El delegat de personal / membre comitè empreses i interpretació de nòmines

Data d'inici  21 / 12 / 2017 Data de finalització  21 / 12 / 2017 Professorat responsable  Juan Miguel Muñoz

Certificat per ESFMB


Objectius
Formar delegats de personal i comitè d'empresa
Continguts
Conèixer els drets i deures del delegat de personal i del comitè d'empresa.
Funcions dins del comitè. Drets i deures en les seves funcions.
Negociació en general.
Nòmina: estructura i contingut
Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Afiliació i delegats/des STICS Competències professionals Competències didàctica
Modalitat Presencial Lloc de realització C/Juan de Mena, 22-baix  Horari De 9:00 a 15:00 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 6
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 20 €
Matricula't