Preparació per als exàmens oficials de Valencià (grau mitjà)

Data d'inici  20 / 09 / 2016 Data de finalització  20 / 11 / 2016 Professorat responsable  Aina Cortes Badia

Certificat per ESFMB


Objectius
Dotar a l'alumnat dels coneixements de la llengua en un nivell mitjà
Continguts
Tema 1
- Fonologia i Dicció (teoria)
- Alfabet i Grafies Vocàliques

Tema 2
- Síl.laba, Diftong i Hiat (teoria)
- Separació de paraules
- Accentuació i Dièresi
- Apòstrof i Contraccions
- Les consonants
- Abreviacions
- Majúscula i minúscula
- Signes de puntuació

Tema 3
- Substantiu i Adjectiu: gènere i nombre
- L' Article
- Els Possessius
- Els Pronoms
- Numerals
- Els Quantitatius
- Els Indefinits
- Preposicions
- Pronom Relatiu, Interrogatiu i Exclamatiu.
- Les Conjuncions
- Adverbis
- Verbs regulars
- Verbs irregulars

Tema 4
- Vocabulari general formal
- Locucions, frases fetes i dites
Metodologia
- Lliurament de materials teòrics en l’aula virtual.
- Realització de tests periòdics.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correu electrònic i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Tot personal interessat Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 5 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 40 € Preu per a no afiliades 50 €