Per la consideració i dignificació de la tasca docent

Millora de les nostres condicions laborals, econòmiques i socials


 


COMUNICATS ANTERIORS

22/03/07. STEPV qualifica de burla al professorat les declaracions de Conselleria que condiciona el pagament de la descompensació salarial del professorat a un informe sobre la disponibilitat econòmica d'Hisenda. El Sindicat demana la intervenció del President Camps


14/03/07. Propostes davant de la negociació de les retribucions.


10/03/07. Què hem de negociar?


14/03/07. El Secretariat Nacional del STEPV-Iv es reuneix hui per valorar l'estat de les negociacions a l'ensenyament públic i per concretar les noves mobilitzacions al sector.


08/03/07. Reunió de la Mesa Sectorial per tractar el Pla Concilia


06/03/07. STEPV-Iv exigeix a l'Administració Educativa una resposta positiva a les reivindicacions del sector.


05/03/07. 3000 persones es concentren a Alacant, Castelló i València el 5 de març. La negociació i la mobilització continua. Galeria de fotografies


20/02/07. Educació no presenta cap oferta per millorar les retribucions del professorsat.
STEPV-Iv manté les mobilitzacions.


20/02/07. La Mesa Sectorial sobre retribucions acaba sense que l’Administració faça cap proposta concreta per millorar les condicions laborals, socials i econòmiques del professorat valencià


16/02/07. Un centenar de delegats i delegades es concentren davant la Generalitat


09/02/07. La reunió preparatòria de la Mesa Sectorial no aporta cap avanç a la negociació


27/01/07. El Consell Nacional de l'STEPV-Iv ha acordat iniciar un procés de mobilitzacions a l'ensenyament públic. 


convocatòria d'assemblees


 []

Hui, dijous 26 d'abril, a les 17.30 hores, està convocada una Mesa Sectorial d'Educació per negociar les retribucions del professorat valencià, així com altres aspectes laborals.


La convocatòria de vaga feta per l'STEPV-Iv per al proper dia 10 de maig dóna els seus primers fruïts. Convocada la Mesa del Pla Concilia


Informació negociacions - Mesa 18 abril
Una millor oferta que encara és insuficient


El sindicat convoca assemblees els dies 17, 18 i 19 d'abril


Conselleria desconvoca, unilateralment, la Mesa Sectorial d’Educació que havia de negociar les condicions laborals, socials i econòmiques del professorat valencià.


Informe Mesa Sectorial 3 d'abril: 
oferta de la conselleria sobre retribucions del professorat


Galeria de fotografies vaga 29 març

La VAGA i la unitat sindical


La Conselleria d’Educació anuncia la convocatòria d'una Mesa Sectorial d’Educació per dimarts 3 d’abril.
STEPV-Iv manté la convocatòria de vaga.


Carta al President de la Generalitat Valenciana


Per què fem VAGA? Respostes

Plataforma, estat de la negociació, taules retributives comparades...

descarregar document en pdf


¿Por qué hacemos HUELGA? Respuestas

Plataforma, estado de la negociación, tablas retributivas comparadas...

descargar documento en pdf


Quadres comparatius retribucions


Carta a les famílies explicant els motius

En castellano


Duros a Quatre pessetes. El complement específic no augmenta el 2%


I tu que pots fer
- Convoca assemblea de professorat al teu centre per informar i debatir sobre els motius de la convocatòria 
·         Repartir els materials que ha elaborat el sindicat: cartell, pamflets, quadres comparatius, carta a les famílies... que pots obtenir en aquesta pàgina.
·         Penjeu pancartes als centres
·         Enviar comunicats als mitjans de comunicació


precipitada?

- Per aconseguir un bon acord cal pressionar durant el procés de negociació.
- Incumplint compromisos des de la signatura del protocol (febrer 2005).
- A Educació NO. A Sanitat SÍ. Per què?

Retribucions

Vegeu les taules comparatives. Estem a la cua de tot l'Estat
Demanem l'augment d'aquelles retribucions que són competència de la Generalitat. No és una posició maximalista sinò realista i possible abans de les eleccions autonòmiques si pressionem per aconseguir-ho.

Jornada Continuada

Regulada en totes les CCAA, excepte en el P. Valencià i Catalunya.

Negociació estatal

En el marc del desplegament de la LOE (2005) alguns sindicats han signat acords amb el MEC. On estan els resultats? Ni allà (MEC), ni ací. Com "el perro del hortelano... ni come ni deja comer" 

Unitat sindical

La unitat  és necessària, però no pot ser la coartada per a no fer res

Pla Concilia

Se'ns nega a l'ensenyament allò que s'ha acordat per a la Generalitat.

I a més

Calen solucions al Pla de Convivència, a la gestió de les borses de treball...

 

Carta al President de la Generalitat Valenciana

 

 

 

Hui, dijous 26 d'abril, a les 17.30 hores, està convocada una Mesa Sectorial d'Educació per negociar les retribucions del professorat valencià, així com altres aspectes laborals.

STEPV-Iv espera que l'Administració valenciana presente una nova oferta, -tant pel que fa a les retribucions com a la resta de temes pendents de la negociació-, que resolga satisfatòriament el conflicte que ha creat en l'ensenyament públic valencià.
 
La negligència i el retard en la negociació han provocat la convocatòria d'una segona jornada de vaga per al dia 10 de maig. Recodem que el passat 29 de març el professorat valencià va eixir al carrer i va secundar majoritàriament la vaga.
 
La responsabilitat per oferir una eixida al conflicte la té el Govern valencià, responsable dels problemes que justifiquen la nova jornada de vaga. L’Administració pot evitar les mobilitzacions del professorat des de hui mateix. En cas contrari, la majoria del professorat eixirà el 10 de maig de les seues aules, una vegada més, per defensar en el carrer els seus drets laborals.
 
El Sindicat considera necessari que hui mateix es done resposta satisfactòria a les reivindicacions dels 53.000 professors i professores valencianes.
València, 26 d'abril de 2007


 

Dijous, 10 de maig
SEGONA JORNADA DE VAGA A L'ENSENYAMENT PÚBLIC

veure en castellà

CONVOCADA PELS SINDICATS STEPV-Iv, CGT-CAT i AFID-CV

Millora de les condicions laborals
Augment retributiu per a tot el professorat
Negociació ara

11,30 h. Concentracions-manifestacions:
Alacant, passeig Dr. Gadea, 10 (Casa Bruixes). 
València, plaça de Manises (Palau Generalitat). 
Castelló, plaça de les Aules

cal que l’augment salarial vaja al Complement Específic, que el cobra tothom i que és competència autonòmica, i no a obrir noves diferències salarials entre el professorat, com pretén educació.

ASSEMBLEES              descarregar full informatiu (pdf)

 

La vaga ha de pressionar la Conselleria d'Educació perquè s’avinga a negociar, perquè fins ara els avanços són totalment insuficients. El sindicats plantegen que s'ha d’avançar per a respondre a totes les reivindicacions sobre les condicions laborals, socials i econòmiques del professorat.

La plataforma reivindicativa és: equiparació del complement específic amb la resta de Comunitats Autònomes; revisió del Decret de retribucions dels càrrecs unipersonals; regulació de la jornada continuada i autonomia dels centres; establiment de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal (Pla Concilia); millora de l'acord del professorat interí i de la gestió de les borses de treball; mesures per a millorar la convivència en els centres (reducció de les ràtios, dotació de més personal per als departaments d'Orientació....) i compliment dels acords sobre les plantilles d'Infantil, Formació Professional i Seguretat i Salut Laboral. Cal desbloquejar i negociar tots els assumptes que afecten a la millora de la qualitat de l'ensenyament i les condicions de treball del professorat.

A hores d’ara, s’ha arrancat de l’Administració una millora en les propostes, encara insuficient i incompleta. Gràcies a la pressió de la vaga del 29 de març s’han produït alguns avanços en el procés de negociació, pero encara són molt tímids. Sense les pressions dels agents socials, com ha fet durant els últims anys, l’actual Administració seguiria sense presentar cap proposta als representants del professorat. Convé tindre present, això no obstant, que les milores només es refereixen a les qüestions retributives. De fet, els portaveus de Conselleria no volen  parlar dels altres temes abans de tancar el paquet retributiu.

La proposta retributiva actual de la Generalitat és: increment del complement específic (125 euros/mes); millora de les retribucions dels càrrecs unipersonals dels equips directius i increment dels sexennis per aproximar-los als de Catalunya en un 85%. El pagament dels augments proposats es realitzaria de manera progressiva a partir de setembre de 2007 i conclouria en gener de 2010.

Els sindicats convocants de la vaga del 10 de maig plantegen una negociació centrada en l'augment del complement específic, que és el que percep tot el professorat, amb independència del nivell educatiu que impartisca. Els increments retributius dels sexennis caldria ajornar-los per a una futura negociació. Com és sabut el Ministeri d'Educació vol aprovar un Estatut del Professorat que substitueix els sexennis per un nou concepte retributiu, els anomenats "graus". Per això, primer cal que finalitze la negociació amb el MEC abans de negociar les quanties dels futurs graus.

Les organitzacions convocants de la vaga del 10 de maig volem uns augments salarials per a tot el professorat —precisament, un dels objectius centrals de la negociació—. Una volta aprovat l'Estatut del Professorat pel MEC serà el moment d’obrir un nou procés de negociació sobre la totalitat de les retribucions: l’actual procés no pot hipotecar les futures negociacions. Aquest últim punt no és compartit per altres sindicats que prefereixen negociar altres conceptes retributius. Des de la seua posició demanen a l'Administració increments en els sexennis i en altres complements particulars, un plantejament que permet que el volum global de recursos econòmics oferits per l'Administració es distribuïsquen entre els diferents apartats de la nòmina i debiliten l’increment del complement específic, el concepte retributiu que més contribueix a equiparar els salaris del professorat valencià de tots els nivells.  D’acord amb els plantejaments que sempre hem defensat,  qualsevol augment salarial —competència de la Conselleria— no hauria d’obrir el ventall de les diferències retributives entre els treballadors i les treballadores de l’ensenyament.

El Sindicat ha intentat, malgrat tot, arribar a acords unitaris amb els altres sindicats en la plataforma i en la pressió davant l’Administració, i ha convocat diverses reunions per a acordar i compartir la plataforma reivindicativa. No ha estat possible, però no ha estat per manca d’esforços.

La responsabilitat per oferir una eixida al conflicte la té ara el Govern valencià, responsable dels problemes que justifiquen la vaga. L’Administració pot evitar les mobilitzacions del professorat des del mateix 26 d'abri. En cas contrari, sap que la majoria del professorat eixirà el 10 de maig de les seues aules per a defensar en el carrer els seus drets laborals.

