el año 2005 que se derive de la firma del V Convenio Colectivo o Tablas salariales que se acuerden o determinen, para dicho personal, en cualquier porcentaje en que sea superior al 2%.

Consecuentemente, cuando se publiquen las tablas salariales aplicables al personal de Administración y Servicios, para el año 2005, el complemento autonómico pactado disminuirà, exactamente, en la misma cuantía en que aumente el salario, de tal modo que la suma de estos dos conceptos sea, en todo caso, la resultante de este acuerdo por encima del 2% "

NOTA: 

El fragment ratllat del text és el que s'elimina de l'acord original ( Document de 3-6-2005), i el text en negreta és la part nova que s'hi afig.

Les patronals EG i CECE i els sindicats FSIE i USO-CV es reuneixen, sense convocar FETE-UGT-PV, CCOO-PV i STEPV-IV, el 14 de juny, i com queda clar de l'anàlisi exposat, modifiquen el document, de manera que el nou no és una explicació o modificació de l'antic. El que ara s'estableix és un canvi qualitatiu important.

El document del dia 3 era tan clar que sols permetia una interpretació: El PAS deixava de percebre la revisió salarial del 2005. I si FSIE i USO-CV tenen algun problema sobre això, la mateixa Educación y Gestión manifestà en un escrit del 7 de juny : " ... se ha pactado , ... un complemento lineal para todas las categorias, que absorbe los futuros incrementos del salario base derivados de la firma de las tablas salariales de 2005, que dependen de la negociación estatal."

Donada la gravetat del cas, els sindicats FETE-UGT-PV, CCOO-PV i STEPV-IV , realitzàrem una campanmya informativa en la qual explicàvem per què no haviem signat aquest acord ja que era un mal acord.

Hem dit i valorat el que s'havia signat. En cap moment hem dit res que no fora veritat, cosa que tant FSIE com USO-CV han fet, ja que en cap lloc de l'acord signat el 3 de juny diu que el complement del PAS del 2005 de 156 € assumeix l'increment en salari base superior al 2%, com diu FSIE, o com diu USO-CV, que l'increment en salari base per al PAS en el 2005 serà del 2% i, per tant, no hi ha pèrdues.

Potser FSIE i USO-CV necessiten fer alguns cursos de lectura comprensiva, cosa que els vindria molt bé perquè no marejaren les treballadores i les treballadors del sector.

I ací caldria fer-se les següents preguntes:

  • Per què es redacta un document distint del signat el 3 de juny sense convocar la totalitat dels sindicats representatius en l'ensenyament concertat al País Valencià?
  • Per què FSIE i USO-CV, abans del dia 14, publiquen o transmeten informacions que s'ajusten al document signat el dia 14 quan encara no s'havien reunit d'amagat per modificar el que havian ratificat el dia 3 ?.
  • Qui diu mentides després de la signatura de l'acord del dia 3 ?
  • Quin serà el preu que pagaran FSIE i USO-CV a les patronals per prestar-se a modificar l'acord del dia 3, ( acord favorable a les patronals)?

Des de FETE-UGT-PV, CCOO-PV i STEPV-IV, ens és difícil trobar un qualificatiu que servís per a definir la maniobra dels sindicats FSIE i USO i les patronals, però d'entrada es tracta d'una falta de respecte a la resta d'organitzacions sindicals i un fet d'una pobresa ètica notable.

Davant aquest fet, seguim denunciant l'actitud de les patronals i de FSIE i USO, ja que:

  • Han trencat l'acord mitjançant el qual s'havien establit els criteris per calcular el complement retributiu del PAS, i d'haver-se mantingut aquest, l'increment salarial global per aquest sector podria haver sigut més elevat, i a més a més ens deixa sense acord per a l'any 2006.
  • Han modificat l'Acord Salarial de 2005 i han fet un nou document en una negociació a la qual no hem sigut convocats tres dels sindicats representatius en l'ensenyament concertat: FETE-UGT-PV, CCOO-PV i STEPV-IV, amb la clara intenció de marginar-nos en una negociació a què tenim dret.

Els sindicats no signants d'aquest acord, ni hem mentit, ni hem fet catarsi, simplement hem desenvolupat una campanya informativa d'allò que s'havia signat el dia 3. La rectificació i posterior modificació del dia 14 no la coneixíem.

Comencem a estar molt farts dels insults, desqualificacions i sobretot de les falsetats que FSIE i USO-CV utilitzen per a donar suport al seu model d'acció sindical.

Evidenment, els serveis jurídics dels tres sindicats no convocats a la reunió de modificació de l'acord estan estudiant les accions jurídiques adients per tal de demostrar la il.legalitat del procedir de les patronals i els sindicats majoritaris, i ho denunciarem allí on corresponga.

 


 

Signat l'acord salarial per al 2005

El passat 3 de juny es signà l'acord salarial referit al 2005.

Com ja sabeu, aquest acord no va ser signat per l'STEPV-IV degut a que és totalment injust per al Personal d'Administració i Serveis ( PAS), i en l'STEPV-IV sempre hem defensat que els acords salarials han de beneficiar a tots i totes.

D'altra banda no s'han convocat les assemblees per decidir si es signava o no, per impossibilitat de temps. Cal que recordem que les negociacions acabaren l'1 de juny i la signatura es produïa el 3 de juny. Per tant, sols es convocà al Secretariat Nacional de Privada.

A més a més del PAS, aquest acord afecta al personal docent, i els salaris actualitzats i els endarreriments corresponents quedaran de la següent manera:


ACORD SALARIAL 2005

Categoria

Salari Base

Complement C.V.

Augment 2005

Endarreriments 2004 i 2005

Preescolar/Infantil, Primària i de. Especial

1380.16 €

324.29 €

67.69 €

644.45 €

1er Cicle d'ESO.
Mestres
Llicenciats


1380.16 €
1380.16 €


424.48 €
589.28 €


78.6 €
75.86 €


699 €
685.30 €

2on. Cicle d'ESO, COU, Batxillerat(LOGSE), FP II, 
FPE, Grau Mitjà/ Grau superior.

1620.74 €

348.7 €

75.86 €

685.30 €

Cal recordar que del total d'endarriments 306 € corresponen al 2004 i la resta es desprén de l'actualització del salari amb caràcter retroactiu des de gener de 2005.

Faltaria per afegir a aquesta quantitat l'import d'endarreriments referits als triennis , complement de càrrec, etc que tinga cada treballador/a.

D'altra banda estan calculats els endarreriments des de gener a maig del 2005. La nòmina de juny vindrà ja actualitzada .

Els triennis quedaran de la següent manera:

Infantil/ primària/ de. Especial

1 er Cicle d'ESO.

2 on. Cicle d'ESO/ Batxillerat, FPII/ FPE.

33.02 €

33.02 €

41.62 €

Els complements de càrrec i respectius triennis :

 

Primària/1er cicle d'ESO.

2on. Cicle d'ESO/ bat,

FP.Graus mitjà i superior.

Director/a.

304.23 €/ 11.36 €

346.23 €/ 16.66 €

336.95 €/ 16.21 €

Subdirector/a.

218.94 €/10.09 €

304.25 €/ 14.62 €

296.08 €/ 14.22 €

Cap d'estudis.

196.98 €/ 9.46 €

304.25 €/ 14.62 €

283.03 €/ 13.75 €

Cap departament

175.21 €/ 8.42 €

247.35 €/ 11.87 €

241.04 €/ 11.57 €

 

Categoria

Salari Base

Complement C.V.

Augment 2005

Endarreriments 2003, 2004 i 2005.

Logopeda

1380.16 €

324.29 €

67.69 €

644.45 €

Educador/a.

1053.74 €

191.36 €

43.3 €

332.46 €

Cuidador/a

773.18 €

471.92 €

43.3 €

332.46 €

Fisioterapeuta.

1380.16 €

238.87 €

56.46 €

440.93 €

D'aquestes categories cal precisar:

  • Els endarreriments del logopeda corresponen a una paga única de 306 € referits al 2004 i l'actualització salarial amb caràcter retroactiu des de gener a maig de 2005.
  • Els endarreriments del educador i cuidador es desprenen de 115.96 € referits al 2003 i de l'actualització salarial amb caràcter retroactiu des de gener a maig de 2005.
  • Els endarreriments del fisioterapeuta corresponen a 158.63 € referits al 2003 i de l'actualització salarial amb caràcter retroactiu des de gener a maig de 2005.

Per a totes les categories incloses en el Personal
d'Administració i Serveis

Complement C.V.
156 €

Endarreriments per actualització del complement
C.V. 131.1 €.

Cal recordar que a banda dels endarreriments referits a l'actualització del complement per al 2005, a la publicació de les taules salarials referides al 2004 i 2005, les empreses hauran de pagar sols els endarreriments referits al 2004 , ja que els que es desprendrien del 2005, seràn absorbits pel complement de la Comunitat Valenciana.

Segons fons de la Conselleria, cobrarem en la nòmina de juny les següents quanties.

  • Nòmina actualitzada 2005.
  • Paga extraordinària.
  • Endarreriments.

El PAS de les escoles San José, format per 30 treballadors i treballadores, després de l'acord signat entre les patronals i FSIE i USO, han escrit el següent manifest que creem convenient que conegau tant vosaltres com el personal d'Administració i serveis del vostre centre.
13 de junio de 2005.

Manifest del col.lectiu del personal d'administració i serveis
del centre "Escuelas San Jose" (Jesuitas) de València

Ante la reciente firma del acuerdo salarial respecto al complemento retributivo de la Comunidad Valenciana del PAS , suscrito por la patronal y los sindicatos USO y FSIE el dia 3 de junio, el colectivo no docente de Escuelas San José, quiere manifestar su indignación por el contenido de dicho acuerdo, al que calificamos de CLASISTA, por establecer criterios diferentes respecto al personal docente, DISCRIMINATORIO porque los mismos aplicados a sueldos más bajos incrementan aun más las difierencias salariales y ante todo HUMILLANTE porque supone un retroceso en nuestras reivindicaciones, puesto que esta propuesta nos hace renunciar a derechos fundamentales del Convenio.

Nuestros salarios estan congelados des de el 2003, a la espera de la firma del V Convenio , en cambio el personal docente ha cobrado ya el 2% de todo el año 2004. Somos el colectivo más desfavorecido del Sector de Enseñanza Concertada, y no vamos a permitir que nuestros representantes Sindicales firmen un acuerdo salarial con clausulas que hacen retroceder los salarios del Pas, pero si les sugerimos que empiecen a negociar con la Administración que nuestro colectivo forme parte del pago delegado.

Ninguno de los que ha estampado su firma en ese acuerdo es el PAS, por tanto, no son ellos los más indicados para decir qué es lo mejor para nosotros. Dos y dos son cuatro, y nosotros queremos cuatro y no dos como recoge ese acuerdo. Se definen como organizaciones sindicales que aspiran a representar y a defender los intereses y reivindicaciones de todos los SECTORES y CATEGORIAS que componen la clase trabajadora, pero esto son solo palabras, pues no dudan en firmar un acuerdo que perjudica seriamente los intereses de los no docentes, ya que como colectivo minoritario dentro del sector, sacrifican nuestros intereses y nos utilizan como moneda de cambio para conseguir sus objetivos. Tambien se definen como solidarios, basados en la autonomia sindical. Nosotros si que sabemos con quien son solidarios...

PAS Escuelas San José .

 


 

Informe de la setena reunió negociadora del IX conveni col.lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil

Els sindicats consideren la revisió salarial insuficient, perquè es troba per baix de l'IPC del 2004, mes la desviació del 2003, es a dir, es té una pèrdua del poder adquisitiu del 0,6% per al 2004 (3,2% + 0,6%). El banc social proposa un increment salarial del 3,8% per al 2004 i l'aplicació de la previsió del 2% per al 2005 més la clàusula de revisió.

Pensem que el conveni està per complir-se i preocupa que el Ministeri del Treball puga manar una notificació sobre l'articulat, aspectes que han canviat, inclusions o modificacions de lleis(laborals, socials – llei de violència de gènere, acumulació per hores de lactancia – educatives) d'aquesta manera justifiquem que es puga tocar altres punts de l'articulat.

La patronal presenta la proposta de:

 • Increment d'un 3,8% per al 2004 (sense especificar quins conceptes aplicar)
 • Increment d'un 2% per al 2005 i clàusula de revisió-
 • I un punt addicional per les caixes.

Pensen que hi ha que aplegar en breu a un acord i donada la situació, no poden fer cap moviment per la incertidumbre existent ja que encara no saben com es va a legislar aquest sector. Estan disposats a firmar en la propera reunió en aquestes condicions perquè sino, es veuran alliberats dels compromisos adquirits fins ara.

Es fixa la data de la propera reunió per al dia 21 de febrer

 


 

Anàlisi dels mòduls de concert per a l'any 2004

Increments per partides:

Partida de salaris i carregues socials (sou del professorat):

Als nivells de Infantil, primària i educació especial, l'increment es del 4'6%
Als nivells de 1er. cicle de ESO, 2on cicle de ESO i cicles formatius l'increment es del 4'25%
Al nivell de batxillerat, l'increment es del 4'25%.
Personal complementàri d'educació especial: l'increment es variable en funció de la tipologia de centres, així:

Moderats: increment del 4'6%
Profonds: increment del 4'21%
Autistes: increment del 4'11%
Auditius: increment del 2%
Plurideficients: increment del 3'95%

Partida de altres despeses (despeses de funcionament i salaris del PAS):

Als nivells de infantil, primaria, educació especial i ESO, l'increment es del 3'1%
Als nivells de batxillerat i cicles formatius, l'increment es del 2%

Partida de despeses variables ( la que es queda la Conselleria)

En tots els nivells s'incrementa el 2%.

Així doncs el mòdul de pressupostos es desglosa de la següent manera:

Mestres (Inf, Prim, E.E.)

Llicenciats (ESO, bat, cicles)

Salari brut 2004 (mens)

1.639'76

1.893'58

Salari brut 2004 (anual)

22.956'64

26.510'12

Increment 2%

459'13

530'20

Homologació

485'964

527'63

Endarreriments 2004

300

300

Salari brut 2005

24.201'734

27.867'95

31'59% S.S. patronal

7.645'35

8.803'49

Total salari+ss

31.847'06

36.671'44

Mòdul concert

31.803'11

 

Diferència

-43'90

+13'44

Pel que fa als salaris del personal complementari de Educació Especial, també deu incloure l'increment del complement de destí en les pagues extres, encara que no es pot asegurar en tant que a la mateixa partida del mòdul també s'arreplega l'antigüitat d'aquest personal.

En quant al PAS, com hem dit abans la partida d'altres despeses s'incrementa en un 3'1% la qual cosa en du a aplicar directament la fòrmula establerta a l'acord de l'any passat, es a dir, tindran un increment del 4'13%

 


 

SOBRE L'INCREMENT SALARIAL 2005

En l'Addenda al document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana signada el passat juliol, la Conselleria es comprometia a proposar la inclusió de la dotació necessària que possibilitara en l'exercici 2005, l'abonament del salari brut anual del professorat dels nivells concertats per idèntic import que el dels respectius funcionaris docents de la Comunitat Valenciana, més la diferència existent entre els citats salaris l'any 2004.

Estem parlant dels 25 euros mensuals que el professorat de pública començà a cobrar en gener de 2004.

Tots els sindicats interpretàvem que en el mes de gener de 2005, la Conselleria ens abonaria 21'42 euros mensuals ( no son 25 perquè el professorat de pública no els cobra en les pagues extraordinàries i nosaltres els tenim prorratejats en 14 pagues) més els endarreriments corresponents del 2004 que suposen 300 euros.

Com heu pogut comprovar la Conselleria no ha pagat aquestes quantitats i ens ha informat que les farà efectives quant es signe l'acord salarial corresponent al 2005 entre sindicats i patronals.

Per tant, quant aquest acord es signe cobrarem els endarreriments referits al 2004 més els endarreriments generats en el 2005 Estem ja treballant per tal de que aquest acord puga estar signat el més aviat possible.

