Flipped classroom o classe inversa

Data d'inici  24 / 10 / 2016 Data de finalització  28 / 11 / 2016 Professorat responsable  Maxi Silvestre López

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
- Aventurar-se al món Flipped Classroom d’una forma dirigida i de la mà d’un especialista.
- Conéixer de primera mà el model pedagògic FC.
- Conéixer i practicar amb les eines necessàries per al procés de creació.
- Conéixer i practicar les opcions de gamificació de l'aula.
Continguts
MÒDUL 1: Base teòrica
- Introducció i visió global del model Flipped Classroom.
- Fonaments del model a nivell pedagògic.
- Coherència didàctica.
- Introducció i possibilitats de maquinari.

MÒDUL 2 i 3: Creació i gravació de vídeo
- Possibilitats a l’hora de crear els nostres continguts.
- Eines indispensables quant a programari i maquinari.
- Creació dels nostres primers continguts.

MÒDUL 4: Activitats i gamificació
- Activitats de consolidació i avaluació en l'aula.
- Eines complementàries.
- APP i webs per a la gamificació.
Metodologia
- Lliurament de materials teòrics en l’aula virtual.
- Realització de tests periòdics.
Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaborar els treballs que es proposen en l’activitat.
- Creació de materials específics al voltant de la temàtica triada.
- Participar activament en les propostes de treball realitzades pel professorat
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 a 20 hores.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correu electrònic i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències TIC
Modalitat En línia / Online Lloc de realització Aula virtual de la ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 65 € Preu per a no afiliades 85 €