Salut laboral

Salut Laboral

Arxiu Biblioteca Enllaços WEB Normativa
 

Les nostres reivindicacions

Els Serveis de Prevenció de Riscs Laborals encara no tenen personal
Pel reconeixement de les malalties professionals

Antenes de telefonia mòbil pròximes als centres educatius i hospitalaris

 

Els Serveis de Prevenció de Riscs Laborals encara no tenen personal

José Luis González Meseguer
Delegat de Prevenció del Comité de Seguretat i Salut Laboral Docent.
Coordinador de Seguretat i Salut Laboral de la Federació de STPV-Intersindical Valenciana.

Molt Honorable president: convoque ja les borses de treball

La mort en accident de trànsit d'una professora itinerant, que es desplaçava a treballar des de Vilafranca a Cinctorres, ha de servir perquè l’opinió pública conega la greu situació que pateixen centenars de docents itinerants valencians, que circulen cada dia per carreteres irregulars amb traçats perillosos que s'agreugen en condicions climatològiques molt adverses.

El trist succés ha de ser l'últim episodi que ha de servir per donar una solució definitiva a les reivindicacions llargament exigides per aquest col.lectiu docent. Davant la pasivitat general, urgeix que el president de la Generalitat intervinga i convoque de manera immediata les borses de treball dels Serveis de Prevenció de Riscs Laborals, una reivindicació llargament reclamada sense èxit pels sindicats.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals reconeix la necessitat d’actuar amb rigor en temes de seguretat i salut. La importància dels accidents in itinere és obvia, com ho demostren les dades entre 1999 i 2002 al Pais Valencià, on aquests accidents representem de mitjana el 23,77% del conjunt dels accidents greus i el 40,32% dels accidents mortals.

Els Serveis de Prevenció de Riscs Laborals

Els Serveis de Prevenció són els responsables de registrar, avaluar i proposar mesures preventives en relació a riscos relacionats amb el treball. Volem que la Generalitat Valenciana els fique en complet funcionament per als més de 46.000 docents, 47.000 sanitaris i 20.000 funcionaris i personal laboral. Els sindicats presents en els sectors de Sanitat, Administració Pública i Educació fa anys que reclamen a la Generalitat que assumesca les seues obligacions en materia de Prevenció de Riscos Laborals. Però de manera inexplicable, l'Administració no convoca ni les borses de treball ni l'Oferta d'Ocupació Pública.

Centenars d'itinerants a l'ensenyament suporten greus riscs laborals.

Les condicions laborals del professorat itinerant s'intenten modificar cada any. En 2002, l'STEPV-IV va demanar a la Conselleria de Cultura i Educació l’aprovació d’un nou decret-marc que dignificara el seu treball professional i implicara reconeixement social. Les discrepàncies amb la Conselleria d’Educació van ser insalvables quan s’hi va abordar la reducció d'horari lectiu, l'estudi de millora d'itineraris i la regulació de les compensacions en matèria econòmica i per seguretat i salut laboral, un aspecte regulat al Decret 24/1997 i en el que els actuals administradors de la Generalitat pressuposen que l'itinerant ha de fer ús del seu vehicle propi.

Afectats milers de treballadors/es públics de la Generalitat.

Des de la Intersindical Valenciana hem desenvolupat la campanya Pengem les claus?, per a denunciar, pressionar i aconseguir la modificació de les condicions del Decret 24/1997. La proposta alternativa al Govern és un nou Decret que ha d'incloure, entre altres, les següents mesures: 1. L'increment de la indemnització per desplaçament a 0,27 euros per kilòmetre i actualització anual d’acord amb l’IPC. 2. Establiment d'un complement de perillositat. 3.Contractació d'un segur de vida que permeta fer front a situacions d’extrema gravetat. 4.Mitjans alternatius de transport en cas d’accident laboral que inutilitze el vehicle propi. 5.Aprovació d'un document on consten els drets i deures dels itinerants i la responsabilitat patrimonial de l'Administració. 6.Mesures específiques, com adquisició d'un parc mòbil, utilització planificada dels vehicles de la Generalitat, pla de protecció del parc mòbil, contractació d’un servei de taxis, entre altres.

El president de la Generalitat ha d’intervindre

La mesura més urgent a pendre és la completa constitució dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. Les organitzacions sindicals han protagonitzat reiterats actes de protesta —l’últim un tancament als Serveis Territorials d'Educació de València, el 6 de maig— i el Comité de Seguretat i Salut Laboral Docent de Valencia ha denunciat la manca d'aquests serveis. Res no ha servit per a modificar la paràlisi de l’Administració valenciana i ara no ens queda més remei que demanar públicament una intervenció del president de la Generalitat que permeta la constitució immediata de les borses de treball que pose en funcionament i al complet els Serveis de Prevenció.

 


 

Antenes de telefonia mòbil pròximes als centres educatius i hospitalaris

Us adjuntem instància per a presentar a l’Ajuntament de València, amb l’objectiu que el Ple aprove definitivament l’Ordenança Municipal que obligue a situar les antenes de telefonia mòbil a una distancia mínima de 100 metres dels centres educatius i hospitalaris.

Aquest missatge és urgent, davant del possible tractament d’aquest tema de manera imminent en un Plenari de l’Ajuntament.

Estem estudiant els efectes i perills de les radiacions electromagnètiques, i encara que hi ha aportacions que demanem augmentar aquesta mesura de seguretat, estem donant suport a aquesta iniciativa de presentació d’instàncies que l’Associació de Veins de Patraix i algunes Associacions de Pares i Mares estan desenvolupant.

València, deu de juny de 2004.

descarregar instància en PDF

tornar a salut laboral