procedimient per al reconeixement de l'habilitació transitòria

ANNEXOS


 

Annex I
Titulacions per a impartir les assignatures d’ensenyament secundari i batxillerat i els corresponents mòduls dels cicles formatius de formació professional.


Annex II
Condicions de l'habilitació transitòria


Annex III
Condicions de l'habilitació transitòria


Annex IV
Sol.licitud d'habilitacions transitòries


Annex V
Reconeixement d'habilitacions transitòries


ANNEX I

Titulacions per a impartir les assignatures d’ensenyament secundari i batxillerat i els corresponents mòduls dels cicles formatius de formació professional.

Les titulacions indicades corresponen al Catàleg de Títols Universitaris Oficials i a les successives incorporacions en este Catàleg. També són equivalents a l’efecte de docència les titulacions homòlogues a les especificades, segons el Reial Decret 1.954/1994, de 30 de setembre (BOE de 17 de novembre).

Titulacions universitàries per a impartir les matèries d’Educació Secundària o els mòduls professionals de Formació Professional que són competència docent de cada especialitat del professorat, a més de les titulacions declarades equivalents a l’efecte de docència (equiv.)

Matèria d’Educació Secundària o especialitat del professorat en Formació Professional

PS/PT

Arquitecte

Construccions Civils i Edificació

PS

Arquitecte

Dibuix

PS

Arquitecte

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Arquitecte

Matemàtiques

PS

Arquitecte

Oficina de Projectes de Construcció

PT

Arquitecte

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Arquitecte

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Arquitecte

Processos i Productes en Fusta i Moble

PS

Arquitecte

Tecnologia

PS

Arquitecte Tècnic

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Arquitecte Tècnic

Oficina de Projectes de Construcció

PT

Arquitecte Tècnic

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Arquitecte Tècnic

Tecnologia

PS

Arquitecte Tècnic (equiv.)

Construccions Civils i Edificació

PS

Arquitecte Tècnic (equiv.)

Processos i Productes en Fusta i Moble

PS

Arquitecte Tècnic en Execució d’Obres

Tecnologia

PS

Diplomat de la Marina Civil

Tecnologia

PS

Diplomat en Biblioteconomia i Documentació

Processos Comercials

PT

Diplomat en Biblioteconomia i Documentació

Processos de Gestió Administrativa

PT

Diplomat en Ciències Empresarials

Economia

PS

Diplomat en Ciències Empresarials

Processos Comercials

PT

Diplomat en Ciències Empresarials

Processos de Gestió Administrativa

PT

Diplomat en Ciències Empresarials (equiv.)

Administració d’Empreses

PS

Diplomat en Ciències Empresarials (equiv.)

Formació i Orientació Laboral

PS

Diplomat en Ciències Empresarials (equiv.)

Organització i Gestió Comercial

PS

Diplomat en Educació Social

Servicis a la Comunitat

PT

Diplomat en Educació Social (equiv.)

Formació i Orientació Laboral

PS

Diplomat en Educació Social (equiv.)

Intervenció Sociocomunitària

PS

Diplomat en Estadística (equiv.)

Informàtica

PS

Diplomat en Estudis Empresarials

Economia

PS

Diplomat en Fisioteràpia

Estètica

PT

Diplomat en Fisioteràpia

Perruqueria

PT

Diplomat en Fisioteràpia

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Diplomat en Gestió i Administració Pública

Economia

PS

Diplomat en Gestió i Administració Pública

Processos Comercials

PT

Diplomat en Gestió i Administració Pública

Processos de Gestió Administrativa

PT

Diplomat en Gestió i Administració Pública (equiv.)

Administració d’Empreses

PS

Diplomat en Gestió i Administració Pública (equiv.)

Formació i Orientació Laboral

PS

Diplomat en Infermeria

Estètica

PT

Diplomat en Infermeria

Perruqueria

PT

Diplomat en Infermeria

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Diplomat en Infermeria

Procediments Sanitaris i Assistencials

PT

Diplomat en Infermeria (equiv.)

Processos Sanitaris

PS

Diplomat en Informàtica

Tecnologia

PS

Diplomat en les Escoles Universitàries de Psicologia (fins a l’any 1974)

Psicologia i Pedagogia

PS

Diplomat en Magisteri

Servicis a la Comunitat

PT

Diplomat en Magisteri (equiv.)

Intervenció Sociocomunitària

PS

Diplomat en Màquines Navals

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Diplomat en Màquines Navals

Manteniment de Vehicles

PT

Diplomat en Màquines Navals

Màquines, Servicis i Producció

PT

Diplomat en Màquines Navals

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Diplomat en Màquines Navals

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Diplomat en Màquines Navals

Soldadura

PT

Diplomat en Màquines Navals

Tecnologia

PS

Diplomat en Màquines Navals (equiv.)

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Diplomat en Màquines Navals (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Diplomat en Màquines Navals (equiv.)

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Diplomat en Màquines Navals (equiv.)

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Diplomat en Navegació Marítima

Màquines, Servicis i Producció

PT

Diplomat en Navegació Marítima

Tecnologia

PS

Diplomat en Navegació Marítima (equiv.)

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Diplomat en Navegació Marítima (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Diplomat en Podologia

Estètica

PT

Diplomat en Podologia

Perruqueria

PT

Diplomat en Radioelectrònica Naval

Equips Electrònics

PT

Diplomat en Radioelectrònica Naval

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Diplomat en Radioelectrònica Naval

Tecnologia

PS

Diplomat en Radioelectrònica Naval (equiv.)

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Diplomat en Radioelectrònica Naval (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Diplomat en Radioelectrònica Naval (equiv.)

Sistemes Electrònics

PS

Diplomat en Radioelectrònica Naval (equiv.)

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Diplomat en Relacions Laborals (equiv.)

Formació i Orientació Laboral

PS

Diplomat en Treball Social

Servicis a la Comunitat

PT

Diplomat en Treball Social (equiv.)

Formació i Orientació Laboral

PS

Diplomat en Treball Social (equiv.)

Intervenció Sociocomunitària

PS

Diplomat en Turisme

Cuina i Pastisseria

PT

Diplomat en Turisme

Servicis de Restauració

PT

Diplomat en Turisme (equiv.)

Hoteleria i Turisme

PS

Enginyer Aeronàutic

Equips Electrònics

PT

Enginyer Aeronàutic

Física i Química

PS

Enginyer Aeronàutic

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Aeronàutic

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Aeronàutic

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Aeronàutic

Matemàtiques

PS

Enginyer Aeronàutic

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer Aeronàutic

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer Aeronàutic

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Aeronàutic

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Aeronàutic

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Aeronàutic

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer Aeronàutic

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer Aeronàutic

Tecnologia

PS

Enginyer Agrònom

Biologia i Geologia

PS

Enginyer Agrònom

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Agrònom

Instal·lacions i Equips de Cria i Cultiu

PT

Enginyer Agrònom

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Agrònom

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Agrònom

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer Agrònom

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Enginyer Agrònom

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Enginyer Agrònom

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Agrònom

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Agrònom

Processos de Cultiu Aqüícola

PS

Enginyer Agrònom

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Enginyer Agrònom

Tecnologia

PS

Enginyer Agrònom Forestal

Processos de Producció Agrària

PS

Enginyer d’Electrònica

Equips Electrònics

PT

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Construccions Civils i Edificació

PS

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Física i Química

PS

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Matemàtiques

PS

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Oficina de Projectes de Construcció

PT

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Tecnologia

PS

Enginyer de Materials

Construccions Civils i Edificació

PS

Enginyer de Materials

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble

PT

Enginyer de Materials

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer de Materials

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Enginyer de Materials

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer de Materials

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer de Materials

Processos i Productes de Vidre i Ceràmica

PS

Enginyer de Materials

Processos i Productes en Fusta i Moble

PS

Enginyer de Materials

Tecnologia

PS

Enginyer de Mines

Biologia i Geologia

PS

Enginyer de Mines

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer de Mines

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer de Mines

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer de Mines

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer de Mines

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer de Mines

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer de Mines

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer de Mines

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer de Mines

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer de Mines

Tecnologia

PS

Enginyer de Telecomunicació

Equips Electrònics

PT

Enginyer de Telecomunicació

Física i Química

PS

Enginyer de Telecomunicació

Informàtica

PS

Enginyer de Telecomunicació

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Enginyer de Telecomunicació

Matemàtiques

PS

Enginyer de Telecomunicació

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer de Telecomunicació

Processos i Mitjans de Comunicació

PS

Enginyer de Telecomunicació

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer de Telecomunicació

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer de Telecomunicació

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

PT

Enginyer de Telecomunicació

Tècniques i Procediments d’Imatge i So

PT

Enginyer de Telecomunicació

Tecnologia

PS

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial

Equips Electrònics

PT

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial

Processos i Productes de Vidre i Ceràmica

PS

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial

Tecnologia

PS

Enginyer en Electrònica

Informàtica

PS

Enginyer en Electrònica

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Enginyer en Electrònica

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer en Electrònica

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer en Electrònica

Tecnologia

PS

Enginyer en Geodèsia i Cartografia

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer en Geodèsia i Cartografia

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer en Geodèsia i Cartografia

Tecnologia

PS

Enginyer en Informàtica

Informàtica

PS

Enginyer en Informàtica

Matemàtiques

PS

Enginyer en Informàtica

Processos Comercials

PT

Enginyer en Informàtica

Processos de Gestió Administrativa

PT

Enginyer en Informàtica

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

PT

Enginyer en Informàtica

Tecnologia

PS

Enginyer en Organització Industrial

Formació i Orientació Laboral

PS

Enginyer en Organització Industrial

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer en Organització Industrial

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer en Organització Industrial