NEGOCIACIONS AMB CONSELLERIA

Seguim a l'espera de que la Conselleria ens convoque per tal de tractar els temes pendents que cal negociar, al mateix temps que seguim pendents de convocatòria per la constitució d'una Mesa Tècnica que estudie el pagament dels sexennis.


 

STEPV-Iv es reuneix amb la Sots-secretaria i la Directora General de familia, menors i adopcions de la Conselleria de Benestar Social

El passat 7 de febrer, l'STEPV-IV i els sindicats signants del Conveni, mantinguerem una reunió amb la Subsecretària de la Conselleria de Benestar Social Pilar Màñez, la Directora General de Familia, Menor i Adopcions, Rosario Calatayud, la Cap de Servei d'aquesta Direcció General Marisa Sàez i tècnics de la Conselleria de Benestar Social.

L'objectiu d'aquesta reunió era conèixer el posicionament de la Conselleria al voltant de l'escrit unitàri sindical que li presentàrem en desembre de 2004. En aquest escrit li manifestàvem a l'Administració la necessitat de la creació d'una Mesa tripartita integrada per la Conselleria, els sindicats i la patronal per tal de realitzar un anàlisi del sector a fí de lograr una estabilitat i millora del mateix, conèixer el model de gestió de l'Administració, aconseguir l'estabilitat laboral dels treballadors i treballadores, establir un marc de diàleg amb l'objecte d'igualar les condicions laborals, salarials, etc dels treballadors del sector amb els funcionaris , i explicitar un calendari estable i periòdic de reunions i de temes prioritzat per tal d'arribar a acords.

En principi, la Subsecretària ha deixat clar que l'homologació dels treballadors del sector de menors amb els respectius funcionaris públics no va a ser possible en aquests moments degut entre altres a que les partides pressupostàries no ho permeten en aquest exercici.

Al voltant de la creació d'una Mesa tripartita , s'ha concretat que l'Administració establirà un diàleg amb la patronal i que els sindicats li remetrem un llistat d'aquells temes que són importants per la millora del sector i en la primera setmana del mes de març ens reunirem les tres parts: Administració, sindicats i patronal.

Aquesta reunió serà molt important degut a que pot ser l'inici d'una reivindicació important per als sindicats: l'establiment d'un marc estable de reunions per tal de millorar el sector i les condicions laborals de les treballadores i treballadors entre altres.

Des de l'STEPV-IV, valorem possitivament l'encontre entre els sindicats i la Subsecretària ja que tot indica que podem estar molt a prop d'aconseguir la constitució de la Mesa tripartita, element indispensable per tal d'aconseguir les nostres reivindicacions.

 


 

Negociacions amb Conselleria -gener 2005

La Conselleria calia que ens hagués convocat l'últim trimestre del 2004 per constituir una Mesa Tècnica per tal d'estudiar el pagament dels sexennis a partir de gener del 2007. Aquesta convocatòria no s'ha produit, però els sindicats hem realitzat un escrit demanant-li a la Conselleria la constitució d'aquest Mesa i la convocatòria de la Comissió de Seguiment per tal de començar a tractar els temes pendents d'anteriors Addendes. ( Entre altres estem parlant del plantejament de noves mesures de recol.locació, revisió de les plantilles, professorat recol.locat per necessitats educatives especials, aclariments de la paga de 25 anys, etc.). Aquest document no ha sigut signat per les patronals.

A més a més, hem demanat a la Conselleria la constitució d'altra Mesa tècnica per tal d'iniciar l'estudi de la reducció de càrrega lectiva a l'ensenyament concertat.

Estem a l'espera d'una contestació a les nostres peticions i a hores d'ara no tenim data de reunions.

Una vegada més, la Conselleria ha incumplit allò signat en l'Addenda el passat juliol.

Negociacions amb les patronals

Els sindicats del País Valencià i les patronals Educación y Gestión i CECE hem començat unes reunions per tal d'aplicar l'anexe IV del Conveni i fer realitat la reducció de càrrega lectiva. A hores d'ara estem esperant noves convocatòries per avançar en aquest procés, però les postures encara estan prou distanciades i no s'arribarà a un acord a curt termini. Estan ajornant les reunions perquè no tenen cap voluntat negociadora.

 


 

Reunió dels sindicats STEPV-IV, UGT i CCOO amb la Directora General de Familia,Menor i Adopcions

El passat dilluns 13 de desembre tinguerem una reunió els sindicats STEPV-IV, FETE-UGT i CCOO amb la Directora General de Familia,Menor i Adopcions, Rosario Calatayud i Marisa Sàez , cap de servei d'aquesta Direcció General.

L'objectiu de la reunió per als tres sindicats era establir un marc de negociació estable entre l'Administració, els sindicats i la patronal per tal de dialogar i negociar tots aquells aspectes necessaris per millorar tant el servei com les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores.

En aquest sentit, el que es pretén és anar cap a l'homologació amb el sector públic a nivell de plantilles, salaris, etc.

Altre punt important que tractarem fou l'aplicació del conveni. L'Administració ens contestà que tant en els centres concertats com en els serveis que es trauen a concurs la Conselleria de Benestar Social si crea les partides pressupostàries necessaries per l'aplicació del conveni. Com es natural , li contestarem que la informació que teniem al respecte era distinta, i per això era important crear les reunions de negociació tripartites Administració-sindicats-patronal per tal d'unificar criteris.

Després analitzarem el sistema de subvencions i al respecte la Conselleria ens explicà que degut a la propia llei de subvencions, la relació amb les entitats s'establirà utilitzant la via del concurs.

Finalment arribarem a l'acord mitjançant el qual els sindicats el.laborariem un document on especificariem les reivindicacions més urgents, i l'importància d'establir un calendari de negociacions estables amb la Conselleria.

Aquest document es remitirà a la Direcció General i ens contestarà al llarg del mes de gener . Us enviarem el document quant estiga acabat.

La valoració d'aquesta reunió és possitiva ja que tot apunta a que a partir de gener l'Administració si estarà disposada a dialogar amb els sindicats amb l'objectiu d'establir unes Meses de negociació estables per tal de millorar els serveis i les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector.

 


 

CCOO impedeix l'accés del'STEPV-Iv i de CGT a una reunió amb Conselleria de Benestar Social

Dimecres dia 3 de març va tindre lloc a la Conselleria de Benestar Social una reunió convocada per la pròpia Conselleria per tal de tractar la convocatòria de vaga del proper dia 9.
A l'esmentada reunió van assistir la patronal FEAD, els sindicats, el Secretari autonòmic de Prestacions Socio-sanitàries, i el Director General d'Integració social de Discapacitats.
L'STEPV-IV vol comunicar als treballadors i treballadores del sector el comportament antisindical que tant CCOO com UGT van tindre de cara a l'STEPV-Iv i a CGT perquè ens van excloure de la reunió. Aquest fet el valorem com a molt greu donada la situació que actualment està patint el sector.
Amb aquest comportament sols s'aconsegueix crear crispació entre el col·lectiu de treballadors i treballadores i entre els sindicats davant la convocatòria de vaga on el que caldria és tot el contrari: arribar a una unitat sindical per tal d'aconseguir les reivindicacions dels treballadors i treballadores. Sembla, però, que hi ha determinats sindicats per als quals són més importants els seus propis interessos com a organització que els interessos del col·lectiu dels treballadors i treballadores.
El fet encara és més greu si tenim en compte que tant els representants de la patronal com la pròpia Administració no tenien cap inconvenient en què participàrem en la negociació.
D'altra banda, el comunicat que es va elaborar en la reunió no recull un compromís real que l'homologació serà efectiva per part de la Conselleria. Suposa un pas endavant del que hi havia fins ara, és cert, però cal tenir en compte el període electoral que estem atravessant. La situació pot ser la mateixa d'ací uns mesos de la que actualment té el sector.
La convocatòria de vaga ha estat realitzada per CCOO i CGT -l'STEPV-Iv s'hi va adherir- i, per tant, la vaga solament serà legal si qualsevol dels dos sindicats manté la convocatòria. Per tant, la decisió us correspon ara a vosaltres. Des de l'STEPV-Iv lamentem la situació donada, ja que sempre hem defensat la unitat i la participació sindical per damunt dels interessos de l'organització.

 


 

< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >