Curs: Una escola més justa. Introducció al concepte de renovació pedagògica

Data d'inici  08 / 04 / 2017 Data de finalització  13 / 05 / 2017 Professorat responsable  Ramon Torres

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
- Davant de la situació actual de confusió entre innovació, qualitat, equitat i renovació, ens proposem fer el punt entre aquests diferents aspectes.
- Pretenem lligar el concepte de qualitat educativa amb la resta de factors.
- L’objectiu principal és fer una proposta àmplia de metodologies dirigides a transcendir les desigualtats inherents a la mateixa essència humana.
- Plantejar metodologies dirigides a millorar la convivència entre l’alumnat
- Fer de la participació i de la democràcia l’eix fonamental del nostre treball.
- Destriar, dins del currículum, aquells continguts que van dirigits a la formació d’una ciutadania compromesa d’aquells que ens duen a una ciutadania sotmesa.
Continguts
1. Concepte de qualitat educativa. Innovació versus qualitat. Renovació = equitat i inclusió.
2. Política i Educació. La necessitat d’un pacte? El paper polític de l’ensenyant.
3. Un currículum per una escola més justa
4. Metodologies integradores.
5. Metodologies participatives.
Metodologia
El curs es realitzarà en la plataforma de l’ESFMB i tindrà tres eixos fonamentals:
Una videoconferència dirigida a centrar el tema de treball.
Una selecció de textos que conduïsquen a la reflexió.
Un video-xat en què compartir els punts de vista treballats.
Unes proves sobre continguts treballats.
Criteris d'avaluació
Tal com ha establit la Conselleria, la qualificació positiva estarà condicionada a l’assistència. Estarà en consonància amb el temps que dedicarà l’alumnat a la lectura i visió del vídeo prevists, l’assistència obligatòria en els video-xats, les respostes a les proves.
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
Conselleria sols certifica a docents en actiu o inscrits a la borsa de treball de la mateixa.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat En línia / Online Lloc de realització En l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30 h
Preu per a l'afiliació 85 € Preu per a no afiliades 95 €