Processos i Productes en Fusta i Moble

PS

Enginyer en Organització Industrial

Tecnologia

PS

Enginyer Forestal

Biologia i Geologia

PS

Enginyer Forestal

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble

PT

Enginyer Forestal

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Forestal

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Forestal

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer Forestal

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Enginyer Forestal

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Forestal

Processos i Productes en Fusta i Moble

PS

Enginyer Forestal

Tecnologia

PS

Enginyer Industrial

Construccions Civils i Edificació

PS

Enginyer Industrial

Equips Electrònics

PT

Enginyer Industrial

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble

PT

Enginyer Industrial

Física i Química

PS

Enginyer Industrial

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Industrial

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Enginyer Industrial

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Industrial

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Industrial

Matemàtiques

PS

Enginyer Industrial

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Enginyer Industrial

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer Industrial

Oficina de Projectes de Construcció

PT

Enginyer Industrial

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer Industrial

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Enginyer Industrial

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Industrial

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Industrial

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Industrial

Processos i Productes de Tèxtil, Confecció i Pell

PS

Enginyer Industrial

Processos i Productes de Vidre i Ceràmica

PS

Enginyer Industrial

Processos i Productes en Fusta i Moble

PS

Enginyer Industrial

Producció Tèxtil i Tractaments Fisicoquímics

PT

Enginyer Industrial

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer Industrial

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer Industrial

Soldadura

PT

Enginyer Industrial

Tecnologia

PS

Enginyer Naval

Tecnologia

PS

Enginyer Naval i Oceànic

Física i Química

PS

Enginyer Naval i Oceànic

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Naval i Oceànic

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Naval i Oceànic

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Naval i Oceànic

Matemàtiques

PS

Enginyer Naval i Oceànic

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Enginyer Naval i Oceànic

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer Naval i Oceànic

Oficina de Projectes de Construcció

PT

Enginyer Naval i Oceànic

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer Naval i Oceànic

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Naval i Oceànic

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Naval i Oceànic

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Naval i Oceànic

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer Naval i Oceànic

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer Naval i Oceànic

Soldadura

PT

Enginyer Naval i Oceànic

Tecnologia

PS

Enginyer Químic

Anàlisi i Química Industrial

PS

Enginyer Químic

Assessoria de Processos d’Imatge Personal

PS

Enginyer Químic

Física i Química

PS

Enginyer Químic

Laboratori

PT

Enginyer Químic

Operacions de Processos

PT

Enginyer Químic

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Enginyer Químic

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Enginyer Químic

Processos i Productes de Tèxtil, Confecció i Pell

PS

Enginyer Químic

Processos i Productes de Vidre i Ceràmica

PS

Enginyer Químic

Processos i Productes en Arts Gràfiques

PS

Enginyer Químic

Producció en Arts Gràfiques

PT

Enginyer Químic

Producció Tèxtil i Tractaments Fisicoquímics

PT

Enginyer Químic

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic Aeronàutic

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Tècnic Aeronàutic

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Tècnic Aeronàutic

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic Aeronàutic (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Tècnic Aeronàutic (equiv.)

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeromotors, especialitat en Aeronavegació, especialitat en Aeronaus i especialitat en Equips i Materials Aeroespacials

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronaus

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronaus i especialitat en Equips i Materials Aeroespacials (equiv.)

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació

Equips Electrònics

PT

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació (equiv.)

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació (equiv.)

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Equips i Materials Aeroespacials

Soldadura

PT

Enginyer Tècnic Agrícola

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Enginyer Tècnic Agrícola

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic Agrícola (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Tècnic Agrícola (equiv.)

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Tècnic Agrícola (equiv.)

Processos de Producció Agrària

PS

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries

Instal·lacions i Equips de Cria i Cultiu

PT

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries i especialitat en Mecanització i Construccions Rurals (equiv.)

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries (equiv.)

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

Oficina de Projectes de Construcció

PT

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

Soldadura

PT

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Oficina de Projectes de Construcció

PT

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (equiv.)

Construccions Civils i Edificació

PS

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (equiv.)

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils (equiv.)

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils

Soldadura

PT

Enginyer Tècnic de Mines

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Tècnic de Mines

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic de Mines (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Tècnic de Mines (equiv.)

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Tècnic de Mines (equiv.)

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Tècnic de Mines, especialitat en Explotació de Mines, especialitat en Instal·lacions Electromecàniques Mineres, especialitat en Mineralúrgia i Metal·lúrgia i especialitat en Recursos Energètics, Combustibles i Explosius

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Tècnic de Mines, especialitat en Instal·lacions Electromecàniques Mineres

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Tècnic de Mines, especialitat en Instal·lacions Electromecàniques Mineres

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer Tècnic de Mines, especialitat en Mineralúrgia i Metal·lúrgia

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Enginyer Tècnic de So

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic de So i Imatge

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic de Telecomunicació

Equips Electrònics

PT

Enginyer Tècnic de Telecomunicació

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Enginyer Tècnic de Telecomunicació

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

PT

Enginyer Tècnic de Telecomunicació

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic de Telecomunicació (equiv.)

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Tècnic de Telecomunicació (equiv.)

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer Tècnic de Telecomunicació (equiv.)

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge

Tècniques i Procediments d’Imatge i So

PT

Enginyer Tècnic de Trànsit i Servicis Urbans

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Aeromotors

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Aeronaus

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Aeroports

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Aeroports i Transport Aeri

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Ajudes a l’Aeronavegació

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Armament del Vaixell

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Ciments i Mineralúrgia

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Combustibles i Energia

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Construccions Civils

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble

PT

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial

Producció en Arts Gràfiques

PT

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial

Soldadura

PT

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial (equiv.)

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial (equiv.)

Processos i Productes en Arts Gràfiques

PS

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial (equiv.)

Processos i Productes en Fusta i Moble

PS

Enginyer Tècnic en Electricitat

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Equips Electrònics

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Estructures del Vaixell

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Estructures Flotants

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Explotació de Mines

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Explotació i Explosius

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Explotacions Agropecuàries

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Explotacions Forestals

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Hidrologia

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Hortofructicultura i Jardineria

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Indústria Paperera

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Indústries Agrícoles

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Indústries dels Productes Forestals

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió

Processos Comercials

PT

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió

Processos de Gestió Administrativa

PT

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

PT

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió (equiv.)

Informàtica

PS

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

Equips Electrònics

PT

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

Processos Comercials

PT

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

Processos de Gestió Administrativa

PT

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

PT

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes (equiv.)

Informàtica

PS

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes (equiv.)

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes (equiv.)

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer Tècnic en Instal·lacions de Combustibles i Explosius

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Instal·lacions Electromecàniques Mineres

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Instal·lacions Telegràfiques i Telefòniques

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Materials Aeronàutics i Armament Aeri

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Mecànica

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Mecanització Agrària i Construccions Rurals

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Metal·lúrgia

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Navegació i Circulació Aèria

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Química Industrial

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Radiocomunicació

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Servicis del Vaixell

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Sondeigs i Prospeccions Mineres

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Teixits de Punt

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Telefonia i Transmissió de Dades

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Topografia

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic en Topografia (equiv.)

