Curs: Polítiques d’igualtat d’Alacant

Data d'inici  16 / 02 / 2017 Data de finalització  11 / 05 / 2017 Professorat responsable  Marta Díez

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
Assolir la formació general sobre les polítiques d’igualtat de gènere i formació específica relacionada amb les polítiques d’igualtat de genere en els centres educatius per a poder aplicar-les al país Valencià.
Continguts
- Estudi i anàlisi de guies coeducatives.
- Elaborar propostes i documents que puguen servir als centres per a desenvolupar accions afavoridores de la igualtat.
- Llistat de materials disponibles, webs i blogs, portals de Facebook, vídeos de Youtube, etc. que poden ser útils per a cada nivell i temàtica a tractar. Es penjaran en el nostre blog: politiquesdigualtatdalacant.blogspot.com
- Participar en plataformes externes, com la Plataforma Feminista, i planificar accions de conscienciació i formació des del nostre sindicat.
- Muntar una exposició en la facultat d’Educació amb els treballs que s’hagen fet en els centres sobre el 25N i 8M
Metodologia
- Treball cooperatiu
- Xarrades de formació
Criteris d'avaluació
- Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaboració dels treballs que es proposen.
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
La Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències social i cívica
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu STEPV d’Alacant, Glorieta Poeta Vicente Mogica, 5–12, Alacant, i en l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari Dijous de 16 a 20 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 40 h
Preu per a l'afiliació 0 € Preu per a no afiliades 15 €