Curs: Les accions educatives espanyoles a l’exterior

Data d'inici  06 / 05 / 2017 Data de finalització  03 / 06 / 2017 Professorat responsable  Pere Vilches i Robert Rey

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
- Preparar el professorat per a les proves de selecció a realitzar dins del concurs per a ocupar places docents a l’exterior.
- Oferir al professorat interessat a participar en la convocatòria de places a l’exterior documentació i orientacions per a afrontar la citada convocatòria.
- Donar a conéixer al professorat interessat quins són els objectius de l’acció educativa espanyola a l’exterior.
- Analitzar la situació específica dels països on es convoquen places.

Continguts
- Estudi de les darreres convocatòries.
- L’acció educativa a l’exterior.
- Situació específica del país o dels països que se sol·liciten.
- Característiques dels centres i programes.
- Plantejaments didàctics de les places que se sol·liciten.
- Legislació bàsica sobre el sistema educatiu.

Metodologia
Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulin l'assistent.
La sessió del 29/04/2017 serà obligatòriament presencial. Serà convenient portar PC o Tablet
La sessió del 20/05/2017 es podrà optar per assistència presencial o videoconferència. Serà imprescindible portar PC o Tablet

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació

AQUESTA INFORMACIÓ EN BILINGUE. PRIMER CASTELLA I SEGON VALENCIA

L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències d’exterior
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu de València i a l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari Dissabtes 29/04 i 03/06 de 9 a 21 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 50 h
Preu per a l'afiliació 170 € Preu per a no afiliades 210 €