Construccions Civils i Edificació

PS

Enginyer Tècnic en Vies de Comunicació i Transports

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic Forestal

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Enginyer Tècnic Forestal

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic Forestal (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Tècnic Forestal (equiv.)

Processos de Producció Agrària

PS

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals

Operacions de Processos

PT

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals

Producció en Arts Gràfiques

PT

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals (equiv.)

Anàlisi i Química Industrial

PS

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals (equiv.)

Processos i Productes en Arts Gràfiques

PS

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals (equiv.)

Processos i Productes en Fusta i Moble

PS

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals i especialitat en Explotacions Forestals

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble

PT

Enginyer Tècnic Industrial

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Tècnic Industrial

Oficina de Projectes de Construcció

PT

Enginyer Tècnic Industrial

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic Industrial (equiv.)

Construccions Civils i Edificació

PS

Enginyer Tècnic Industrial (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Tècnic Industrial (equiv.)

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Tècnic Industrial (equiv.)

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat i especialitat en Electrònica Industrial

Equips Electrònics

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat i especialitat en Electrònica Industrial

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat i especialitat en Mecànica

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat i especialitat en Electrònica Industrial (equiv.)

Sistemes Electrònics

PS

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat i especialitat en Electrònica Industrial (equiv.)

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica

Soldadura

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica (equiv.)

Processos i Productes en Fusta i Moble

PS

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial

Laboratori

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial

Operacions de Processos

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial

Producció en Arts Gràfiques

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial (equiv.)

Anàlisi i Química Industrial

PS

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial (equiv.)

Processos i Productes de Vidre i Ceràmica

PS

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial (equiv.)

Processos i Productes en Arts Gràfiques

PS

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil

Patronatge i Confecció

PT

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil (equiv.)

Processos i Productes de Tèxtil, Confecció i Pell

PS

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil, especialitat en Química Industrial

Producció Tèxtil i Tractaments Fisicoquímics

PT

Enginyer Tècnic Naval

Tecnologia

PS

Enginyer Tècnic Naval (equiv.)

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Enginyer Tècnic Naval (equiv.)

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Estructures Marines

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Estructures Marines

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Estructures Marines

Soldadura

PT

Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Estructures Marines (equiv.)

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Estructures Marines i especialitat en Propulsió i Servicis del Vaixell

Màquines, Servicis i Producció

PT

Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Propulsió i Servicis del Vaixell

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Propulsió i Servicis del Vaixell

Manteniment de Vehicles

PT

Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Propulsió i Servicis del Vaixell (equiv.)

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Enginyer Tècnic Tèxtil

Tecnologia

PS

Llicenciat de la Marina Civil (Màquines Navals)

Tecnologia

PS

Llicenciat de la Marina Civil (Nàutica)

Tecnologia

PS

Llicenciat de la Marina Civil (Radioelectrònica Naval)

Tecnologia

PS

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

Administració d’Empreses

PS

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

Economia

PS

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

Formació i Orientació Laboral

PS

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

Hoteleria i Turisme

PS

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

Matemàtiques

PS

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

Organització i Gestió Comercial

PS

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

Processos Comercials

PT

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

Processos de Gestió Administrativa

PT

Llicenciat en Antropologia Social i Cultural

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Belles Arts

Dibuix

PS

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Assessoria de Processos d’Imatge Personal

PS

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Estètica

PT

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Instal·lacions i Equips de Cria i Cultiu

PT

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Perruqueria

PT

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Procediments Sanitaris i Assistencials

PT

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Processos de Cultiu Aqüícola

PS

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Processos de Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics

PS

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Processos de Producció Agrària

PS

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Processos Sanitaris

PS

Llicenciat en Biologia/llicenciat en Ciències Biològiques/llicenciat en Ciències (Biològiques)

Tecnologia

PS

Llicenciat en Bioquímica

Anàlisi i Química Industrial

PS

Llicenciat en Bioquímica

Assessoria de Processos d’Imatge Personal

PS

Llicenciat en Bioquímica

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Bioquímica

Estètica

PT

Llicenciat en Bioquímica

Física i Química

PS

Llicenciat en Bioquímica

Laboratori

PT

Llicenciat en Bioquímica

Operacions de Processos

PT

Llicenciat en Bioquímica

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Llicenciat en Bioquímica

Perruqueria

PT

Llicenciat en Bioquímica

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Llicenciat en Bioquímica

Procediments Sanitaris i Assistencials

PT

Llicenciat en Bioquímica

Processos de Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics

PS

Llicenciat en Bioquímica

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Llicenciat en Bioquímica

Processos Sanitaris

PS

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Anàlisi i Química Industrial

PS

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Cuina i Pastisseria

PT

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Hoteleria i Turisme

PS

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Instal·lacions i Equips de Cria i Cultiu

PT

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Laboratori

PT

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Operacions de Processos

PT

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Procediments Sanitaris i Assistencials

PT

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Processos de Cultiu Aqüícola

PS

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Processos de Producció Agrària

PS

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Servicis de Restauració

PT

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres

Administració d’Empreses

PS

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres

Economia

PS

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres

Formació i Orientació Laboral

PS

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres

Organització i Gestió Comercial

PS

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres

Processos Comercials

PT

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres

Processos de Gestió Administrativa

PT

Llicenciat en Ciències Ambientals

Anàlisi i Química Industrial

PS

Llicenciat en Ciències Ambientals

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Ciències Ambientals

Laboratori

PT

Llicenciat en Ciències Ambientals

Operacions de Processos

PT

Llicenciat en Ciències Ambientals

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Llicenciat en Ciències Ambientals

