Preparació de les proves lliures capacitació de València

Data d'inici  26 / 11 / 2016 Data de finalització  18 / 02 / 2017 Professorat responsable  Vicent Monroig

Certificat per ESFMB


Objectius
Dotar l'alumnat dels coneixements suficients per a superar les proves de capacitació
Continguts
Unitat 1 Marc legal i programes (PLC)
Unitat 2 Aprenentatge de segones llengües
Unitat 3 Metodologia de l'ensenyament/aprenentatge de llengües
Unitat 4 Materials i recursos
Unitat 5 Competència comunicativa. Avaluació
Unitat 6 Recursos per a l'elaboració d'unitats didàctiques
Informació
De 10 a 14 hores.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu de València i a l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari Dissabte de 10 a 14 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 75 h
Preu per a l'afiliació 250 € Preu per a no afiliades 300 €