L’EPA (PLE) l’entorn personal d’aprenentatge: una eina per a la formació i informació a l’aula

Data d'inici  20 / 02 / 2017 Data de finalització  07 / 04 / 2017 Professorat responsable  Maxi Silvestre López

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
- Construir o millorar un entorn personal d'aprenentatge integrant els recursos i serveis necessaris.
- Integrar noves eines i serveis en el propi entorn de treball i aprenentatge.
- Desenvolupar habilitats, actituds i coneixements necessaris per a l'ús de diferents eines tecnològiques en un context de xarxa.
- Adquirir coneixements que es tradueixen en un millor rendiment acadèmic i una més completa formació per al seu futur professional com a docents.
- Construir o reforçar els pilars per a un aprenentatge autogestionat al llarg de la vida.
Continguts
MÒDUL 1 Context històric.
- Gràcies al ràpid desenvolupament tecnològic, cada dia naixen tecnologies, eines i serveis que obrin un món de possibilitats de comunicació i aprenentatge que permet accedir a un coneixement personalitzat.

MÒDUL 2 Components d'un PLE*, segons Castañeda i Adell.
- Eines, mecanismes i activitats per a llegir.
- Eines, mecanismes i activitats per a fer / reflexionar fent.
- Eines, mecanismes i activitats per compartir i reflexionar en comunitat.

MÒDUL 3 Primers passos per a crear un PLE.
- Primers passos personals.
- Com activar l'alumnat per encetar un PLE.

MÒDUL 4 Eines 2.0.
- Eines per a edició.
- Eines per a creació.
- Eines per a emmagatzematge.
- Eines per a publicació.
Metodologia
- Lliurament de materials teòrics en l’aula virtual.
- Realització de tests periòdics.
Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaborar els treballs que es proposen en l’activitat.
- Creació de materials específics al voltant de la temàtica triada.
- Participar activament en les propostes de treball realitzades pel professorat
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 a 20 hores.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correu electrònic i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències TICs
Modalitat En línia / Online Lloc de realització Aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 65 € Preu per a no afiliades 85 €