Curs: Intervenció logopèdica en trastorns de la veu

Data d'inici  03 / 04 / 2017 Data de finalització  17 / 05 / 2017 Professorat responsable  Carmen Castillero

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
Aconseguir una bona qualitat de vocal
Continguts
- Elements fisiològics de fisiologia laríngia.
- Interaccions entre les estructures i funcions estomatogmàtiques i la fonació.
- La veu des d'una visió integral del cos.
- Exploració de la veu.
- Reeducació de la veu professional
Metodologia
Lliurament de fitxes/exercicis proposats per a cada tema.
Criteris d'avaluació
- Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaboració dels treballs que es proposen.
- Participar activament en els fòrums, activitats...
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
La Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències logopèdia-logofoniatra
Modalitat En línia / Online Lloc de realització En l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30 h
Preu per a l'afiliació 85 € Preu per a no afiliades 95 €