Preparació dOposicions a Grup A2: Cos de Gestió d’Admin General de la GV (València)

Data d'inici  17 / 02 / 2017 Data de finalització   Professorat responsable  Conrado Moreno Bardisa

Certificat per --


Informació
Oferta d'ocupació pública
convocatòria 2015

Amb data 9 de desembre de 2015 es publica l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat Valenciana (Decret 219/2015, de 4 de desembre).
Es convoquen 69 places (19 de torn lliure i 50 de promoció interna).
Es publica l'Ordre 3/2017, de 3 de gener (DOGV de 24 de gener) per la qual es convoquen 19 places de Torn Lliure corresponents a l'Oferta de 2015.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


L'ESFMB es reserva el dret a realitzar canvis en la gestió i horaris del curs, que seran notificats a l'alumnat amb antelació suficient (7 dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Gent interessada en la oposició Competències professionals
Modalitat Presencial Lloc de realització C/Juan de Mena, 18-22  Horari Divendres de 16 a 19 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 20 Mínim de participants 10 Total d'hores 12 h / mes
Preu per a l'afiliació 20€/matri + 60€/mes Preu per a no afiliades 20€/matri + 80€/mes
Matricula't