Mesa general de la Funció Pública

Acord de Legislatura: un pas endavant i dos enrere

10 / 05 / 2017 | Intersindical

El passat dilluns, 8 de maig, es va celebrar la reunió de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Legislatura, signat a la Mesa General de Negociació (MGN) al mes de juny de 2016.
 
Encapçalem aquesta breu crònica amb el títol d’un pas endavant i dos enrere, perquè, des d’intersindical Valenciana, malgrat reconèixer que van executant-se alguns aspectes de l’Acord, no es fa amb la diligència que seria desitjable i, com els terminis es van exhaurint, s’acumulen els temes pendents. En aquest estat de coses, podem afirmar que, a data d’avui, a dos mesos de finalitzar el primer semestre de 2017, no sols estan pendents compromisos que deurien haver estat executats en 2016, sinó que, a més, les previsions per aquest període de 2017 estan pràcticament totes per desenvolupar-se.

A grans trets, els compromisos més destacables que va anunciar l’Administració foren:

-Convocar una Mesa General al mes de maig, on l’ordre del dia inclourà, probablement, propostes sobre:
-Regulació el permís per embaràs a la setmana 37 per vies alternatives a la tramitació i aprovació de la nova Llei de la Funció Pública, de forma, que puga ser d’aplicació sense haver d‘esperar al llarg i lent procés de negociació i tramitació parlamentària d’aquesta.
-Revisió i ampliació dels supòsits d’Incapacitat Temporal en els quals es percep la retribució íntegra.
-Renovació de l’Acord de drets sindical de la MGN i ratificació dels acords sectorials de Justícia i Educació.
-Constitució imminent del Fòrum de Diàleg de l’Administració Local.

A banda d’aquestes qüestions que, amb la deguda prudència, tenen data concreta de negociació i aprovació, las resta de temes segueixen un procés de negociació caracteritzat per una inèrcia certament indolent; especialment, aquells temes relatius als plans d’Igualtat, i Salut Laboral

Pel que fa als Plans d’Igualtat, els protocols contra l’assetjament sexual i per raó de gènere, d’orientació sexual i identitat de gènere o el protocols d’actuació contra la violència masclista, considerem que no hi ha excusa que justifique que, als sectors d’Educació i Justícia, no estiguen tancats i aprovats. Sobre tot perquè és públic i notori el compromís del Consell i de les organitzacions sindicals presents a la MGN, per acabar amb les desigualtats de gènere a l’àmbit de les Administracions Públiques i, per coherència, és prioritari que, els sectors que no ho han fet acaben la negociació dels mateixos, s’aproven i es procedisca a la seua publicació i aplicació.

Respecte a la Salut Laboral, si el desenvolupament d’alguns apartats de l’Acord de Legislatura són susceptible de crítica pel seu endarreriment en l’execució, son els relatius a la Salut Laboral. Excepte el sector de Sanitat, on els treballs es duen a bon ritme, la resta de sectors, depenents de l’INVASSAT, el grau d’execució és lamentable. Començant per la reforma del Decret 123 i seguint per la negociació dels diferents protocols contra les diferents formes d’assetjament. Els treballs avancen a un ritme lent i desesperant.

En primer lloc, es fa palesa la manca de coordinació i la indefinició dels àmbits de negociació, barrejant competències entre la COPASESA, les Comissions Sectorials de Seguretat i Salut i les meses tècniques depenents de cada Mesa Sectorial. Entenem que aquest problema és conseqüència de l’endarreriment, no justificable,  en la reforma del Decret 123, que impedeix definir el model organitzatiu dels futurs serveis de prevenció.

En qualsevol cas, sembla que en algun esglaó del procés hi ha poca voluntat per accelerar els treballs i complir els terminis recollits a l’Acord, per tant, instem a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques a dictar les instruccions escaients, per superar qualsevol entrebanc que dificulte el compliment dels terminis previstos a l’Acord de Legislatura i que la Salut Laboral dels empleats i empleades públics no semble las gran oblidada en l’àmbit de l’Administració autonòmica.

En altre ordre de coses cal fer una referència al conflicte sorgit per la constitució del Fòrum de Diàleg del Sector Públic Instrumental, al considerar que s’ha vulnerat el principi de bona fe negociadora al imposar des de la Conselleria, de forma unilateral i sense negociació prèvia, els criteris de composició de la part social de la mateixa. Un problema que pot ser recurrent amb altres punts de l’Acord, quan es proposa la constitució de Comissions o Fòrums de diàleg en altres àmbits, com és el cas de l’Administració Local, Universitats o Administracions Públiques.

El criteri establert per l’Administració a l’hora de configurar la representació sindical, emparant-se en els que estableix la LOLS per àmbits de representació, fixat en un 10% de representació, limita la participació sindical, quan, no necessàriament, són d’aplicació automàtica en el cas que ens ocupa, que no deixa de ser un espai de diàleg i debat en el que s’han de potenciar, a efectes d’enriquir el debat, la participació i la pluralitat dels interlocutors.

Per últim, per part d’Intersindical Valenciana es va proposar que, en aplicació dels apartats de l’Acord relatius a l’ocupació pública, es convocara una reunió per valorar les conseqüències de la irrupció del “Acuerdo para la Mejora del Empleo Público”, signat pel Ministre d’Hisenda i Funció Pública i els sindicats CCOO, UGT i CSI-F a l’àmbit estatal. Considerem que a la vista de la significació d’aquest fet, és una prioritat a tots els sectors de personal de la Generalitat Valenciana, prèvia a l’establiment dels criteris generals de les ofertes d’ocupació pública de 2017 i successives, definir quines són les línies generals en matèria d’ocupació pública del Consell i, en particular, quines són les directrius en matèria de consolidació de l’ocupació i d’aplicació de la DA 4ª del TREBEB. Una proposta que ha estat ajornada a l’espera de comprobar la redacció definitiva del PGE 2017.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.