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Llicenciat en Ciències Ambientals

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Llicenciat en Ciències Ambientals

Processos de Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics

PS

Llicenciat en Ciències Ambientals

Processos de Producció Agrària

PS

Llicenciat en Ciències Ambientals

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Llicenciat en Ciències Biològiques

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Ciències Biològiques

Tecnologia

PS

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Educació Física

PS

Llicenciat en Ciències del Mar

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Ciències del Mar

Instal·lacions i Equips de Cria i Cultiu

PT

Llicenciat en Ciències del Mar

Processos de Cultiu Aqüícola

PS

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Economia

PS

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Ciències Econòmiques)

Economia

PS

Llicenciat en Ciències Físiques

Física i Química

PS

Llicenciat en Ciències Físiques

Matemàtiques

PS

Llicenciat en Ciències Físiques

Tecnologia

PS

Llicenciat en Ciències Geològiques

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Ciències Geològiques

Tecnologia

PS

Llicenciat en Ciències Matemàtiques

Matemàtiques

PS

Llicenciat en Ciències Matemàtiques

Tecnologia

PS

Llicenciat en Ciències Polítiques

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració

Administració d’Empreses

PS

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració

Formació i Orientació Laboral

PS

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració

Processos de Gestió Administrativa

PT

Llicenciat en Ciències Polítiques i Econòmiques (Economia)

Economia

PS

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials (Econòmiques i Comercials)

Economia

PS

Llicenciat en Comunicació Audiovisual

Processos i Mitjans de Comunicació

PS

Llicenciat en Comunicació Audiovisual

Producció en Arts Gràfiques

PT

Llicenciat en Comunicació Audiovisual

Tècniques i Procediments d’Imatge i So

PT

Llicenciat en Dret

Administració d’Empreses

PS

Llicenciat en Dret

Formació i Orientació Laboral

PS

Llicenciat en Dret

Organització i Gestió Comercial

PS

Llicenciat en Dret

Processos de Gestió Administrativa

PT

Llicenciat en Economia/llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Administració d’Empreses

PS

Llicenciat en Economia/llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Economia

PS

Llicenciat en Economia/llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Formació i Orientació Laboral

PS

Llicenciat en Economia/llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Matemàtiques

PS

Llicenciat en Economia/llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Organització i Gestió Comercial

PS

Llicenciat en Economia/llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Processos Comercials

PT

Llicenciat en Economia/llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Processos de Gestió Administrativa

PT

Llicenciat en Educació Física

Educació Física

PS

Llicenciat en Farmàcia

Anàlisi i Química Industrial

PS

Llicenciat en Farmàcia

Assessoria de Processos d’Imatge Personal

PS

Llicenciat en Farmàcia

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Farmàcia

Estètica

PT

Llicenciat en Farmàcia

Física i Química

PS

Llicenciat en Farmàcia

Laboratori

PT

Llicenciat en Farmàcia

Operacions de Processos

PT

Llicenciat en Farmàcia

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Llicenciat en Farmàcia

Perruqueria

PT

Llicenciat en Farmàcia

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Llicenciat en Farmàcia

Procediments Sanitaris i Assistencials

PT

Llicenciat en Farmàcia

Processos de Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics

PS

Llicenciat en Farmàcia

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Llicenciat en Farmàcia

Processos Sanitaris

PS

Llicenciat en Filologia (Romànica/Francés)

Francés

PS

Llicenciat en Filologia Alemanya

Alemany

PS

Llicenciat en Filologia Anglesa

Anglés

PS

Llicenciat en Filologia Anglogermànica

Alemany

PS

Llicenciat en Filologia Anglogermànica

Anglés

PS

Llicenciat en Filologia Anglogermànica (Alemany)

Alemany

PS

Llicenciat en Filologia Anglogermànica (Anglés)

Anglés

PS

Llicenciat en Filologia Clàssica

Grec

PS

Llicenciat en Filologia Clàssica

Llatí

PS

Llicenciat en Filologia Francesa

Francés

PS

Llicenciat en Filologia Grega

Grec

PS

Llicenciat en Filologia Hispànica

Castellà: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Filologia Hispànica (Lingüística Valenciana) (Universitat de València i Universitat d’Alacant), o en altres titulacions declarades equivalents d’altres universitats (segons disposició sisena del Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, DOGV número 186, de 23 d’agost de 1986).

Valencià: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Filologia Hispànica i a més tindre el Diploma de Mestre de Valencià (segons Orde de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DOGV número 2.968, de 10 d’abril de 1997)

Valencià: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Filologia Italiana

Italià

PS

Llicenciat en Filologia Llatina

Llatí

PS

Llicenciat en Filologia Moderna (Anglés)

Anglés

PS

Llicenciat en Filologia Moderna (Francés)

Francés

PS

Llicenciat en Filologia Moderna (Italià)

Italià

PS

Llicenciat en Filologia Romànica

Castellà: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Filologia Romànica

Italià

PS

Llicenciat en Filologia Romànica i a més tindre el Diploma de Mestre de Valencià (segons Orde de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DOGV número 2.968, de 10 d’abril de 1997)

Valencià: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Filologia Valenciana

Valencià: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Filosofia

Ètica

PS

Llicenciat en Filosofia

Filosofia

PS

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (Ciències de l’Educació)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (Ciències de l’Educació/Orientació Escolar)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (Filosofia)

Ètica

PS

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (Filosofia)

