Sabers de mestra

Data d'inici  20 / 10 / 2019 Data de finalització  20 / 10 / 2019 Professorat responsable  Josep Ramon Torres

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
Reflexionar sobre el bagatge educatiu de cadascun
Pensar les relacions entre femini sme i educació
Debatre sobre les relacions entre autoritat i autoritarisme
Veure de quina forma es planteja l’escola com a un espai de vida
Esbrinar les vies cap a la consecució d’un projecte comú de centres que vehicule les estratègies educatives

Continguts
9:00h : Acollida
9:30h a 11: Debat en grups a partir de diferents propostes textuals sobre el tema. Cada grup comptarà amb un relator de l’organització encarregat de cada cercle de cultura. Els grups es reuniran lliurement als espais del centre. El relator recollirà el sentir general del cercle per a aportar-lo al debat general.
11 a 12:00h Els relators aporten un resum del que s’ha tractat en el cercles i enceten el debat. Al mateix temps la resta dels assistents intervé de manera indirecta a través de Twitter, un membre de l’organització recull el que es va dient i intervé si cal en nom dels twitters.
12 a 12:30h descans i reubicació
12:30 a 14:00h Debat amb la intervenció de dos o tres experts que aporten el seu punt de vista inicial en una intervenció de no més de 5 minuts a partir del que han sentit en la primera hora. Els experts no fan conferència sinó que aporten el seu punt de vista i després participen com un més en el debat. Els assistents continuen intervenint a partir de Twitter, de notes en paper o oralment.
14 a 16:00h dinar de càtering i cafè amb cercles de cultura espontanis en les terrasses de la Malvarrosa i amb la possibilitat de seguir enviant twits.
16:30 a 18:30h Presentació d’experiències: Totes elles estaran centrades en propostes d’actuacion s dirigides a la formació de ciutadans políticament responsables.
18:30h resum de les aportacions fetes al twitter durant la vesprada i conclusions de la jornada.
19:00h Cloenda de la jornada

Metodologia
La metodologia pretén ser altament participativa.
Es vol fugir de la conferència unívoca amb uns espais de debat reduït. Ans al contrari es vol que siguen els nuclis de debat els que marquen les pautes del que seran les intervencions dels experts.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Participació en les activitats proposades
Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL

Horari d'atenció del tutor
Els dies de la jornada.

Comunicació amb el/la tutora
Presencialment
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència Pedagògica
Modalitat Presencial Lloc de realització IES Isabel de Villena, Carrer d'Isabel de Villena, 4, 46011 València  Horari De 9 a 19:00h
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 100 Mínim de participants 30 Total d'hores 10
Preu per a l'afiliació 15 Preu per a no afiliades 30
Matricula't