Preparació per als exàmens oficials d’anglés (B1)

Data d'inici  17 / 10 / 2016 Data de finalització  18 / 12 / 2016 Professorat responsable  Alberto Canet Barrera

Certificat per ESFMB


Objectius
Se persigue que el alumno alcance una mayor fluidez en la comunicación con hablantes de otros países, potenciando su destreza y capacidad comunicativa en inglés.
Continguts
  • Present simple and continuous
  • Present perfect simple and past simple
  • Future
  • Modals
  • Questions and auxiliary verbs
  • Articles and nouns: countables, uncountables, a/an, some, a/an or the.
  • Pronouns and determiners
  • Adjectives and adverbs
  • Conjunctions and prepositions
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 10 a 12 hores.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correu electrònic i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
L'ESFMB es reserva el dret a realitzar canvis en la gestió i horaris del curs, que seran notificats a l'alumnat amb antelació suficient (7 dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Tot personal interessat Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 3 Màxim de participants 0 Mínim de participants 10 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 40 € Preu per a no afiliades 50 €