Filosofia

PS

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (Pedagogia Terapèutica EE)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (Pedagogia)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (Psicologia)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Ciències de l’Educació)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Ciències de l’Educació/Pedagogia Terapèutica EE)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Ciències de l’Educació/Preescolar)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Anglogermànica)

Alemany

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Anglogermànica)

Anglés

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Anglogermànica/Alemany)

Alemany

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Anglogermànica/Anglés)

Anglés

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Clàssica)

Grec

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Clàssica)

Llatí

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Francesa)

Francés

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Hispànica)

Castellà: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Moderna/Anglesa)

Anglés

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Romànica/Espanyol)

Castellà: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Romànica/Francés)

Francés

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Romànica/Hispànica)

Castellà: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Romànica/Italià)

Italià

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filosofia i Ciències de l’Educació/Ciències de l’Educació)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filosofia)

Ètica

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filosofia)

Filosofia

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Geografia i Història)

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Geografia)

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història Antiga)

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història de l’Art)

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història)

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Pedagogia)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Pedagogia/Educació Especial)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Psicologia)

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Filosofia i Lletres i a més tindre el Diploma de Mestre de Valencià (segons Orde de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DOGV núm. 2968, de 10 d’abril de 1997).

Valencià: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Física llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Processos i Productes de Vidre i Ceràmica

PS

Llicenciat en Física llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Sistemes Electrònics

PS

Llicenciat en Física llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

PS

Llicenciat en Física llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

PT

Llicenciat en Física llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Tecnologia

PS

Llicenciat en Física/llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Equips Electrònics

PT

Llicenciat en Física/llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Física i Química

PS

Llicenciat en Física/llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Informàtica

PS

Llicenciat en Física/llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Instal·lacions Electrotècniques

PT

Llicenciat en Física/llicenciat en Ciències Físiques/llicenciat en Ciències (Físiques)

Matemàtiques

PS

Llicenciat en Geografia

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Geografia i Història

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Geologia

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Llicenciat en Geologia

Processos de Producció Agrària

PS

Llicenciat en Geologia/llicenciat en Ciències Geològiques/llicenciat en Ciències (Geològiques)/llicenciat en Ciències (Ciències Naturals)

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Geologia/llicenciat en Ciències Geològiques/llicenciat en Ciències (Geològiques)/llicenciat en Ciències (Ciències Naturals)

Tecnologia

PS

Llicenciat en Història

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Història de l’Art

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Història i Ciències de la Música

Música

PS

Llicenciat en Humanitats

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Informàtica

Matemàtiques

PS

Llicenciat en Informàtica

Tecnologia

PS

Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat

Economia

PS

Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat

Organització i Gestió Comercial

PS

Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat

Processos Comercials

PT

Llicenciat en Lingüística

Castellà: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Màquines Navals

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

PT

Llicenciat en Màquines Navals

Manteniment de Vehicles

PT

Llicenciat en Màquines Navals

Màquines, Servicis i Producció

PT

Llicenciat en Màquines Navals

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Llicenciat en Màquines Navals

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Llicenciat en Màquines Navals

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

PT

Llicenciat en Màquines Navals

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PS

Llicenciat en Màquines Navals

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PS

Llicenciat en Màquines Navals

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

PS

Llicenciat en Màquines Navals

Tecnologia

PS

Llicenciat en Matemàtiques/llicenciat en Ciències Matemàtiques/llicenciat en Ciències (Matemàtiques)

Informàtica

PS

Llicenciat en Matemàtiques/llicenciat en Ciències Matemàtiques/llicenciat en Ciències (Matemàtiques)

Matemàtiques

PS

Llicenciat en Matemàtiques/llicenciat en Ciències Matemàtiques/llicenciat en Ciències (Matemàtiques)

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

PT

Llicenciat en Matemàtiques/llicenciat en Ciències Matemàtiques/llicenciat en Ciències (Matemàtiques)

Tecnologia

PS

Llicenciat en Medicina

Assessoria de Processos d’Imatge Personal

PS

Llicenciat en Medicina

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Medicina

Estètica

PT

Llicenciat en Medicina

Perruqueria

PT

Llicenciat en Medicina

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Llicenciat en Medicina

Procediments Sanitaris i Assistencials

PT

Llicenciat en Medicina

Processos Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics

PS

Llicenciat en Medicina

Processos Sanitaris

PS

Llicenciat en Medicina, més acreditació d’estar en possessió del Diploma d’Especialista en Medicina Esportiva (Orde Ministerial de 24 de juliol de 1995)

Educació Física

PS

Llicenciat en Nàutica i Transport Marítim

Màquines, Servicis i Producció

PT

Llicenciat en Nàutica i Transport Marítim

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Llicenciat en Nàutica i Transport Marítim

Tecnologia

PS

Llicenciat en Odontologia

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Llicenciat en Odontologia

Procediments Sanitaris i Assistencials

PT

Llicenciat en Odontologia

Processos Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics

PS

Llicenciat en Odontologia

Processos Sanitaris

PS

Llicenciat en Pedagogia

Intervenció Sociocomunitària

PS

Llicenciat en Pedagogia

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Pedagogia

Servicis a la Comunitat

PT

Llicenciat en Periodisme

Processos i Mitjans de Comunicació

PS

Llicenciat en Periodisme

Processos i Productes en Arts Gràfiques

PS

Llicenciat en Periodisme

Producció en Arts Gràfiques

PT

Llicenciat en Periodisme

Tècniques i Procediments d’Imatge i So

PT

Llicenciat en Psicologia

Formació i Orientació Laboral

PS

Llicenciat en Psicologia

Intervenció Sociocomunitària

PS

Llicenciat en Psicologia

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Psicologia

Servicis a la Comunitat

PT

Llicenciat en Psicopedagogia

Intervenció Sociocomunitària

PS

Llicenciat en Psicopedagogia

Psicologia i Pedagogia

PS

Llicenciat en Psicopedagogia

Servicis a la Comunitat

PT

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques

Organització i Gestió Comercial

PS

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques

Processos Comercials

PT

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques

Processos i Mitjans de Comunicació

PS

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques

Processos i Productes en Arts Gràfiques

PS

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques

Producció en Arts Gràfiques

PT

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques

Tècniques i Procediments d’Imatge i So

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Anàlisi i Química Industrial

PS

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Assessoria de Processos d’Imatge Personal

PS

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Estètica

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Física i Química

PS

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Laboratori

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Operacions de Processos

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Perruqueria

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Processos de Producció Agrària

PS

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Processos Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics

PS

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Processos i Productes de Tèxtil, Confecció i Pell

PS

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Processos i Productes de Vidre i Ceràmica

PS

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Processos i Productes en Arts Gràfiques

PS

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Producció en Arts Gràfiques

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Producció Tèxtil i Tractaments Fisicoquímics

PT

Llicenciat en Química/llicenciat en Ciències Químiques/llicenciat en Ciències (Químiques)

Tecnologia

PS

Llicenciat en Radioelectrònica Naval

Màquines, Servicis i Producció

PT

Llicenciat en Radioelectrònica Naval

Navegació i Instal·lacions Marines

PS

Llicenciat en Radioelectrònica Naval

Tecnologia

PS

Llicenciat en Sociologia

Formació i Orientació Laboral

PS

Llicenciat en Sociologia

Geografia i Història

PS

Llicenciat en Sociologia

Intervenció Sociocomunitària

PS

Llicenciat en Sociologia

Servicis a la Comunitat

PT

Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Castellà: Llengua i Literatura

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Alemany)

Alemany

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Alemany-Anglés)

Alemany

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Alemany-Anglés)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Alemany-Rus)

Alemany

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Alemany-Japonés)

Alemany

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Alemany-Japonés)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Àrab)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Francés-Italià)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Francés-Italià)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Francés-Italià)

Italià

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Japonés)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Portugués)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Rus)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglés-Xinés)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Alemany)

Alemany

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Alemany)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Anglés)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Anglés)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Àrab)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Àrab-Portugués)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Espanyol)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Italià)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Italià)

Italià

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Italià-Alemany)

Alemany

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Italià-Alemany)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Italià-Alemany)

Italià

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Japonés)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Rus)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francés-Xinés)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Italià)

Italià

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Italià-Anglés)

Anglés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Italià-Anglés)

Italià

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Italià-Portugués-Francés)

Francés

PS

Llicenciat en Traducció i Interpretació (Italià-Portugués-Francés)

Italià

PS

Llicenciat en Veterinària

Biologia i Geologia

PS

Llicenciat en Veterinària

Instal·lacions i Equips de Cria i Cultiu

PT

Llicenciat en Veterinària

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

PT

Llicenciat en Veterinària

Operacions i Equips de Producció Agrària

PT

Llicenciat en Veterinària

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic

PT

Llicenciat en Veterinària

Procediments Sanitaris i Assistencials

PT

Llicenciat en Veterinària

Processos de Cultiu Aqüícola

PS

Llicenciat en Veterinària

Processos de Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics

PS

Llicenciat en Veterinària

Processos de Producció Agrària

PS

Llicenciat en Veterinària

Processos en la Indústria Alimentària

PS

Llicenciat en Veterinària

Processos Sanitaris

PS

Tècnic Especialista en Caldereria en Xapa Estructural (equiv.)

Soldadura

PT

Tècnic Especialista en Construccions Metàl·liques (equiv.)

Soldadura

PT

Tècnic Especialista en Estètica (equiv.)

Estètica

PT

Tècnic Especialista en Fabricació Soldada (equiv.)

Soldadura

PT

Tècnic Especialista en Hoteleria (equiv.)

Cuina i Pastisseria

PT

Tècnic Especialista en Hoteleria (equiv.)

Servicis de Restauració

PT

Tècnic Especialista en Perruqueria (equiv.)

Perruqueria

PT

Tècnic Especialista en Soldadura (equiv.)

Soldadura

PT

Tècnic Superior en Automoció (equiv.)

Manteniment de Vehicles

PT

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques (equiv.)

Soldadura

PT

Tècnic Superior en Estètica (equiv.)

Estètica

PT

Tècnic Superior en Patronatge (equiv.)

Patronatge i Confecció

PT

Tècnic Superior en Processos de Confecció Industrial (equiv.)

Patronatge i Confecció

PT

Tècnic Superior en Producció de Fusta i Moble (equiv.)

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble

PT

Tècnic Superior en Producció en Indústries d’Arts Gràfiques (equiv.)

Producció en Arts Gràfiques

PT

Tècnic Superior en Producció per Mecanitzat (equiv.)

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

PT

Tècnic Superior en Restauració (equiv.)

Cuina i Pastisseria

PT

Tècnic Superior en Restauració (equiv.)

