Curs: Moodle per a docents

Data d'inici  29 / 03 / 2017 Data de finalització  12 / 05 / 2017 Professorat responsable  Jose Enrique Asensi

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
1. Dotar el professorat dels coneixements necessaris per a programar un curs en una aula virtual.
2. Investigar, en el marc de les noves tecnologies, les que ens poden ser útils en el nostre quefer diari.
3. Aprendre a construir un curs en una aula virtual des de zero.
4. Supervisar activitats dirigides a la creació de cursos en una aula virtual.
5. Investigar totes les possibles accions d'una aula virtual.
Continguts
1. Instal·lació de Moodle
2. Donar-se de alta / Donar-se de baixa
3. Rols
1. Assignació de rols
4. Construint un curs:
1. Paràmetre
2. Perfils
3. Tema. Format del text
4. Recursos.
- Com pujar arxius
- Carpeta contenidora d'arxius
- Llibre
- Url
5. Activitats:
- El qüestionari
- Les tasques
- Fòrums
6. Còpia de seguretat/restaurar
Metodologia
- Lliurament de materials teòrics en l’aula virtual
- Realització de tests periòdics
Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaborar els treballs que es proposen en l’activitat.
- Participar activament en les propostes de treball realitzades pel professorat.
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències TIC
Modalitat En línia / Online Lloc de realització En l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30 h
Preu per a l'afiliació 85 € Preu per a no afiliades 95€
Matricula't