Taller: Elaboració de materials de prevenció de riscs laborals en el treball

Data d'inici   Data de finalització   Professorat responsable  Manuela Latorre

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
Objectiu general: exposar i compartir bones pràctiques reconegudes, com a reforç metodològic i didàctic, per part de docents o grups de docents.
Objetiu específic: l'elaboració, l'anàlisi i l'experimentació de materials i d’eines informàtiques per al procés d'ensenyament/aprenentatge.
Altres objetius:
Conéixer i aplicar la normativa legal en prevenció, seguretat i salut laboral.
Etiquetar els riscos laborals, també els psicosocials (estrés laboral, burnout, mobbing i altres).
Identificar els nous riscs laborals relacionats amb l'organització del treball.
Utilitzar estratègies eficaces per a previndre els riscs laborals i controlar-los.
Desenvolupar la capacitat de comunicació assertiva i negociació a l'hora d'afrontar i previndre conflictes laborals.
Analitzar quines estratègies de prevenció de riscs laborals i mesures d'intervenció podem aplicar.
Elaborar materials d'utilidadt per a les delegades i delegats de prevenció.
Cercar respostes als dubtes que sorgisquen en les actuacions diàries de les delegades i delegats de prevenció.
Establir protocols d'actuació consensuats en el grup de treball.
Continguts
Els integrants defineixen les propostes de treball per a adequar-les a les línies d'actuació i a les eines de creació i publicació de continguts que s'estableixen.

Propostes a tractar en el taller de bones practiques en prevenció.
Teòrics:
1. La normativa legal.
2. La formació, la prevenció i la seguretat laboral.
3. Les delegades i els delegats de prevenció, i els comités de Seguretat i Salut Laboral.
4. Riscs laborals
5. Mitjans de protecció en l'àmbit laboral
6. Elaboració de protocols
7. Conclusions
Pràctics:
Com i quan ens dirigim al Servei de Prevenció? En quins casos? Podem demanar-hi assessorament? Podem requerir la seua intervenció? Com i quan ho fem?
Com i quan ens dirigim a la inspecció de treball
Casos pràctics, models d'escrits.
Estratègies per a intervindre i actuar en un centre, davant de les diferents demandes dels treballadors i treballadores (companys i companyes).
Actuem com a delegats i delegades de prevenció des del punt de vista de l'organització sindical o com a membres del Comité de Seguretat i Salut Laboral? Responsabilitats que tenim els delegats i delegades de prevenció i sigil professional?
Tenim protocolos fets.
Metodologia
Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent.
Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
A València es realitzarà del 01/02 al 05/04 (dies 01/02, 22/02, 01/03, 29/03 i 05/04 de 16 a 19 hores)
A Castelló es realitzarà del 02/02 al 06/04 (dies 02/02, 09/02, 02/03, 09/03 i 06/04 de 16 a 19 hores)
A Alacant es realitzarà del 16/02 al 18/05 (dies 16/02, 23/02, 23/03, 30/03 i 25/05 de 16 a 19 hores)

Conselleria sols certifica a docents en actiu o inscrits a la borsa de treball de la mateixa.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències de prevenció de riscs laborals. Salut laboral
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Castelló, València, Alacant i en l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 3 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 0 h/edic.
Preu per a l'afiliació 0 €/edic. Preu per a no afiliades 15€/edic.