Curs: “Presència educativa espanyola a l’exterior”

Data d'inici  30 / 09 / 2017 Data de finalització  16 / 12 / 2017 Professorat responsable  Pere Vilches i Robert Rey

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
- Preparar el professorat per a les proves de selecció a realitzar dins del concurs per ocupar places docents a l’exterior.
- Oferir al professorat interessat a participar en la convocatòria de places a l’exterior documentació i orientacions per a afrontar la citada prova.
- Donar a conèixer al professorat interessat quins són els objectius de l’acció educativa espanyola a l’exterior.
- Analitzar la situació específica dels països on es convoquen places.

Continguts
- Estudi de les darreres convocatòries.
- Estructura orgànica del Ministeri d’Educació, Cultura y Esports y funcions dels Òrgans Directius en relació amb l’acció educativa a l’exterior.
- Situació educativa específica del país o dels països que se sol·liciten.
- Característiques dels centres i programes que el MECD té instaurats a l’exterior.
- Plantejaments didàctics de les places que se sol·liciten.
- Legislació bàsica sobre el sistema educatiu espanyol.
- Legislació bàsica del MECD al seu àmbit de gestió.
- Legislació bàsica del MECD als Centres i Programes a l’exterior.

Metodologia
- El curs està distribuït en 3 sessions d’assistència obligatòria.
- La primera i segona sessió serà de contingut teòric. S’explicarà la legislació vigent que afecta a la convocatòria i es donaran pautes per a facilitar el seu estudi. Explicació per part del professorat dels continguts.
- La tercesa sessió serà fonamentalment pràctica, on els alumnes hauran de exposar i defensar els treballs que han realitzat.
- Resolució de dubtes.

Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Nivell d’implicació en les activitats i dinàmiques proposades.
- Aportacions al fòrum sobre les temàtiques proposades.
- El procediment es durà a terme mitjançant proves específiques proposades pels professors del curs i que els alumnes hauran de presentar en els terminis establerts.
- Les activitats proposades i resoltes seran avaluades en sessió presencial.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació

AQUESTA INFORMACIÓ EN BILINGUE. PRIMER CASTELLA I SEGON VALENCIA

L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències d’exterior
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu de València i a l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari Dissabtes 30/09, 28/10 i 25/11 de 9 a 21 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 60 h
Preu per a l'afiliació 170 € Preu per a no afiliades 190 €