Grup de treball: Polítiques d’igualtat als centres educatius

Data d'inici  11 / 11 / 2016 Data de finalització  30 / 05 / 2017 Professorat responsable  Mª Victoria Oliver Guasp

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
Assolir formació general sobre les polítiques d'igualtat de gènere, i formació específica relacionada amb les polítiques d'igualtat de gènere als centres educatius per tal de poder aplicar-les al País Valencià.
Continguts
- Coeducació.
- Estudi i anàlisi de guies coeducatives.
- Plans d'igualtat als centres educatius.
- Unitats didàctiques per a infantil.
- Unitats didàctiques per a primària.
- Unitats didàctiques per a secundària.
- Unitats didàctiques per a persones adultes.
- Unitats didàctiques LGTB.
- Projectes de centre.
Metodologia
Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent.
Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del grup de treball. Control amb fulls de signatures.
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

Es realitzaràn 4 sessions presencial, els dies:
11/11/16.
27/01/17.
31/03/17.
19/05/17.

De 18 a 20 hores.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències socials i ciutatana
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu STEPV de Castelló, Marqués de Valverde, 8, baixos i en l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 45 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 0 € Preu per a no afiliades 10 €