 

 

 

Jueves, 10 de mayo. 
SEGUNDA JORNADA DE HUELGA A La ENSEÑANZA PÚBLICA

CONVOCADA POR LOS SINDICATOS STEPV-Iv, CGT-CAT y AFID-CV 

Mejora de las condiciones laborales.
Aumento retributivo para todo el profesorado.
Negociación ahora

11,30 h. Concentraciones-manifestaciones: 
Alicante, paseo Dr. Gadea, 10 (Casa Bruixes). 
València, plaça de Manises (Palau Generalitat). 
Castelló, plaça de las Aules

es necesario que el aumento salarial vaya al Complemento Específico, que lo cobra todo el profesorado y que es competencia autonómica, y no a abrir nuevas diferencias salariales, como pretende educación.

ASAMBLEAS            descargar hoja informativa (pdf)

 

La huelga debe presionar la Consejería de Educación para que se siente a negociar, ya que hasta ahora los avances son totalmente insuficientes. Los sindicatos planteamos que se debe avanzar para responder a todas las reivindicaciones sobre las condiciones laborales, sociales y económicas del profesorado.

La plataforma reivindicativa es: equiparación del complemento específico con el resto de Comunidades Autónomas; revisión del Decreto de retribuciones de los cargos unipersonales; regulación de la jornada continuada y autonomía de los centros; establecimiento de las medidas de conciliación de la vida laboral y personal (Pla Concilia); mejora del acuerdo del profesorado interino y de la gestión de las bolsas de trabajo; medidas para mejorar la convivencia en los centros (reducción de las ratios, dotación de más personal para los departamentos de Orientación....) y cumplimiento de los acuerdos sobre las plantillas de Infantil, Formación Profesional y Seguridad y Salud Laboral. Hace falta desbloquear y negociar todos los asuntos que afectan a la mejora de la calidad de la enseñanza y las condiciones de trabajo del profesorado.

En este momento se han conseguido de l’Administración una mejora en las propuestas presentadas, pero todavía son insuficientes e incompletas. Gracias a la presión de la huelga del 29 de marzo se han producido algunos avances en el proceso de negociación, pero todavía son muy tímidos. Sin las presiones de los agentes sociales, como ha hecho durante los últimos años, l’actual Administración seguiría sin presentar ninguna propuesta a los representantes del profesorado. Conviene tener presente, que las mejoras, en este momento, sólo se refieren a las cuestiones retributivas. De hecho, los portavoces de Conselleria no quieren hablar de los otras temas antes de cerrar el paquete retributivo.

La propuesta retributiva actual de la Generalitat es: incremento del complemento específico (125 euros/mes); mejora de las retribuciones de los cargos unipersonales de los equipos de dirección e incremento de los sexenios para aproximarlos a los de Cataluña en un 85%. El pago de los aumentos propuestos se realizaría de manera progresiva a partir de septiembre de 2007 y concluiría en enero de 2010.

Los sindicatos convocantes de la huelga del 10 de mayo plantean una negociación centrada en el aumento del complemento específico, que es el que percibe todo el profesorado, con independencia del nivel educativo que imparta. Los incrementos retributivos de los sexenios haría falta aplazarlos para una futura negociación. Cómo es sabido, el Ministerio de Educación quiere aprobar un Estatuto del Profesorado que sustituye los sexenios por un nuevo concepto retributivo, los denominados "grados". Por esto, primero hace falta que finalice la negociación con el MEC antes de negociar las cuantías de los futuros grados.

Las organizaciones convocantes de la huelga del 10 de mayo queremos unos aumentos salariales para todo el profesorado —precisamente, uno de los objetivos centrales de la negociación—. Una vez aprobado el Estatuto del Profesorado por el MEC será el momento d’abrir un nuevo proceso de negociación sobre la totalidad de las retribuciones: el actual proceso no puede hipotecar las futuras negociaciones. Este último punto no es compartido por otros sindicatos que prefieren negociar otros conceptos retributivos. Desde su posición piden a la Administración incrementos en los sexenios y en otros conceptos particulares, un planteamiento que permite que el volumen global de recursos económicos ofrecidos por la Administración se distribuyan entre los diferentes apartados de la nómina y debilitan el incremento del complemento específico, el concepto retributivo que más contribuye a equiparar los salarios del profesorado valenciano de todos los niveles. D’acuerdo con los planteamientos que siempre hemos defendido, cualquier aumento salarial —competencia de la Conselleria— no habría de abrir el abanico de las diferencias retributivas entre los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza.

El Sindicato ha intentado, a pesar de todo, llegar a acuerdos unitarios con los otros sindicatos en la plataforma y en la presión ante la Administración, y ha convocado diversas reuniones para acordar y compartir la plataforma reivindicativa. No ha sido posible, pero no ha sido por falta de esfuerzos.

La responsabilidad para ofrecer una salida al conflicto la tiene ahora el Gobierno valenciano, responsable de los problemas que justifican la huelga. La Administración puede evitar las movilizaciones del profesorado desde el mismo 26 de abril. De lo contrario, debe saber que la mayoría del profesorado saldrá el 10 de mayo de sus aulas para defender en la calle sus derechos laborales.

 


 

ASSEMBLEES, CONCENTRACIONS i MANIFESTACIONS

LOCALITAT

DIA

LLOC DE CONVOCATÒRIA

HORA

Alacant

Dilluns 7 de maig*

Seu STEPV-Iv.Glorieta P. Vte.Mogica,5

18,30 h

Alcoi

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Oliver,1-5é dreta

18,30 h

Algorfa

Dijous 3 de maig

CP Cervantes.

18 h

Elx

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121

18 h

Benidorm

Dijous 3 de maig

IES Beatriu Fajardo de Mendoza

18 h

Dénia

Dijous 3 de maig

CP Les Vessanes

18 h

Petrer

Dijous 3 de maig

IES Azorín

18 h

       

Almassora

Dimecres 2 de maig

CP Ochando

12.30 h

Benicarló

Dimecres 2 de maig

Seu STEPV-Iv. Plaça Ajuntament,3

18 h

Borriana

Dimecres 2 de maig

CP Pare Villalonga

12.30 h

Castelló

Dilluns 7 de maig*

Seu STEPV-Iv.Marqués de Valverde,8.

17.30 h

La Vall d'Uixó

Dimecres 2 de maig

CP La Moleta

12.30 h

Morella

Dijous 3 de maig

IES de Morella

18 h

Onda

Dijous 3 de maig

CP Baltasar Rull

12.30 h

Sogorb

Dijous 3 de maig

IES La Cova Santa.

12.30 h

Vinaròs

Dimecres 2 de maig

CP Sant Sebastià

12.15 h

       

Alzira

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer,28

18 h

Ayora

Divendres 4 de maig

CP Isidro Girant

12.30 h

Bolbaite

Dimarts 8 de maig

CP Albait

18 h

Bunyol

Dimecres 2 de maig

CP Cervantes.

17,30 h

Gandia

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13-1 dta.

18 h

Lliria

Dijous 3 de maig

CP Sant Miquel.

17,30h

Losa del Obispo

Dimecres 2 de maig

Aulari de Losa.

17,45h

Ontinyent

Dilluns 7 de maig

CP Lluís Vives

18 h

Port Sagunt

Dimecres 2 de maig

Escola de Música(Antic S.Vicent Ferrer)

17,30h

Requena-Utiel

Dijous 3 de maig

CP Lucio Gil Fagoaga.

17,30 h

València

Dilluns 7 de maig*

Seu STEPV-Iv. c/Juan de Mena, 18-b.

18 h

Xàtiva

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Portal de Lleó, 8, 2ª.

18h

* Les assemblees de les ciutats d’Alacant, València i Castelló, seran a més intercomarcals i, en el cas que el procés de negociació estiga obert, serviran per aimpulsar la jornada de vaga o per valorar les darreres propostes de la Conselleria.

 


 

La convocatòria de vaga feta per l'STEPV-Iv per al proper dia 10 de maig dóna els seus primers fruïts.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) informa que només anunciar la convocatòria de vaga per al proper dijous 10 de maig ha suposat que l'Administració Educativa haja convocat una reunió, per a dijous 26 d'abril, per tractar les mesures de conciliació de la vida laboral i personal.

STEPV-Iv relaciona la convocatòria de noves mobilitzacions amb la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar aquest tema pel matí i una altra reunió per la vesprada per tractar sobre les retribucions. De no haver-se fet aquesta convocatòria de vaga no s'haguera convocat la reunió del Pla Concilia. En tot cas, això reaferma la posició del sindicat envers la negociació ja que posa de relleu que l'Administració valenciana respon si es fa pressió.

El Sindicat ha convocat la segona jornada de vaga per pressionar a l'Administració i per obligar-la a donar resposta a les reivindicacions sindicals del sector. En eixe sentit, espera que en les dues reunions previstes per demà es desbloquegen els temes i es pose damunt de la taula noves propostes que donen satisfacció a les demandes sindicals. La "pilota" està en la teulada de l'Administració, el conseller d'Educació i el president de la Generalitat tenen en les seues mans evitar un nou conflicte al sector.

Per acabar, el Sindicat fa una crida al conjunt del professorat a participar en la jornada de vaga del dia 10 de maig i en les mobilitzacions unitàries en defensa de l'escola pública del dia 5 de maig i de la Formació de Persones Adultes del dia 3 de maig.

València, 25 d'abril de 2007

 


 

Informació negociacions - Mesa 18 abril

Una millor oferta que encara és insuficient


  


Informe Mesa Sectorial 

Conselleria ha presentat una segona proposta sobre retribucions del professorat i altres assumptes pendents. Aquesta es concreta en: 

Complement Específic. 

1 setembre 2007 25 €
1 gener 2008 25 €
1 setembre 2008 50 €
1 gener de 2009 25 €
Clàusula de revisió a 1 de gener de 2009
Pujada total: 125 euros a 1 de gener de 2009

Sexennis: a 1 de gener de 2008.

- 1r sexenni: dels actuals 39,17 € al mes fins a 90,17 € al mes en tres anys. 
Pujada de 51 € (17 € cada any 2008, 2009, 2010)
- 2n sexenni: dels actuals 61, 51 € al mes fins a 95,51 € al mes en tres anys. 
Pujada de 34 € (11,33 € cada any 2008, 2009, 2010)
- 3r sexenni: dels actuals 99 € al mes fins a116,9 € al mes en tres anys.
Pujada de 17,9 € (5,9 € cada any 2008, 2009, 2010)
- 4rt sexenni: dels actuals 126 € al mes fins a 129,66 € al mes en dos anys. 
Pujada de 3,4 € (1,7 € en 2008 i 2009)
- 5é sexenni: dels actuals 37 € al mes fins a 70,29 € al mes en dos anys. 
Pujada de 33,15 € (16,57 € cada any 2008, 2009)
Pujada total amb 5 sexennis, 138,55

Càrrecs directius: 

Es destines 15 milions d'euros però no es concreta la seua distribució. Tampoc s'informa sobre la nova proposta de tipologia de centres ni sobre si aquesta proposta arreplega les seccions i els centres de FPA.

Altres assumptes

A més, l'Administració es compromet a:
- Cumplir l'acord de plantilles d'educació infantil amb la creació i provisió de 378 llocs de treball de mestres d'educació infantil i 30 d'educadors.
-Crear 16 llocs de treball - serveis de prevenció.
- Signar l'acord de plantilles de For. Professional.

La Conselleria d'Educació ens convoca a una nova reunió per al dijous 26 d'abril de 2007. 

 

Primera valoració del Sindicat

Retribucions.

La proposta d'augment del Complement Específic és insuficient per la seua quantia. A més, els terminis són massa llargs. 
El Sindicat considera que cal fer un major esforç en el Complement Específic per posar-nos en una millor posició retributiva en relació al professorat del conjunt de l'Estat. És evident que la segona oferta de l'Administració millora l'anterior però encara no ens situa en els primers lloc de les retribucions. 
Cal un major augment retributiu que abaste a tot el professorat valencià. Per això, la major part dels diners ha d’anar al Complement Específic que és el que cobrem tots, sense distincions. 
El Sindicat considera que la negociació d'altres conceptes retributius hauria de fer-se en el marc de la negociació de l'Estatut del Professorat, que és competència del Ministeri d’Educació i que preveu un canvi important de l’estructura retributiva actual (amb l’eliminació i substitució dels sexennis inclosa). 

Altres assumptes.

És un avanç que l'Administració es comprometa a complir l'acord d'educació infantil, a signar l'acord de plantilles de formació professional i a crear 16 llocs de treball dels serveis de prevenció.
Ara bé, es continua sense desbloquejar la situació d'altres assumptes importants com: les mesures de conciliació de la vida laboral i personal (pla concilia), la millora de la gestió de les borses de treball i de les condicions laborals de professorat interí, la regulació de la jornada continuada, les mesures per la convivència escolar o el compliment dels temes que afecten a la seguretat i salut laboral. 

STEPV-Iv continuarà informant al professorat de les propostes presentades per l'Administració Valenciana per saber la seua opinió sobre tots aquests assumptes i proposarà mesures de pressió per forçar a l'Administració a millorar les seues propostes.


 

Conselleria desconvoca, unilateralment, la Mesa Sectorial d’Educació que havia de negociar les condicions laborals, socials i econòmiques del professorat valencià.

La reunió s'ajorna al dimecres 18

Els responsables polítics de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, amb l’excusa de que no ha tingut temps per preparar amb la Conselleria d'Hisenda una nova proposta retributiva, han desconvocat la reunió que ells mateixa havien fixat per al dijous dia 12 d’abril com a data límit per tancar aquesta negociació. Àra ens remeten a una propera reunió per al 18 d’abril.

STEPV-Iv vol recordar que aquesta manera d’actuar no és nova en el procés negociador dels últims temps. El que ha passat, lamentablement, ve sent habitual. La Conselleria d'Educació no té voluntat negociadora ni pes polític suficient per desbloquejar, per ella mateixa, els temes enquistats i lastrats pels seus responsables l’eterna excusa de que necessiten el vist-i-plau del Conseller d’Hisenda. 

Ara bé, el que ha passat demostra que les mobilitzacions del professorat no van ser gratuïtes ni precipitades, ja que sense un seguiment massiu de la vaga del passat 29 de març, convocada per STEPV-Iv, CGT-CAT i AFID, a hores d’ara, ni tant sols la proposta de la Mesa Sectorial de 3 d'abril, haguera estat en aquest moment damunt la taula. La vaga va ser un toc d’atenció i va provocar, que el dia 3 d’abril, l’Administració diguera alguna cosa –insuficient, però concreta- sobre les retribucions del professorat valencià. L’oferta retributiva presentada, decebedora i incompleta, continua deixant el professorat valencià entre els pitjors pagats de l’estat

Recordem que la plataforma reivindicativa que va motivar la vaga i va traure al professorat al carrer es concreta en:

- Equiparació real del complement específic amb la resta de Comunitats Autònomes. 
- Revisió de l’ordre que estableix els complements dels càrrecs unipersonals dels centres. 
- Regulació de nous models de jornada laboral i autonomia dels centres mitjançant una norma que possibilite que la comunitat educativa puga decidir el model de jornada escolar del seu centre. 
- Establiment i aplicació immediata de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal (Pla Concilia). 
- Millora per al curs 2007-08 de l'acord del professorat interí i de la gestió de les borses de treball per fer més àgils les substitucions del professorat en situació de baixa. 
- Compromís per la negociació d'un Pla Integral de Convivència Escolar que contemple mesures reals per millorar-la: reducció de les ràtios, dotació de més personal per als departaments d'orientació....). 
- Compliment dels acords de plantilles d'infantil i de Formació Professional. 
- Compliment íntegre dels acords de la Comissió Sectorial de Salut Laboral de juliol de 2006, encaminats a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals: Pla triennal de gestió, Pla de Formació, Plans d’Emergència i Autoprotecció Escolar, coordinador de prevenció, vigilància de la salut, adaptació i canvi de llocs de treball i provisió completa dels Serveis de Prevenció per als ensenyants valencians. 

L’Administració educativa valenciana s’havia compromés a presentar, en la mesa negociadora que ha estat unilateralment desconvocada, una nova proposta retributiva i a concretar els altres temes. El Sindicat ha convocat assemblees de professorat en totes les comarques per als dies 17, 18 i 19 d’abril, per valorar l'estat de la negociació i les propostes que hores d'ara coneixem. 

STEPV-Iv espera que per a la nova convocatòria de la Mesa Sectorial la Conselleria d'Educació millore l’oferta retributiva i concrete tots els temes de la plataforma reivindicativa, en cas contrari el sindicat proposarà noves mobilitzacions i noves jornades de vaga, abans que s’acabe el mes d’abril.
València, 12 d’abril de 2007


 

Informe Mesa Sectorial 3 d'abril: oferta de la conselleria sobre retribucions del professorat

descarrega full de valoració i assemblees

El dimarts 3 d’abril es va celebrar la Mesa Sectorial d’Educació sobre les retribucions del professorat valencià. En aquesta reunió l’Administració valenciana va presentar la següent proposta:

Proposta de l’administració:

Complement Específic:  100 euros mensuals en un any i mig
Terminis de pagament
1 de setembre de 2007       25 euros
1 de gener 2008                  25 euros
1 de setembre 2008            25 euros
1 de gener de 2009             25 euros
S’assignarien 60 milions d’euros per aquest concepte.

Càrrecs directius:
Modificació de la tipologia de centres:
Posarien 15 milions d’euros per pagar a partir de l’1 de gener de 2008.

Sexennis: a 1 de gener de 2008.

- 1r: Dels actuals 39,17 euros al mes passaríem a cobrar 65 euros al mes.
- 2n: Dels actuals 61, 51 euros al mes passaríem a cobrar 75 euros al mes.
- 3r: Dels actuals 99 euros al mes passaríem a cobrar 105 euros al mes.
- 4rt: Dels actuals 126 euros al mes passaríem a cobrar 130  euros al mes.
- 5é: Dels actuals 37 euros al mes passaríem a cobrar 45  euros al mes.
La proposta global costa al voltant de 16 milions d’euros

Valoració del Sindicat

El Sindicat posa de manifest que el seguiment massiu de la vaga del passat 29 de març de 2007, convocada per STEPV-Iv, CGT-CAT i AFID, ha servit per desbloquejar la negociació i ha obligat a Educació a presentar una proposta retributiva concreta, cosa que no estava prevista amb anterioritat. Les mobilitzacions del professorat han obligat  l’Administració a rectificar i a presentar propostes. STEPV-Iv valora la proposta presentada com insuficient i incompleta per no contindre tots els elements de la plataforma reivindicativa. En resum, encara estem lluny en la proposta que s’ha fet pel que fa al complement específic i s'ha avançat en la proposta sobre càrrecs directius.  

El Sindicat va insistir en la seua proposta retributiva: equiparació del complement específic amb la resta de les Comunitats Autònomes (300 euros linials en el complement específic, dels quals 240 els ha de pagar aquesta conselleria i els altres 60 han de venir del MEC); un augment del complement dels càrrecs unipersonals, que es cobren els càrrecs unipersonals en les seccions d’IES i que les millores retributives s’estenguen al professorat interí.

L'Administració no va presentar cap proposta sobre la resta de temes de la Plataforma reivindicativa. Malgrat açò, el Sindicat va demanar a l’Administració que presentara propostes concretes sobre els següents aspectes: millora de  l’acord de professorat interí i de la gestió de les borses de treball, compliment de l’acord de salut laboral, regulació de la jornada continuada i autonomia dels centres, aplicació del pla concilia, compliment de l’acord de plantilles d’infantil, publicació de l’acord de Formació Professional i compromís de negociació d’un pla de convivència amb mesures concretes.

L’Administració ha convocat una nova reunió per al dia 12 d’abril. El Sindicat ha proposat a la resta de les organitzacions sindicals mantidre una reunió el mateix dia  per intentar arribar a acords sobre les propostes reivindicatives i sobre l'estratègia a seguir.

En tot cas, STEPV-Iv espera que la Conselleria done respostes a les reivindicacions plantejades i millore significativament les propostes retributives.

El Sindicat ha convocat assemblees comarcals de professorat els dies 17, 18 i 19 d’abril per valorar les propostes de l’Administració Educativa i decidir, en funció de les seues valoracions, la convocatòria de noves mobilitzacions. 

És molt important la vostra participació en les assemblees convocades, ja que hem de valorar, entre totes i tots, les ofertes que presente l'Administració i la resposta que s'ha de donar. Seguint el nostre model sindicat no se signarà cap acord ni es convocaran noves mobilitzacions sense saber quina és l'opinió del professorat. 

València, 3 d’abril de 2007

 Convocatòria d'assemblees

descarrega full de valoració i assemblees

 


 

Quins són els serveis mínims dictats per Conselleria?

SERVICIOS ESENCIALES MÍNIMOS EN SITUACIÓN DE HUELGA   (veure pdf)

a) En todos los centros de enseñanza: El Director del centro en funciones directivas, con exclusión de actividades lectivas. En caso de vacante o ausencia justificada, el Vicedirector, jefe de estudios, Secretario o persona responsable del centro por este orden.

b) En los centros con más de un turno de enseñanza podrá ser relevado el cargo directivo que preste el servicio por otro miembro de la Junta Directiva por el mismo orden.

C) En los centros de enseñanza con internado, además de los servicios establecidos en los apartados anteriores se prestarán los servicios propios de los días festivos.

d) En los centros de educación infantil, enseñanza primaria y educación especial, adicionalmente a lo especificado en la letra a) se prestará servicio por un profesor por cada ciclo educativo.

Aclariments STEPV:
Direcció: per absència justificada s'entén, també, fer vaga.
Cicles: s'entén 1 persona per cada cicle
Según la Dirección General de Personal Docente: "En los centros incompletos donde no hay ciclo completos, los servicios mínimos  los prestará el funcionario/a que ejerza las funciones de dirección."
Si has estat oblidat/obligada a fer serveis mínims, identifica't amb un adhesiu ben visible que pose "SERVEIS MÍNIMS".

Que passa amb els serveis complementaris, menjador, transport...

S'atendran a aquells i aquelles que acudeixen al centre eixe dia.

S’ha de comunicar a l’administració, les persones que estan en vaga?

El dret de vaga és un dret constitucional. Aquest és un problema de l’administració. Si un professor/a falta a classe un dia no es comunica fins al part de faltes de final de mes. No és necessari comunicar-lo prèviament.

Però, hem d’avisar?

No es obligat donar a conéixer la nostra voluntat de fer vaga i fins i tot s’hi podem decidir-nos el mateix dia. Ara bé, és convenient donar a conèixer els pares i mares les nostres reivindicacions.

 


 

El sindicat de l'ensenyament agraeix la participació de totes les persones que heu participat en la vaga i en la manifestació i de totes les persones que us heu vist obligats i obligades a fer serveis mínims.

STEPV-Iv qualifica d'èxit la vaga de professorat.
El Sindicat exigeix a Educació que atenga les reivindicacions sindicals.

Galeria de fotografies

Hui, dijous 29 de març, ha tingut lloc la primera jornada de vaga al sector de l'ensenyament públic. 
La vaga ha estat convocada per STEPV-Iv, CGT-CAT i AFID-CV. 
Els sindicats convocants xifren el seguiment de la vaga en un 60%. 
Per intercomarcals: Alacant 70%, Castelló 50 - 60% i València 57%. 
En la manifestació que ha tingut llocs a València han participat entre 7.000 i 8.000 persones.

Diverses organitzacions han manifestat el seu suport a les reivindicacions: Sindicat d'Estudiants, BEA, Coordinadora de Treballadors del PV, Coordinadora Obrera Sindical, Bloc Nacionalista Valencià (Enric Morera), Esquerra Unida del PV (Glòria Marcos), Esquerra Ecologista...

El Sindicat exigeix al President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que done una resposta a les justes reivindicacions del professorat valencià. Per a l'STEPV-Iv, en la reunió del 3 d'abril l'Administració ha de presentar una proposta concreta que abaste tots els temes que formen part de la plataforma reivindicativa. El Sindicat no acceptarà ni una proposta incompleta i insuficient ni cap maniobra dilatòria.

STEPV-iv afirma que l'administració valenciana ha tingut més de dos anys per fer propostes concretes en tots els àmbits de la negociació del sector, i tota paciència té un límit, i aquest sindicat considera que ha acabat el temps de la continuada "burla" i menyspreu al qual l'administració educativa valenciana ha sotmés el professorat valencià.

STEPV-Iv anuncia que de no avançar en les negociacions es convocaran noves mobilitzacions a finals d'abril i principis de maig.

València, 29 de març de 2007.
 


  

 29 de març 2007 

 VAGA A L'ENSENYAMENT PÚBLIC  

 Per la consideració i dignificació de la tasca docent.
 Per la millora de les nostres condicions laborals, econòmiques i socials.

 

 descarregar full i cartell en en format A4                              descarregar full dia 26 de maç

 
ASSEMBLEES DE PROFESSORAT
als centres docents
DILLUNS 26 MARÇ. ASSEMBLEES a: DIJOUS 29 MARÇ. JORNADA DE VAGA. 

Entre el 20 i el 26 de març per debatre sobre la negociació i la mobilització. 
A més, cal posar pancartes als centres i fer escrits de claustre i de les assemblees per enviar als mitjans de comunicació.

- VALÈNCIA. Seu STEPV-Iv. 
c/ Juan de Mena, 18- 18'30 h.
- CASTELLÓ. Seu STEPV-Iv. 
c/ Marqués de Valverde, 8- 18'30h.
- ALACANT. IES Cavanilles.
c/ Lorenzo Carbonell, s/n- 18'30 h.

CONCENTRACIÓ. 12 hores
Palau de la Generalitat Valenciana (Pl. Manises) i posterior manifestació per la ciutat de València amb un dinar reivindicatiu a la Plaça de Manises fins les 17 hs. 

 

[]Per què VAGA A L'ENSENYAMENT PÚBLIC

STEPV-Iv ha decidit convocar una jornada de vaga per al proper dijous 29 de març de 2007
Aquesta respon a l'estancament de la negociació dels temes que afecten a les condicions laborals, socials i econòmiques dels 52.000 professores i professors valencians.

Per aconseguir un bon acord cal pressionar durant el procés de negociació, la pressió posterior a aquest no servirà de res. 
Per tant, ara és el moment, la vaga no és precipitada, al contrari està convocada en el moment just per poder incidir en la negociació. 

Nosaltres hem intentat que la resta d'organitzacions sindicals participaren, però no ha estat possible. 
Malgrat açò, és la nostra responsabilitat forçar a l'Administració a fer propostes concretes per negociar-les i a obligar-la a arribar a un acord que millore la nostra situació laboral. És a dir, aquesta vaga és necessària per obligar a l'Administració a donar una resposta immediata a les reivindicacions. 

Des de la signatura del protocol de negociació, 15 de febrer de 2005, s'ha estat incumplit el calendari de negociació, retardant la negociació dels temes que ens afecten i ens preocupen.
Només s'ha tancat la negociació d'uns pocs temes, amb alguns acords parcials (plantilles i centres d'infantil, salut i seguretat laboral, provisió dels CEFIRES o adscripció de FPA), però fins i tot alguns d'aquests acords s'han incomplit total o parcialment.
El Sindicat pretén, amb aquesta convocatòria de vaga, que l'Administració deixe de retardar la negociació, complesca els acords signats (plantilles d'infantil i salut laboral), presente les seues propostes en la mesa de negociació i atenga les reivindicacions laborals pendents.

Mentre Educació manté eixa actitud, Sanitat ha signat, recentment, un acord retributiu que es quantifica en 200 milions d'euros anuals. L'actitud de l'Administració Educativa ens ha obligat a convocar una jornada de vaga per al dia 29 de març de 2007.

Si l'Administració haguera complit el calendari pactat no caldria convocar cap mesura de pressió. 
Les mobilitzacions es fan ara, març i abril de 2007, per ser la data prevista pel protocol de per tancar la negociació de tots els temes.  
Però no ha estat així, molts temes porten mesos damunt de la mesa de negociació (retribucions, pla concilia o millora de les gestió de les borses de treball del professorat interí) i d'altres no es vol parlar (calendari i jornada escolar, inspecció). Els dirigents de la Conselleria d'Educació en són els responsables del conflicte laboral i tenen en les seues mans evitar-lo.

Plataforma reivindicativa

Es tracta, en definitiva de tancar ara amb un bon acord per tal de dignificar la tasca docent i de millorar les condicions laborals, socials i retributives del professorat. 

- Equiparació del complement específic amb la resta de Comunitats Autònomes.
- Revisió del decret de retribucions dels càrrecs unipersonals.
- Regulació de la jornada continuada i autonomia dels centres.
- Establiment de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal (Pla Concilia).
- Millora de l'acord del professorat interí i de la gestió de les borses de treball.
- Mesures per millorar la convivència als centres docents (reducció de les ràtios, dotació de més personal per als departaments d'orientació....).
- Compliment dels acords de plantilles d'infantil, de F. professional i de seguretat i salut laboral.

Per la Jornada Continuada

Aquesta està regulada en la totalitat de les Comunitats Autònomes excepte en el País Valencià i Catalunya.

Per un Pla de Convivència

El Sindicat reivindica un compromís de l'Administració Valenciana per negociar un Pla de Convivència Escolar amb la participació del conjunt de la Comunitat Educativa. Aquest ha de contindre alguns aspectes com: la negociació i revisió dels decrets dels reglaments orgànics, de drets i deures de l'alumnat i de l'observatori de convivència escolar i de les ordres d'organització i funcionament dels centres i de les ordres per l'elaboració dels projectes educatius. També cal posar en funcionament altres mesures com: l'augment de la plantilla dels departaments d'orientació i de les hores d'acció tutorial, la creació d'equips de mediació, la planificació i coordinació de la xarxa de les institucions públiques, un protocol d'actuacions del professorat, l'actualització de les cobertures i imports de la pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil o la reducció de les ràtios.

Retribucions

El Sindicat demana un augment d'aquelles retribucions que són competència de la Generalitat Valenciana. Hem prioritzat algunes reivindicacions que és possible negociar-les abans de les eleccions autonòmiques. No és una posició maximalista sinò realista i possible si entre totes i tots pressionem per aconseguir-ho. En concret: un augment del complement específic per homologar-lo al que es cobra en altres CCAA i la revisió dels complements dels càrrecs unipersonals. Això no cobreix tots el temes retibutitus, la resta seràn aboradats en la propera legislatura davant el nou govern de la Generalitat al que exigirem una negociació global de tots els temes pendents, en eixe moment s'haurà de tindre en compte: la LOE, els Reglaments Orgànics i Funcionals i el futur Estatut del Professorat. 
El Sindicat  mai renuncia a res.

Algunes dades retributives

En aquest quadre comparem les retribucions mensuals brutes de 2006 del professorat del Cos de Mestres amb 12 i 30 anys de serveis.

Cos de mestres

CCAA

Total 12 anys (2 sexennis)

 

CCAA

Total 30 anys (5 sexennis)

Navarra

2,459,98

Navarra

2,997,71

País Basc

2.418,61

Illes Balears

2.872,36

Illes Balears

2.355,81

Catalunya

2.819,19

Catalunya

2.288,14

La Rioja

2.705,11

La Rioja

2.231,18

Cantàbria

2.635,68

Cantàbria

2.178,65

País Basc

2.619,91

Canàries

2.166,46

Andalusia

2.619,35

Aragó

2.143,78

Aragó

2.605,62

Andalusia

2.143,28

Madrid

2.597,16

Madrid

2.140,13

Múrcia

2.591,33

Múrcia

2.134,30

Castella La Manxa

2.590,34

Castella La Manxa

2.133,31

Extremadura

2.583,32

Extremadura

2.126,29

Galícia

2.579,66

Galícia

2.095,05

Astúries

2.545,54

Castella i Lleó

2.117,78

País Valencià

2.542,53

Astúries

2.088,67

Castella i Lleó

2. 574,81

País Valencià

2.085,50

Ceuta i Melilla

2.478,32

Ceuta i Melilla

2.021,34

Canàries

2.367,76

En aquest quadre comparem les retribucions mensuals brutes de 2006 del professorat del Cos de Professorat de Secundària amb 12 i 30 anys de serveis.

Cos professorat de secundària

CCAA

Total 12 anys (2 sexennis)

 

CCAA

Total 30 anys(5 sexennis)

Illes Balears

2.755,04

Navarra

3.401,70

País Basc

2.752,41

Illes Balears

3.321,87

Navarra

2.724,99

Catalunya

3.188,99

Catalunya

2.607,66

La Rioja

3.078,32

Canàries

2.557,36

Aragó

3.023,17

La Rioja

2.554,11

País Basc

3.003.99

Aragó

2.511,05

Cantàbria

2.993,33

Cantàbria

2.486,02

Andalusia

2.978,83

Andalusia

2.452,48

Ceuta i Melilla

2.959,27

Madrid

2.447,09

Madrid

2.954,40

Múrcia

2.444,32

Múrcia

2.951,63

Castella La Manxa

2.440,26

Castella La Manxa

2.947,57

Extremadura

2.432,67

Extremadura

2.939,98

Galicia

2.403,18

Galicia

2.938,26

Astúries

2.395,63

Astúries

2.902,89

Castella i Lleó

2.427,2

País Valencià

2.887,51

País Valencià

2.372,62

Castella i Lleó

2.934,5

Ceuta i Melilla

2.325,67

Canàries

2.808,94

Per la millora de la gestió de les borses de treball i de les condicions laborals del p. interí

Demanem més agilitat en la substitució de les baixes, la comarcalització de les substitucions i millores en les condicions laborals del professorat interí.

 


 

 29 de marzo 2007

 HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA 

Por la consideración y dignificación de la tarea docente.
Por la mejora de nuestras condiciones laborales, económicas y sociales.

 

 descargar hoja y cartel en formato A4                             descargar hoja dia 26 marzo

 
ASAMBLEAS DE PROFESORADO en los centros docentes.  LUNES 26 MARZO. ASAMBLEAS en: JUEVES 29 MARZO. JORNADA DE HUELGA 

Entre el 20 y el 26 de marzo parar debatir sobre la negociación y la movilización. Además, hay que poner pancartas y hacer escritos de claustro y de las asambleas para enviar a los medios de comunicación. 

- VALÈNCIA. Sede STEPV-Iv. 
c/ Juan de Mena, 18- 18'30 h.
- CASTELLÓ. Sede STEPV-Iv. 
c/ Marqués de Valverde, 8- 18'30h.
- ALACANT. IES Cavanilles.
c/ Lorenzo Carbonell, s/n- 18'30 h.

CONCENTRACIÓN. 12 horas
Palau de la Generalitat Valenciana (Pl. Manises) y posterior manifestación por la ciudad de València con una comida reivindicativa en la Plaza de Manises hasta las 17 horas. 

 

[]¿Por qué HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA?

STEPV-Iv ha decidido convocar una jornada de huelga para el próximo jueves 29 de marzo de 2007
Responde al estancamiento de la negociación de los temas que afectan a las condiciones laborales, sociales y económicas de los 52.000 profesores y profesoras valencianos.

Para conseguir un buen acuerdo hace falta presionar durante el proceso de negociación, la presión posterior a este no servirá de nada.
Por lo tanto, ahora es el momento, la huelga no es apresurada, al contrario está convocada en el momento justo para poder incidir en la negociación.

Nosotros hemos intentado que el resto de organizaciones sindicales participaran, pero no ha sido posible.
Pese a esto, es nuestra responsabilidad forzar a la Administración a hacer propuestas concretas para negociarlas y obligarla a llegar a un acuerdo que mejore nuestra situación laboral. Es decir, esta huelga es necesaria para obligar a la Administración a dar una respuesta inmediata a las reivindicaciones.

Desde la firma del protocolo de negociación, 15 de febrero de 2005, se ha incumplido el calendario de negociación, retrasando la negociación de los temas que nos afectan y nos preocupan.
Sólo se ha cerrado la negociación de unos pocos temas, con algunos acuerdos parciales (plantillas y centros de infantil, salud y seguridad laboral, provisión de los CEFIRES o adscripción de FPA), pero incluso algunos de estos acuerdos se han incumplido total o parcialmente.
El Sindicato pretende, con esta convocatoria de huelga, que la Administración deje de retrasar la negociación, cumpla los acuerdos firmados (plantillas de infantil y salud laboral), presente sus propuestas en la mesa de negociación y atienda las reivindicaciones laborales pendientes.

Mientras Educación mantiene esa actitud, Sanidad ha firmado, recientemente, un acuerdo retributivo que se cuantifica en 200 millones de euros anuales. La actitud de la Administración Educativa nos ha obligado a convocar una jornada de huelga para el día 29 de marzo de 2007

Si la Administración hubiera cumplido el calendario pactado no haría falta convocar ninguna medida de presión.
Las movilizaciones se hacen ahora, marzo y abril de 2007, por ser la fecha prevista por el protocolo para cerrar la negociación de todos los temas.
Pero no ha sido así, muchos temas llevan meses encima de la mesa de negociación (retribuciones, plan concilia o mejora de las gestión de las bolsas de trabajo del profesorado interino) y de otras no se quiere ni hablar (calendario y jornada escolar, inspección). Los dirigentes de la Consejería de Educación son los responsables del conflicto laboral y tienen en sus manso evitarlo. 

Plataforma reivindicativa

Se trata, en definitiva de cerrar ahora con un buen acuerdo para dignificar la tarea docente y mejorar las condiciones laborales, sociales y retributivas del profesorado.

- Equiparación del complemento específico con el resto de Comunidades Autónomas.
- Revisión del decreto de retribuciones de los cargos unipersonales.
- Regulación de la jornada continuada y autonomía de los centros.
- Establecimiento de las medidas de conciliación de la vida laboral y personal (Pla Concilia).
- Mejora del acuerdo del profesorado interino y de la gestión de las bolsas de trabajo.
- Medidas para mejorar la convivencia en los centros docentes (reducción de ratios, más personal para los departamentos de orientación...).
- Cumplimiento de los acuerdos de plantillas de infantil, de F. profesional y de seguridad y salud laboral.

Por la Jornada Continuada

Esta está regulada en la totalidad de las Comunidades Autónomas excepto en el País Valenciano y Catalunya.

Por un Plan de Convivència

El Sindicato reivindica un compromiso de la Administración Valenciana para negociar un Plan de Convivencia Escolar con la participación del conjunto de la Comunitat Educativa. Este debe contener algunos aspectos cómo: la negociación y revisión de los decretos de los reglamentos orgánicos, de derechos y deberes del alumnado, del observatorio de convivencia escolar, de las órdenes de organización y funcionamiento de los centros y de las órdenes para la elaboración de los proyectos educativos. También hace falta poner en funcionamiento otras medidas cómo: el aumento de la plantilla de los departamentos de orientación y de las horas de acción tutorial, la creación de equipos de mediación, la planificación y coordinación de la red de las instituciones públicas, un protocolo de actuaciones del profesorado, la actualización de las coberturas e importes de la póliza de seguro por responsabilidad civil o la reducción de las ratios.

Retribuciones

El Sindicato pide un aumento de aquellas retribuciones que son competencia de la Generalitat Valenciana. Hemos priorizado algunas reivindicaciones que es posible negociarlas antes de las elecciones autonómicas. No es una posición maximalista sinò realista y posible si entre todas y todos presionamos por conseguirlo. En concreto: un aumento del complemento específico para homologarlo al que se cobra en otros CCAA y la revisión de los complementos de los cargos unipersonales. Esto no cubre todos los temas retributivos, el resto seràn en la próxima legislatura ante el nuevo gobierno de la Generalitat al que exigiremos una negociación global de todos los temas pendientes, en ese momento se deberá tener en cuenta: la LOE, los Reglamentos Orgánicos y Funcionales y el futuro Estatuto del Profesorado. 
El Sindicato nunca renuncia a nada.

Algunos datos retributivos

En este cuadro comparamos las retribuciones mensuales brutas de 2006 del profesorado del Cuerpo de Maestros con 12 y 30 años de servicio.

Cuerpo de maestros

CCAA

Total 12 anys (2 sexennis)

 

CCAA

Total 30 anys (5 sexennis)

Navarra

2,459,98

Navarra

2,997,71

País Basc

2.418,61

Illes Balears

2.872,36

Illes Balears

2.355,81

Catalunya

2.819,19

Catalunya

2.288,14

La Rioja

2.705,11

La Rioja

2.231,18

Cantàbria

2.635,68

Cantàbria

2.178,65

País Basc

2.619,91

Canàries

2.166,46

Andalusia

2.619,35

Aragó

2.143,78

Aragó

2.605,62

Andalusia

2.143,28

Madrid

2.597,16

Madrid

2.140,13

Múrcia

2.591,33

Múrcia

2.134,30

Castella La Manxa

2.590,34

Castella La Manxa

2.133,31

Extremadura

2.583,32

Extremadura

2.126,29

Galícia

2.579,66

Galícia

2.095,05

Astúries

2.545,54

Castella i Lleó

2.072,78

País Valencià

2.542,53

Astúries

2.088,67

Castella i Lleó

2.529,81

País Valencià

2.085,50

Ceuta i Melilla

2.478,32

Ceuta i Melilla

2.021,34

Canàries

2.367,76

En este cuadro comparamos las retribuciones mensuales brutas de 2006 del profesorado del Cuerpo de Secundaria con 12 y 30 años de servicio.

Cuerpo profesorado de secundaria

CCAA

Total 12 años (2 sexenios)

 

CCAA

Total 30 años (5 sexenios)

Illes Balears

2.755,04

Navarra

3.401,70

País Vasco

2.752,41

Illes Balears

3.321,87

Navarra

2.724,99

Catalunya

3.188,99

Catalunya

2.607,66

La Rioja

3.078,32

Canarias

2.557,36

Aragó

3.023,17

La Rioja

2.554,11

País Vasco

3.003.99

Aragón

2.511,05

Cantàbria

2.993,33

Cantàbria

2.486,02

Andalucia

2.978,83

Andalucia

2.452,48

Ceuta y Melilla

2.959,27

Madrid

2.447,09

Madrid

2.954,40

Murcia

2.444,32

Murcia

2.951,63

Castilla La Mancha

2.440,26

Castilla La Mancha

2.947,57

Extremadura

2.432,67

Extremadura

2.939,98

Galicia

2.403,18

Galicia

2.938,26

Asturias

2.395,63

Astúries

2.902,89

Castilla y León

2.378,42

País Valencià

2.887,51

País Valencià

2.372,62

Castilla y León

2.885,73

Ceuta y Melilla

2.325,67

Canarias

2.808,94

Por la mejora de la gestión de las bolsas de trabajo y de las condiciones laborales del p. interino

Pedimos más agilidad en la substitución de las bajas, la comarcalización de las sustituciones y mejoras en las condiciones laborales del profesorado interino.

 


 

La Conselleria d’Educació anuncia la convocatòria d'una Mesa Sectorial d’Educació per dimarts 3 d’abril. 

STEPV-Iv manté la convocatòria de vaga.

Per al sindicat, l'anunci de la convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació no es una garantia suficient per replatejar-se el calendari de mobilitzacions. STEPV-IV afirma que n’hi ha hagut moltes reunions sense que s’haja avançat en el procés negociador dels temes previstos. Per tant, caldrà veure quins plantejaments i propostes concretes sobre totes les reivindcacions pendents es posen damunt de la taula el proper dia 3 d’abril i a partir d’eixe moment fer les valoracions pertinents.

STEPV-Iv lamenta que l’Administració Valenciana no haja presentat una proposta concreta en tots i cadascun dels temes pendents. En eixe sentit, el sindicat adverteix que no acceptarà cap proposta que no pose el professorat valencià entre els millors pagats de l’estat o que no aborde el conjunt dels temes que es reivindiquen.

Ara, després de l’anunci de l’Administració Valenciana té més sentit la vaga del 29, ja que cal pressionar per aconseguir la negociació de tots els temes i que les propostes que es puguen presentar arrepleguen les reivindicacions sindicals. 

STEPV manté la convocatòria de vaga per dijous 29 de març, convoca a tot el professorat valencià a fer-la, a acudir a la concentració que tindrà lloc en la plaça de Manises de València (Palau de la Generalitat Valenciana ) a les 12 hores i a manifestar-se pels carrers de València en defensa de la plataforma reivindicativa.

Per acabar, STEPV-Iv adverteix que si la negociació no avança convocarà noves mobilitzacions en els mesos d’abril i maig.

València, 27 de març de 2007


 

La VAGA de 29 de març i la unitat sindical

descarregar comunicat en pdf

1.- Després de molts calendaris de negociació parcials incumplits per part de l’administració, el 15 de febrer de 2005 STEPV va impulsar en la Mesa Sectorial la signatura del Protocol de negociació, un acord per abordar seriosament un recull de 30 temes pendents.  Tots els sindicats hi estiguerem d’acord.

2.- Vint-i-cinc mesos després (març 2007), només s’ha tancat una mínima part d’aquells temes. Molts ni s’han encetat. El resultat no és positiu. El temps per a fer propostes ha estat més que suficient.

3.- El Sindicat ha intentat arribar a acords amb resta de sindicats del sector. Ara com fa dos anys. Ho ha fet en nombroses ocasions. La darrera, el passat 20 de febrer de 2007. Eixe dia tots els sindicats ens reunirem, a instàncies de STEPV, en la Conselleria, abans de la Mesa de Portaveus, per intentar arribar a un acord sobre l'estratègia sindical, plataforma reivindicativa i les mobilitzacions. També hem mantingut contactes personals i telefònics des de les passades eleccions sindicals però, dissortadament, no ha estat possible tancar un acord sindical unitari. En el cas d’algun sindicat no ha acceptat ni assistir a reunions conjuntes convocades pel nostre sindicat o per altres i ha promogut altres sense convocar l’STEPV.

4.- La negativa a adoptar posicions comunes entre tots els sindicats no pot convertir-se en una coartada per a no fer res. És per això que STEPV assumeix la seua representativitat en el sector i ha impulsat la negociació i, ara, la mobilització.

5.-. Cada sindicat té dret a decidir la seua estratègia en el procés de negociació i de mobilització. Nosaltres hem fet una proposta per desbloquejar la situació. Allò que no pot dir algun sindicat és que no participa de la mobilització per què STEPV no ha fet propostes unitàries o un altre que afirma que després de dos anys sense avançar Conselleria està participant de la negociació seriosament.

6.- Malgrat eixa negativa continuem oberts a unir esforços i sumar forces en defensa de les reivindicacions del sector. La convocatòria de mobilitzacions va contra l’actitud de l’administració no contra cap sindicat. No entrarem en ninguna "guerra" antisindical absurda.

7.- Les nostres reivindicacions són justes, la nostra paciència ha estat més que demostrada. Per tant, si ara és el moment oportú, si les nostres reivindicacions són justes, compartides pel professorat i per altres organitzacions sindicals, no existeixen excuses per no fer la vaga. Cal que aquesta tinga un gran seguiment.

8. Nosaltres no tenim dubtes, ara convoquem la vaga però en el futur donarem suport, com ho hem fet sempre quan han estat altres sindicats els que han impulsat la mobilització, si es tracta de defensar millores salarials, laborals o socials del professorat o en defensa de l'ensenyament públic. Sempre estarem amb aquells que defensen el professorat i l'escola pública, sense protagonismes estèrils que no condueixen enlloc.

 


 

- Equiparació retributiva del complement específic amb la resta de les comunitats autònomes que es concreta en un augment de 300€ mensuals.
- Revisió del decret retributiu pel que fa als complements unipersonals.
- Regulació de la jornada continuada i l'autonomia de centres.
- Aplicació negociada d'un pla de convivència.
- Establiment de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal.
- Millora de l'acord de professorat interí i de la gestió de les borses de treball.
- Compliment dels acords subscrits (infantil, salut laboral i formació professional).
 

Per la consideració i dignificació de la tasca docent.
Per la millora de les nostres condicions laborals, econòmiques i socials.

 

STEPV-Iv, CGT-CAT, AFIDCV

Què volem negociar?

Més de 30 temes pendents figuren en el protocol de negociació signat el 15/02 de 2005. Molts no s'han negociat per la negativa de l'adminitració a fer-ho.

Quins temes?

Els que podem negociar abans de les eleccions autonòmiques del mes de maig.

Quines retribucions volem negociar?

En primer lloc, un augment de 300 euros en el C. específic en concepte d'equiparació retributiva i de generalització per totes i tots del complement d'especial dedicació acordat pel MEC i algunes organitzacions sindicals. A més, aquest augment servirà per compensar pèrdues de poder adquisitiu dels darrers anys.

Cal canviar el decret de retribucions?

Sí. A més, de la negociació del C. Específic volem actualitzar les retribucions dels equips directius, modificar la tipologia dels centres i estendre aquests complements a les seccions, centres de FPA.... Però considerem que ara serà complicat anar més enllà. La negociació d'altres conceptes retributius pot retardar un acord i ha de tindre en compte altres aspectes organitzatius i laborals. S'ha d'obrir un debat al respecte en el sector sobre eixes propostes. A més, la negociació futura va lligada a altres negociacions en l’àmbit estatal i autonòmic i haurà d'abordar-se des de la globalitat i no només centrar-nos en un aspecte molt concret.

És possible eixa negociació?

Sí, tenim precedents. L'any 1999 negociarem un acord d'equiparació del Complement Específic (111 € mensuals i 25 més per la revisió).

Es poden negociar més temes?

El Sindicat està obert a fer-ho. Hem prioritzat alguns assumptes. No estan tots els que voldriem, però no n'hi ha molt de temps per negociar. En tot cas, si la negociació no avança, el nou govern que eixca de les properes eleccions tindrà davant una proposta de negociació d'un acord global de condicions laborals, socials i econòmiques i d’implantació de la LOE. En eixe moment decidirem l’bast de la negociació.

Què podem fer nosaltres?

Participar activament en les mobilitzacions convocades, en les concentracions del 5 de març i en la decisió sobre la proposta de vaga, les assemblees de centre i explicant a la resta de companys i companys els motius de la mobilització. Sense el professorat no serà possible aconseguir els nostres objectius.

 

 

STEPV qualifica de burla al professorat les declaracions de Conselleria que condiciona el pagament de la descompensació salarial del professorat a un informe sobre la disponibilitat econòmica d'Hisenda. 

El Sindicat demana la intervenció del President Camps

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) considera que les declaracions fetes per la Conselleria d'Educació a propòsit de la convocatòria de vaga són una burla i un menyspreu als 52.000 professors i professores valencians.

Per al Sindicat, no és acceptable que s'afirme que s'està a l'espera que Hisenda quantifique el pressupost dels qual es disposa per a la negociació, ja que açò condiciona la negociació en funció de la disponibilitat econòmica i no en funció de la deshomologació existent entre els complements específics del professorat que treballa en les diferents Comunitats Autònomes.

STEPV-Iv considera que cal un augment en funció d'eixos paràmetres, la deshomologació retributiva, que es quantifica en 300 euros mensuals. El Sindicat afirma que el president Camps hauria d'intervindre en el conflicte laboral per atendre les justes reivindicacions del professorat i posar damunt de la taula els diners necessaris per homologar les retribucions del professorat valencià, millorar els complements unipersonals, aplicar el pla concilia, les diverses mesures per millorar la convivència als centres docents, millorar les borses de treball i la situació del professorat interí, així com per complir els acords en temes com les plantilles d'infantil i formació professional i garantir l'aplicació de mesures sobre seguretat i salut laboral.

No és acceptable que es parle de "disponibilitat pressupostària" quan s'estan gastan molts diners en campanyes publicitàries o quan en altres sectors de l'Administració Pública valenciana, com sanitat, s'han arribat a acords salarials similars, en la seua quantia econòmica, al que es reclama per a l'ensenyament públic valencià.

El Sindicat reconeix que han hagut reunions i contactes però en aquests no s'ha avançat. El protocol de negociació establia que els temes retributius s'havien de negociar a partir de juny de 2006, han passat 10 mesos i la negociació no avança per l'actitud de la pròpìa Administració valenciana. STEPV-Iv es pregunta com és possible que en 10 mesos no s'haja tancat la negociació. La resposta és clara: no existeix cap voluntad negociadora i es menysprea al professorat valencià.

Quant a les declaracions fetes per Educació referides al Pla Concilia, STEPV-Iv les rebutja totalment i les considera inacceptables. La no aplicació d'aquest pla als 52.000 docents suposa una nova burla al professorat quan aquestes s'estan aplicant en l'Administració General de l'Estat o en l'Administració del Consell.

Per acabar, STEPV-Iv adverteix a Educació que deixe de liar i de fer propaganda i es pose a treballar per resoldre el conflicte laboral que afecta a nombroses famílies i al professorat valencià. El Sindicat informa durant dos anys de reunions i contactes no s'ha avançat en els assumptes que han motivat la vaga, per la qual cosa s'ha convocat la vaga per al proper dia 29 de març.

València, 22 de març de 2007


 

El Secretariat Nacional del STEPV-Iv es reuneix hui per valorar l'estat de les negociacions a l'ensenyament públic i per concretar les noves mobilitzacions al sector.

Dimecres 14 de març, a les 13 hores, a la seu Nacional de l'STEPV-Iv, està prevista una reunió extraordinària del Secretariat Nacional del sindicat per valorar l'estat de les negociacions a l'ensenyament públic i el calendari de mobilitzacions. El Sindicat proposa una sèrie de millores per al sector docent que es concreten en:

- Augment del Complement Específic en 300 euros.
- Revisió del decret de retribucions pel que fa als càrrecs unipersonals.
- Regulació de la jornada continuada.
- Aplicació del pla concilia als 55.000 docents valencians.
- Millora de la gestió de les borses de professorat interí i de les seues condicions laborals.
- Mesures per millorar la convivència als centres docents (reducció de les ràtios, dotació de més personal per als departaments d'orientació....).
- Compliment dels acords de plantilles d'infantil i formació professional i dels acords sobre seguretat i salut laboral.

El Sindicat valorarà la situació de la negociació i decidirà sobre la continuïtat del calendari de mobilitzacions, entre les quals destaca LA possibilitat de la primera jornada de vaga per al dia 29 de març.

València, 13 de març de 2007

 


 

Propostes de l'STEPV-Iv davant de la negociació de les retribucions del professorat valencià.

COMPLEMENT ESPECÍFIC

El Complement Específic s’ha d’augmentar per equiparar-lo a la resta de les Comunitats Autònomes. A més, ha d’haver un compromís clar de la Generalitat Valenciana per revisar-lo en funció de posteriors desviacions. El Sindicat està obert a negociar la quantia i els terminis de l’aplicació d’aquest augment a partir de la nostra proposta inical de 300 euros mensuals. Aquesta quantitat inclou els 60 euros que el MEC ha acordat destinar al complement específic d'especial dedicació. Nosaltres volem que eixe complement es pague a tot el professorat i no només a aquells que superen una avaluació positiva de la seua tasca docent.

PAGAMENT DELS ÒRGANS UNIPERSONALS

Cal actualitzar tant la classificació dels centres educatius com les quanties dels actuals complements específics. La nostra proposta de partida és:

1.Col.legis d'Educació Infantil i Primària (inclou tot tipus de centres: complets, incomplets, rurals, infantil, especial....) 
1.      Tipus A. 3 o més línies (27 o més unitats)
2.      Tipus B. 2 línies (entre 18 i 26 unitats).
3.      Tipus C. 1 línia (menys de 17 unitats).

La direcció del centre de tipus A cobra ara 525 euros mensuals. Nosaltres proposem un mínim de 625 euros mensuals. Per al tipus B demanem 593 euros i per al C 531 euros. Per a la resta de càrrecs seria: tipus A 500 euros;  tipus B 474 euros i tipus C 424 euros. 

2.Instituts d'Educació Secundària i Seccions. 
1.      Tipus A. 31 o més unitats.
2.      Tipus B. 22 a 30 unitats.
3.      Tipus C. menys de 21 unitats.

La direcció d’un centre de tipus A cobra 641 euros mensuals. La nostra proposta es que cobre 741 euros mensuals. Per al tipus B demanem 703 euros i per al C 629 euros. Per a la resta de càrrecs directius: tipus A 593 euros, tipus B 562 euros i tipus C 503 euros. 

El Sindicat demana l'actualització dels pagaments dels equips directius amb un augment de 100 euros per les direccions dels tipus A i en funció d’aquest augment calculem la resta dels complements específics en funció de la tipologia dels centres. Per altra part, reclamem que els membres dels equips directius cobren el 80% de la quantitat  que cobra la direcció. 

SEXENNIS

Demanem que en cinc anys tot el professorat valencià cobre una quantia equivalent al cinqué sexenni. Aixó suposa que a partir d'eixe període el complement específic serà el mateix per tot el professorat, independentment de la seua antigüetat i de les seues activitats formatives. A més, durant aquest periode transitori, cal augmentar les quanties dels diversos sexennis per arribar a una quantitat final de 600 euros mensuals que cobraria tot el professorat acabat el termini de cinc anys (ara es cobren 371,27 euros mensuals).

ALTRES COMPLEMENTS ESPECÍFICS

La nostra proposta és que la Conselleria i els sindicats es comprometen a negociar en un termini d’un any, en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació, de l’aprovació de l’Estatut Bàsic de la Funció Pública, de l’Estatut del Professorat, de l’aplicació de la LOE i dels reglaments orgànics i funcionals dels centres, un nou marc retributiu del professorat valencià. Aquesta negociació ha d'incloure l'assignació d'hores suficients per realitzar les tasques assignades en la normativa de funcionament i organització dels centres docents, així com la dotació personal per poder realitzar-les adequadament i de personal d'administració i serveis. 

 


 

STEPV-Iv exigeix a l'Administració Educativa una resposta positiva a les reivindicacions del sector.


El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) demana al Consell de la Generalitat Valenciana que done una resposta satisfactòria a les demandes del professorat valencià. Per al Sindicat cal que l'Administració valenciana canvie d'actitud i obriga un procés de negociació sobre les condicions laborals, socials i retributives dels 55.000 docents valencians.
 
STEPV-Iv qualifica d'èxit la participació en les concentracions convocades dilluns 5 de març a Alacant, València i Castelló en les que van participar 3.000 persones. Aquestes han estat el segon pas de les campanya de mobilitzacions convocades per STEPV-Iv, CGT-CAT i AFID. La primera va ser una concentració de delegades i delegats el passat dia 16 de febrer. Les següents mobilitzacions seran assemblees- concentracions el dilluns 26 de març i, en cas de continuar la situació com fins ara, la primera jornada de vaga serà el dia 29 de març.
 
Les reivindicacions del sindicat són un augment de 300 euros mensuals en el complement específic per equiparar les retribucions del professorat valencià amb el de la resta de CCAA de l'Estat i la revisió del decret de retribucions pel que fa a càrrecs directius. A més, el sindicat vol un compromís de l'Administració per negociar, en el termini d'un any, un nou sistema retributiu del professorat valencià que supere les actuals divisions salarials existents.
 
A més, el Sindicat planteja altres mesures per millorar les condicions laborals del professorat i la qualitat de l'ensenyament públic. En primer lloc, la publicació del pla concilia per afavorir la conciliació de la vida personal i laboral amb la millora dels permisos, llicències i reduccions de jornada per fer-ho possible.
 
També aposta per un Pla de Convivència Escolar de la Generalitat Valenciana on participe tota la Comunitat Educativa. Per al Sindicat aquest pla ha de suposar la modificació dels decret de drets i deures de l'alumnat, els reglaments orgànics i funcionals dels centres, la normativa d'organització i funcionament dels centres i la potenciació del pla d'acció tutorial, atenció a la diversitat i de convivència. També demana l'augment del personal en els centres docents per crear els departaments d'orientació, creació de nous llocs de llocs de treball de psicologia i pedagogia i d'intervenció sociocomunitària. A més, demana l'augment de les hores destinades a l'acció tutorial en totes les etapes educatives, la reducció de les ràtios, la potenciació dels equips de mediacióla dotació de personal d'administració i serveis als centres docents, entre altres mesures.
 
En aquest apartat, STEPV-Iv critica la política d'aparador de l'Administració Educativa valenciana basada en la propaganda institucional i no en l'aplicació de mesures per millorar la convivència en els centres als quals se'ls carrega de feina burocràtica però no se'ls aporta ni personal ni recursos. Un exemple recent és l'entrevista del conseller amb el defensor del poble. STEPV-Iv critica que eixes dades estadístiques no s'han presentat ni en el CEV, ni en les Corts Valencianes ni en cap òrgan de participació educativa.
 
La plataforma reivindicativa del sindicat es completa amb la millora de la gestió de les borses de treball per garantir que les baixes del professorat es cobresquen de forma immediata, la millora de les condicions de treball del professorat interí per equipar-les al funcionariat de carrera, la regulació de la jornada continuada i el compliment dels acords subscrits en plantilles d'infantil i de formació professional. També es demana el compliment dels acords referits a la seguretat i salut laboral. STEPV-Iv critica que el govern valencià no complisca la llei de riscs laborals, ni dote els serveis de prevenció, ni aplique tot un seguit de mesures per garantir la seguretat i la salut laboral del professorat, del PAS i de l'alumnat dels centres docents. En eixe sentit, recorda la recent denuncia a la inspecció de treball que han presentat la totalitat de sindicats del sector.
 
Per acabar, STEPV-Iv espera una ràpida resposta de l'Administració a totes aquestes reivindicacions, no és acceptable el menyspreu que té el govern valencià envers en professorat, cal una política per dignificar la tasca docent, per valorar socialment el treball que fan 55.000 professores i professors cada dia als centres educatius, la qual cosa passa per atendre les seues demandes.
 
València, 6 de març de 2007

 


 

3000 persones es concentren a Alacant, Castelló i València el 5 de març. La negociació i la mobilització continua

Galeria de fotografies

Uns 3000 professors i professores, provinents d’arreu de les comarques valencianes, han mostrat el seu malestar i han reivindicat  la millora de les seues condicions laborals i retributives en les tres concentracions convocades el dia 5 de març de 2007.  

Una representació dels sindicats convocants, AFID, CGT-CAT  i STEPV-Iv ha traslladat al Director General de Personal Docent i al Cap d’Àrea Docent les seues reivindicacions. Els representants de l’Administració han manifestat “la seua bona voluntat negociadora” i han comunicat que han tramés a Hisenda una proposta d’augment retributiu del complement específic, dels sexennis i dels càrrecs unipersonals, que Hisenda  ha de confirmar abans de Falles, i que posteriorment tractarien en la Mesa Sectorial, on es concretarien les xifres.

Quant a l’aplicació del conegut com a Pla Concília, el proper dijous dia 8 de març es negociarà en la Mesa Sectorial. Així mateix, la millora de l’acord de professorat interí i de la gestió de les borses té una data fixada per a tractar-se, el 27 de març, però ens temem que la proposta no vaja més enllà d’una proposta de comarcalització/provincialització a canvi d’haver d’acceptar qualsevol substitució de les comarques/províncies triades.

Respecte a la resta de temes de la plataforma reivindicativa, consideren que estan en tràmit (Acord de Seguretat i Salut Laboral, dotació de les plantilles d’infantil, publicació de l’Acord d’FP) o que caldria negociar-los (Pla Integral de Convivència, regulació de la jornada continuada).

Resumint, començarem a conéixer la voluntat d’arribar a acords de l’Administració el proper dijous dia 8 en la negociació de l’aplicació del Pla Concília, i en les properes dues setmanes quan es done a conéixer la quantia de l’augment retributiu.

Mentrestant, mantindrem les nostres propostes de mobilització per als dies 26 de març, amb concentracions/manifestacions, i el 29 de març, amb la primera jornada de vaga. L’important ara és que la comunicació entre els sindicats convocants i les treballadores i els treballadors siga fluida per tal que continue el suport a les mobilitzacions, com s’ha demostrat el 5 de març.

Per acabar, agrair a tot el professorat el suport que ens han donat, hui en les acudint a les concentracions convocades i cada dia en els seu treball als centres educatius.

València, 5 de març de 2007

 


 

Com està la negociació?

En l'última reunió amb l'Administració (20 de febrer), la Conselleria d'Educació ha tancat un calendari per negociar diversos assumptes durant el mes de març. 

STEPV-Iv, ha defensat, des de la signatura del protocol de negociació, que abans d'establir nous calendaris de negociació, calia que la Conselleria agafara compromisos concrets per tancar els assumptes pendents.

Altres sindicats, però, s'han obsessionat en posar dates i més reunions sense que d'aquestes se'n traguera res. Un exemple, la negociació sobre la millora de l'acord de professorat interí està com estava després de dos anys de continues reunions i intercanvi de propostes.

Ara, tenim al davant una important negociació sobre les retribucions del professorat valencià. Hem constatat que les diferències més importants amb el professorat de l'Estat estan en el complement específic, al voltant de 300€. Doncs, ara també hi ha sindicats que, davant unes eleccions autonòmiques a la vista (amb falles i setmana santa per mig) volen enmaranyar la negociació proposant una complexa negociació global de les retribucions del professorat valencià i proposar tota classe de nous complements tot i sabent que la futura estructura del sistema retribuitu depen d'una norma estatal que està en fase de desplegament com l'Estatut del Professorat. També depén de la negociació del Reglament Orgànic i Funcional dels centres, on es creen els diferents càrrecs, s'assignen les tasques i les reduccions horàries per poder realitzar les funcions.

Aquesta estratègia suposa donar-li a Conselleria un baló d'oxigen que li permet ajornar els seus compromisos i elaborar un nou calendari de negociació (tornem a començar quasi des de zero), retardant la negociació per tal que el govern de la Generalitat Valenciana arribe a les eleccions autonòmiques sense compromisos concrets.

Davant eixa situació, STEPV-Iv considera que ja està bé de marejar el professorat i que és hora de tancar coses, prioritatzant els temes derivats del protocol de negociació de 2005 que es poden negociar i tancar ara.

La negociació de determinats apartats encara és possible i hem d'obligar a Conselleria a cumplir els seus compromisos. Altres, però, s'hauran d'abordar necessàriament durant el procés d'implantació de la LOE o del futur estatut del professorat, com el cas dels reglaments orgànics i funcionals, la revisió de l'ordre de 1992 que regula el fucionament dels centres (condicions laborals, càrregues horàries, conveniència de la creació de nous càrrecs unipersonals...), la carrera professional, la revisió de les normes sobre compensació educativa, educació
especial o altres ensenyaments, l'adaptació de les plantilles a la LOE...

Tenim al davant una negociació llarga i complexa, que ha de comptar amb l'opinió del professorat. Per això ara s'ha de tancar el que siga possible i real arribant a un acord que contemple un augment retributiu per totes i tots.

Des de la nostra responsabilitat com a sindicat majoritari, hem intentat arribar a acords amb tots els sindicats, i que hi haguera unitat d'acció en les reivindicacions bàsiques. Però alguns sindicats es neguen -literalment- a compartir esforços per que pensen que des de la seua posició minoritària no els rendabilitzaran. És evident que qui treballa en benefici propi i no en benefici de tot el professorat és incapaç de rendibilitzar absolutament res. Haurien de fer una bona reflexió sobre els seus resultats en les passades eleccions, no obsessionar-se amb
STEPV (que no és l’enemic) i donar per acabada la seua campanya difamatoria. No els va servir en les eleccions, tampoc no els servirà ara. 

Mentrestant, nosaltres continuarem fent feina com fins ara. STEPV continua obert a que la mobilització i la plataforma puga ser unitària. Ara bé, com a sindicat majoritari no podem renunciar a la defensa de les propostes que ha ratificat majoritàriament el professorat valencià en les darreres eleccions sindicals. STEPV-Iv no pot consentir que l'Administració, i els seus aliats sindicals, frustren les millores salarials i socials, per a tot el professorat.

En tot cas, continuarem acudint a les meses de negociació presentant les nostres propostes ibuscant acords unitaris, compaginant la negociacióamb la mobilització. Per això, t’esperemen les concentracions del dilluns 5 de març. Enles concentracions valorarem l'estat de les negociacions i decidirem sobre la continuïtat de les mobilitzacions -inclosa la convocatòria de jornades de vaga- en el supòsit que la negociació no avance.

 


 

Educació no presenta cap oferta per millorar les retribucions del professorsat.

STEPV-Iv manté les mobilitzacions.

Hui, dimecres 28 de febrer, ha tingut lloc una reunió per tractar sobre les retribucions del professorat. En aquesta reunió, a la qual no ha assistit cap alt càrrec de l'Administració, no s'ha presentat cap proposta concreta sobre la millora de les retribucions del professorat valencià. L'Administració s'ha limitat a demanar sobre quines són les propostes de les organitzacions sindicals i poca cosa més.

STEPV-Iv considera que l'actitud de l'Administració Educativa no és de rebut i manté la cnvocatòria de concentracions per al dilluns 5 de març, a les 18 hores, davant de la Conselleria d'Educació de València (Avgda. Campanar) i dels Serveis Territorials d'Educació d'Alacant i Castelló.

Les propostes del Sindicat passen per un augment del Complement Específic en 300 euros mensuals, la millora de les retribucions dels complements específics dels càrrecs unipersonals, així com l'aplicació del pla concilia, el pla de convivència, la regulació de la jornada única, la millora de les borses de treball i de l'acord de professorat interí.

Per aquesta organització sindical, cal una mobilització general del professorat per aconseguir imposar les seues reivindicacions i obrir un procés de negociació real al sector.


 

La mesa sectorial sobre retribucions acaba sense que l’Administració faça cap proposta concreta per millorar les condicions laborals, socials i econòmiques del professorat valencià

A la reunió celebrada hui entre la Conselleria i els Sindicats de la Mesa Sectorial d’Educació s’ha tornat a reproduir l’escenari de reunions passades: l’Administració no concreta cap proposta i només vol establir un calendari per continuar parlant.
Així doncs, tot i que les propostes sindicals, i en especial les de l’STEPV-Iv han sigut molt clares i concretes :

§ equiparació retributiva del complement específic amb la resta de les comunitats autònomes que es concreta en un augment d’uns 300€ mensuals, 
§ millora dels complements retributius dels càrrecs unipersonals, 
§ regulació de la jornada continuada i l’autonomia dels centres, 
§ negociació d’un pla de convivència real que millore la vida als centres, 
§ aplicació del pla concília de la Generalitat Valenciana al professorat per millorar la vida laboral i personal, 
§ millora de l'acord de professorat interí i de la gestió de les borses de treball i 
§ compliment immediat dels acords subscrits (infantil, seguretat i salut laboral i formació professional),

l’administració només ha contestat establint el següent calendari de negociació: 

- 1 de març, Mesa Tècnica sobre retribucions del professorat.
- 6 de març i 13 de març, Meses Sectorials sobre desenvolupament la LOE.
- 6 de març, (per la vesprada): Oferta d’Ocupació Pública.
- 8 de març, Mesa Sectorial sobre el Pla Concília.
- 22 de març, Mesa Tècnica sobre Provisió de llocs de treball dels CEFIREs.
- 27 de març, Mesa Tècnica sobre Millora de l'Acord de Professorat interí.

Des del sindicat hem exigit el compliment del Protocol de Negociació en tots els seus termes i la no dilatació de la negociació durant més temps.
A més, hem defensat que no es retiraren unilateralment de la negociació altres temes com la regulació de la jornada continuada i l’autonomia dels centres o la salut laboral.
Tot i això, la Conselleria ha demostrat que només vol dilatar indefinidament la negociació per poder arribar a les eleccions autonòmiques sense cap compromís amb el professorat valencià.
Per tot açò, l’STEPV-Iv manté la campanya d’assemblees i de mobilitzacions, i les concentracions del dia 5 de març a Alacant, Castelló i València, amb l’objectiu de mantenir la pressió davant l’Administració Educativa per tal que hi haja propostes concretes que faciliten un acord que millore les condicions laborals, socials i retributives de tot el professorat valencià.

València, 20 de febrer de 2007


 

Un centenar de delegats i delegades es concentren davant la Generalitat

Hui, divendres 16 de febrer, ha tingut lloc un concentració d'un centenar de delegades i delegats sindicals de l'STEPV-Iv, CGT-CAT i AFID-CV per exigir la negociació de les condicions laborals, socials i retributives del professorat valencià. La concentració s'ha fet en el Palau de la Generalitat Valenciana. Una delegació dels sindicats convocants s'ha entrevistat amb un membre del gabinet de presidència de la Generalitat.

Els sindicats tenen prevista la convocatòria d'altres mesures de pressió. En concret tres concentracions per al dia 5 de març a Alacant, Castelló i València; noves assemblees i concentracions al mesos de març i abril i una proposta de jornades de vaga per al final de mesos de març i abril que haurà de ser ratificada per les assemblees.

València, 16 de febrer de 2007


 

El Consell Nacional de l'STEPV-Iv ha acordat iniciar un procés de mobilitzacions a l'ensenyament públic. 

El Consell Nacional del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del Paísd Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv), màxim òrgan entre congressos, ha aprovat un calendari de mobilitzacions en el sector de l'ensenyament públic. El calendari de mobilitzacions s'iniciarà en el mes de febrer amb la convocatòria d'assemblees en els centres de treball, tancaments i concentracions de delegades i delegats. Continuarà durant el mes de març i abril, amb una proposta de vàries jornades de vaga al sector.

STEPV-Iv proposarà a la resta de les organitzacions sindicals que se sumen a aquestes mobilitzacions. El Sindicat considera que cal mobilitzar-se per l'actitud tancada de l'Administració Educativa valenciana en la negociació de les condicions laborals i retributives del professorat valencià. Per al Sindicat, la Conselleria d'Educació ha incomplit el calendari de negociació i els acords signats. La plataforma reivindicativa del sindicat es concreta en: 

  • l'equiparació retributiva del complement específic amb la resta de les comunitats autònomes que es concreta en un augment de 300€ mensuals, 
  • la revisió del decret retributiu pel que fa als complements unipersonals, 
  • la regulació de la jornada continuada, 
  • un pla de convivència, 
  • l'aplicació de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal, 
  • la millora de l'acord de professorat interí i de la gestió de les borses de treball i 
  • el compliment dels acords subscrits (infantil, salut laboral i formació professional).

STEPV-Iv es mostra especialment dur amb la Conselleria d'Educació que no ha respost a les expectatives negociadores generades per la signatura del protocol de data 15 de febrer de 2005. Per aquest motiu adverteix al govern valencià que ha d'obrir, immediatament, les negociacions o es trobarà enfront al sindicat i al conjunt del professorat.
 
Per altra part, STEPV-Iv proposarà una mobilització social a favor de l'ensenyament públic, d'una implantació consensuada de la LOE i de majors inversions a l'enseyament. El Sindicat proposarà una gran mobilització per als primers dies del mes de maig a les AMPES, Partits Polítics, moviments socials i sindicats. El Sindicat considera que cal plantar cara a la política educativa del Partit Popular.
 
Finalment s'ha acordat la convocatòria del Xé Congrés del Sindicat de l'Ensenyament per als dies 8 i 9 de juny de 2007 a la Universitat Jaume I de Castelló.
 
L'Alcúdia de Crespins, 27 de gener de 2007  

 


 

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEES

 

Compartim decisions. Amb tu, millor


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >