stepv55.gif (3507 bytes)

Una vegada més els tribunals condemnen el comportament antisindical

 

17 de gener: 
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana condemna a la Conselleria d'Educació i tres sindicats (CC.OO., FETE-UGT i FSIE) per comportament antisindical

20 de setembre: 
Pretenen expulsar a l'STEPV-Iv de la Mesa d'Ensenyament Privat


El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana condemna a la Conselleria d'Educació i tres sindicats (CC.OO., FETE-UGT i FSIE) per comportament antisindical

 

El TSJCV, mitjançant sentència de 4 de desembre de 2001, anula l’expulsió de l’STEPV-Iv de la Mesa d’Ensenyament Privat acordada per la Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals CC.OO. FETE-UGT i FSIE el 20 de setembre de 2000 i reconeix el dret d’aquell sindicat a formar part de l’esmentada Mesa de negociació.

Segons informa l’STEPV-Iv i la sentència declara com a fets provats, el passat mes de maig, la Conselleria d’Educació, amb els vots a favor dels sindicats CC.OO, FETE-UGT i FSIE, i els vots en contra del sindicat STEPV i USO, va constituir la Mesa d’Ensenyament Privat d’acord amb la representativitat sindical obtinguda en diversos àmbits de l’ensenyament privat, concertat i no concertat, amb la finalitat que l'STEPV-Iv quedara exclòs per no obtenir la representació mínima exigida, a pesar que aquesta forma de comptabilitzar la representativitat sindical ja havia sigut expressament declarada il·legal pel TSJCV en anteriors ocasions, com assenyala la sentència.

Efectivament, el sindicat recurrent va advertir a la Conselleria en l’esmentada reunió de la Mesa que l’àmbit d’actuació de la Mesa d’Ensenyament Privat no podia ser un altre que el de l’ensenyament concertat perquè és sobre el què la Conselleria té competències per estar finançat amb fons públics, tal i com assenyala la llei. En conseqüència, la representació sindical també havia d’obtenir-se d’eixe mateix àmbit i no de la resta de convenis col·lectius que operen sobre l’ensenyament privat que no està concertat. L’STEPV-Iv va recordar a l’Administració anteriors sentències del TSJCV al respecte, així com l’informe dels serveis jurídics de la Conselleria que avalen la posició del sindicat recurrent. La Conselleria no va voler ni estudiar el tema i, amb l’opinió favorable dels sindicats esmentats, va decidir constituir la Mesa excloent l’STEPV, el que va motivar el recurs d’aquesta organització sindical per la via de la protecció dels drets fonamentals i concretament el dret a la llibertat sindical.

Cal remarcar que és la segona vegada que el Conseller Manuel Tarancón decideix expulsar d’un àmbit de negociació l’STEPV, la primera, el 18 de maig de 1999, quan es va negociar l’addenda al pacte que regula el funcionament de les borses de treball del professorat interí. Recorreguda la decisió de Tarancón pel sindicat, el TSJCV va fallar anulant l’acord que s’havia pres al marge de la participació de l’STEPV. Per a l’STEPV, és evident que el Conseller manté una conducta antisindical impròpia d’un governant, i que aquesta conducta és, a més, sectària en relació a aquest sindicat. Si des d’un punt de vista jurídic, el Conseller ha comés dos errors de bulto en un tema tan important com el dret a la llibertat sindical, des d’un punt de vista polític, l’autoritarisme i el sectarisme que demostra el qualifica com a governant.

Però el paper de comparsa que fan els sindicats que intervenen al costat de l’Administració i comparteixen els mateixos errors jurídics és més de lamentar encara, especialment la conducta antisindical de la direcció de CC.OO. i FETE-UGT als quals no els importa aliar-se amb un governant que castiga l’STEPV per la seua combativitat en la defensa aferrisada de l’ensenyament públic per tal d’obtenir beneficis sindicals.

Per a l’STEPV no hi ha dubte d’aquesta confluència d’interessos entre la Conselleria i els sindicats quan divendres passat es va tornar a expulsar l’STEPV de les tres comissions de control dels concerts educatius, amb una especial participació de la FETE-UGT i l’aquiescència de la resta d’organitzacions sindicals, una decisió que serà recorreguda de nou als Tribunals. Com és possible que amb aquesta sentència i totes les anteriors es tone a expulsar l’STEPV de les comissions de concerts educatius? Entenem que la política seguida per l’STEPV en contra de la concertació d’ensenyaments no obligatoris moleste a l’Administració, però ¿Per què els sindicats també volen evitar la nostra presència, fins i tot en contra del que dictaminen els Tribunals de Justícia?

A pesar de tot açò, l’STEPV-Iv no variarà ni un milímetre la seua posició de defensa de l’ensenyament públic, la seua crítica sempre que siga pertinent a la política educativa del Govern i la defensa de la legalitat en matèria de llibertat sindical.

 

València, 17 de gener de 2001


Pretenen expulsar a l'STEPV-Iv de la Mesa d'Ensenyament Privat

Avui, 20 de setembre, s'ha REUNIT la Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat.
La sessió ha estat presidida per la sotssecretària general de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
La presidenta ha proposat a la Mesa que es constituira d'acord amb els resultats electorals dels àmbits dels convenis d'ensenyament concertat, el d'ensenyament reglat no concertat, el d'Educació Infantil i els d'Educació Especial (estatal i autonòmic). 
L'STEPV ha manifestat al respecte que els àmbits esmentats són els adients, però, segons l'acord de la mateixa Mesa constituïda en 1996, caldria no considerar un conjunt de centres que, de fet, estan fora de l'àmbit funcional de la pròpia Mesa per la naturalesa de la seua activitat, ja que, o no es pot considerar educativa (per exemple, centres ocupacionals
d'educació especial depenents de la Conselleria de Treball, els col·legis majors universitaris…) o la Conselleria no té competències sobre l'activitat dels mateixos (com guarderies, la UNED, menjadors de col·legis públics, granges-escola, institucions estrangeres…).
La presidenta ha declinat tenir en compte aquestes consideracions i, a continuació, ha anunciat que, d'acord amb els criteris exposats, es deuria constituir la Mesa amb representants de FSIE, USO, UGT i CC.OO. L'STEPV quedaria així fora de la Mesa per no tenir el 10% de representació en els àmbits esmentats.
L'STEPV ha reiterat que no té sentit incloure en el còmput representació sindical de centres que estan fora de l'àmbit d'actuació de la Mesa, que aquest criteri va ser acordat en 1996 i que l'STEPV i la pròpia Administració van haver de defensar-lo - i guanyar-lo- davant el TSJCV pel recurs presentat per la UGT en el mateix any. Precísament, es dóna la paradoxa de que aquesta organització va impugnar aleshores el mateix que ha acceptat avui.
Es dóna la circumstància especial que aquell conflicte judicial va generar un informe dels serveis jurídics de la mateixa Conselleria avalant aquests criteris per a la constitució de la Mesa, informe que s'ha llegit durant la sessió i que la Presidenta no ha tingut a bé considerar, ignorant-lo.
En conseqüència, l'STEPV recorrerà davant els tribunals la possible constitució de la Mesa de l'Ensenyament Privat per vulneració dels seus drets sindicals.
Amb aquesta, seria la tercera vegada que recorre davant els Tribunals el seu dret a participar en els òrgans de negociació de l'ensenyament privat concertat.
L'STEPV valora que ha primat en aquesta qüestió motivacions polítiques. El Conseller ha decidit fer pagar a aquesta organització sindical la seua oposició a la política educativa del Govern, tot coincidint amb els interessos particulars de determinades organitzacions sindicals.

            València, 20 de setembre de 2000

< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >