Curs: “L’acció educativa a l’exterior”

Data d'inici  19 / 11 / 2016 Data de finalització  17 / 12 / 2016 Professorat responsable  Pere Vilches i Robert Rey

Certificat per Universitat de València


Objectius
- Preparar el professorat per a les proves de selecció a realitzar dins del concurs per ocupar places docents a l’exterior.
- Oferir al professorat interessat a participar en la convocatòria de places a l’exterior documentació i orientacions per a afrontar la citada convocatòria.
- Donar a conéixer al professorat interessat quins són els objectius de l’acció educativa espanyola a l’exterior.
- Analitzar la situació específica dels països on es convoquen places.

Continguts
- Estudi de les darreres convocatòries.
- L’acció educativa a l’exterior.
- Situació específica del país o dels països que se sol·liciten.
- Característiques dels centres i programes.
- Plantejaments didàctics de les places que se sol·liciten.
- Legislació bàsica sobre el sistema educatiu.

Metodologia
- El curs està distribuït en 2 sessions d’assistència obligatòria en les quals es practicarà la resolució de casos pràctics a través de l’Aula Virtual de l’Escola.
- Pràctica. Explicació per part del professorat dels continguts.
- Resolució de dubtes.
- Dos exercicis pràctics sobre els continguts exposats.

Criteris d'avaluació
Assistència a les sessions presencials.
Realització de dos treballs, un teòric i un pràcit.
Realització de les activitats que proposen el professorat.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 10 h a 14 h i de 18 h a 20 h.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica a nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

És imprescindible haver realitzat aquest curs per poder inscriure's al curs de preparació de les proves d'exterior que oferirem a Gener del 2017

TOTS ELS MATERIALS ESTARAN EN CASTELLÀ

Dies presencials, el 19/11/16 i 17/12/16.

L'ESFMB es reserva el dret a realitzar canvis en la gestió i horaris del curs, que seran notificats a l'alumnat amb antelació suficient (7 dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Específic de determinats col·lectius Competències professionals Competències d’exterior
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu de València i a l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari Dissabte de 9 a 21 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30 h
Preu per a l'afiliació 90 € Preu per a no afiliades 130 €