Servicis de Restauració

PT

Títol de Professor d’acord amb el pla d’estudis establit en el Decret de 15 de juny de 1942 (BOE de 4 de juliol), o Diploma de Capacitat corresponent a plans d’estudis anteriors

Música

PS

Títol de Professor Superior de Conservatori en alguna de les especialitats establides en el Reial Decret 2.618/1966, de 10 de setembre (BOE de 24 de novembre) o Diploma de Capacitat corresponent a plans d’estudis anteriors

Música

PS

Titulació superior de l’àrea de humanitats* més alguna de les titulacions següents: Certificat d’Aptitud d’Alemany de l’escola oficial d’idiomes; Grobes Deutsches Sprachdiplom; Kleines Deutsches Sprachdiplom

Alemany

PS

Titulació superior de l’àrea de humanitats* més alguna de les titulacions següents: Certificat d’Aptitud d’Anglés de l’escola oficial d’idiomes; Proficiency de la Universitat de Cambridge o d’altres universitats

Anglés

PS

Titulació superior de l’àrea de humanitats* més alguna de les titulacions següents: Certificat d’Aptitud de Francés de l’escola oficial d’idiomes; DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Francés

PS

Titulació superior de l’àrea de humanitats* més la titulació següent: Certificat d’Aptitud d’Italià de l’escola oficial d’idiomes

Italià

PS

Totes les titulacions declarades equivalents al títol Superior de Música segons el Reial Decret 1.542/1994, de 8 de juliol (BOE de 9 d’agost) o Diploma de Capacitat corresponent a plans d’estudis anteriors

Música

PS

*Per titulació superior de l’àrea d’humanitats s’entenen els ensenyaments següents:

 • Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle (cicle llarg): Belles Arts, Filologia en totes les seues branques, Filosofia, Geografia, Història, Història de l’Art, Humanitats, Traducció i Interpretació.
 • Ensenyaments universitaris solament de segon cicle: Antropologia Social i Cultural, Història i Ciències de la Música, Lingüística, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.

Documentació justificativa: fotocòpia compulsada del títol al·legat.


ANNEX II

A) Per a ocupar llocs de treball a temps complet d’una única especialitat:

 • Haver impartit docència en els últims huit anys amb una càrrega horària d’almenys el 80 per cent del total de les 18 hores d’horari lectiu setmanal en l’especialitat en què se sol·licite l’habilitació transitòria en centres docents públics dependents de les administracions educatives.

B) Per a ocupar llocs de treball mixts:

 • Haver impartit docència en els últims huit anys amb una càrrega horària d’almenys el 40 per cent de la totalitat de l’horari lectiu en l’especialitat en què se sol·licite l’habilitació transitòria en centres docents públics dependents de les administracions educatives

Documentació justificativa: certificat de l’horari lectiu realitzat, emés pel centre amb el vistiplau de la Inspecció Educativa, on s’especifique les hores de cada matèria, especialitat i curs que consta en l’horari individual de cada professor o, en el seu cas, en la documentació justificativa que hi ha en el centre.


ANNEX III

A) Camp laboral docent:

 • Haver impartit docència durant dos cursos complets en els últims huit anys en:
 1. L’especialitat en la qual es pretenga l’habilitació transitòria durant el període d’implantació anticipada del cicle formatiu corresponent.
 2. Assignatures de Formació Professional de primer o segon grau segons la Llei General d’Educació de 1970 corresponents o equivalents a les de l’especialitat per la qual opte com a habilitació transitòria.

Documentació justificativa: Certificat de l’horari lectiu realitzat emés pel centre amb el vistiplau de la Inspecció Educativa.

B) Camp laboral d’empresa no dedicada als ensenyaments escolars de règim general o de règim especial:

 • Tindre experiència professional en llocs de treball el desenrotllament dels quals requerisquen els coneixements de l’especialitat per la qual opta a l’habilitació transitòria. L’experiència professional es referirà almenys a dos anys dins dels últims deu anys.

Documentació justificativa: Còpia de contracte de treball, documents de contribució a la Seguretat Social de l’empresa o certificat d’empresa.


 

ANNEX IV

SOL·LICITUD D'HABILITACIONS TRANSITÒRIES

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

DNI

 

COGNOMS

NOM

DADES DEL CENTRE DE DESTINACIÓ

CENTRE

ESPECIALITAT DEL LLOC QUE OCUPA
 

CODI ESPECIALITAT /
 

Que he resultat sense adscripció en el Centre en el procediment convocat, segons el que es preveu en els apartats 5.1 i 5.2 de l'Orde d'1 de juliol de 2002 (DOGV de 12 juliol), modificada per l'Orde de 26 de juny de 2003 (correcció d'errades en DOGV de 24 de juliol).

Per la qual cosa, segons el que preveu l'Orde de 30 se setembre, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sol·licite que em reconeguen, als efectes del procediment citat, les habilitacions següents:

Habilitació sol·licitada:

 

DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA

 • __________________________________________________________________________
 • __________________________________________________________________________
 • __________________________________________________________________________
 • __________________________________________________________________________
 • __________________________________________________________________________

 

 

 

.............................. ................. d ......................... de 2003

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT D _____________________

 


 

ANNEX V

RECONEIXEMENT D'HABILITACIONS TRANSITÒRIES

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

DNI

 

COGNOMS

NOM

ANTECEDENTS DE FET

Habilitació sol·licitada:

 

Data de la sol·licitud:

 

FONAMENTS DE DRET

 • Orde de 30 de setembre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport
 • Apartats 5.1 i 5.2 de l'Orde d'1 de juliol de 2002 (DOGV de 12 juliol), modificada per l'Orde de 26 de juny de 2003 (correcció d'errades en DOGV de 24 de juliol).

RESOLUCIÓ

En ús de les facultats conferides per la legislació vigent.

RESOLC:

Reconéixer l'habilitació transitòria per a exercir l'especialitat abans indicada als efectes de l'Orde de 30 de setembre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport:

Per Titulació  __
Per Experiència  __

RECURSOS

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, l'interessat podrà interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal Docent d'esta Conselleria en el termini d'un mes a partir del dia següent de la seua notificació, de conformitat amb allò que s'ha establit en els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Pùbliques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >