Jornades Coeducatives als centres docents de la Comunitat Valenciana

Data d'inici  29 / 05 / 2018 Data de finalització  05 / 06 / 2018 Professorat responsable  

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
1.- Sensibilització cap a la coeducació del professorat de infantil, primària, secundària i universitat.
2.- Formació en normatives autonòmiques, locals i generals que regeixen la igualtat de gènere i la coeducació
3.- Aportar eines per l'aplicació transversal de la coeducació en les diferents assignatures del currículum a infantil, primària, secundària i universitat
4.- Aportar recursos coeducatius de diferents àmbits per part d'entitats i associacions locals i generals i autonòmics

Continguts
- Conceptes generals sobre la igualtat de gènere. Estereotips, llenguatge inclusiu, desigualtats, violència de gènere, micromasclismes...
- Legislació general i específica docent i de caire general, autonòmic i local. Els Plans d'Igualtat.
- Coeducació als centres docents. Enfocament des de l'alumnat i el professorat. Projectes de Centre. Constatació de la realitat acadèmica i legislativa sobre coeducació als centres docents valencians. La visibilització de la dona a les diferents disciplines i àmbits al llarg de la història.
- La figura de coordinació del Pla de Convivència i Igualtat
- L'amor romàntic, l'alumnat adolescent i les xarxes socials
- Tractament de la diversitat de gènere a les aules
- Exposició d'unitats didàctiques de diferents nivells i continguts relacionats en les diferents matèries acadèmiques incloses als currículums
- Els curtmetratges com a eina didàctica per la coeducació
- Taula redona al voltant de la realitat coeducativa als centres docents i el futur cap on hauria de dirigir-se (objectius a curt, mitjà i llarg termini)

Metodologia
Exposició i debat al voltant dels temes que es tracten
Criteris d'avaluació
En finalitzar l’activitat, l’alumnat haurà de fer una enquesta de valoració virtual.
Comunicació amb el/la tutora
El dies de classe
Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Formació en les polítiques d'igualtat als centres educatius i aplicació de recursos per a l'aula i al centre
Modalitat Presencial Lloc de realització Seu STEPV a Alacant  Horari Alacant 29/05/18 i 5/6/18 - De 10 a 19 hores.
Normbre d'edicions 2 Màxim de participants 90 Mínim de participants 15 Total d'hores 45 h
Preu per a l'afiliació 0 € Preu per a no afiliades 20 €

Curs finalitzat