Taller de desenvolupament d’intel·ligència emocional mitjançant el treball de competències

Data d'inici  08 / 04 / 2017 Data de finalització  13 / 05 / 2017 Professorat responsable  Diego Climent Gas i Ana Biendicho

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
- Increment de l'autoconsciència emocional.
- Facilita superar els reptes que apareixen de forma efectiva.
- Millora la nostra capacitat de treballar en equip.
- Ajuda a millorar la relació amb l'alumnat.
- Prevenció de conflictes o solució d'aquests de forma positiva- Aporta ferramentes per a desenvolupar emocions positives.
Continguts
3 sessions de 5 hores. En les diferents sessions es treballaran les competències emocionals definides en el model d'educació emocional de Rafael Bisquerra.

Sessió 1: Consciència emocional.
Sessió destinada a prendre consciència de les pròpies emocions, preparant-nos per a reconéixer una emoció mentre ocorre. També per a reconéixer les dels altres, i les emocions que es generen en un context determinat.
Sessió 2: Regulació emocional i autonomia emocional.
Sessió destinada a potenciar la nostra capacitat per controlar les nostres emocions de forma apropiada i prendre consciència de com les nostres emocions afecten les nostres accions i comportaments.
Sessió 3: Competència social i competències per a la vida i el benestar
Sessió destinada a desenvolupar la nostra capacitat de relacionar-nos amb els altres de forma positiva, així com per a adoptar experiències/hàbits de vida satisfactòries que ens acosten a una vida amb sentit.
Metodologia
Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent.
Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Informació
L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat Presencial Lloc de realització València, C/ Juan de Mena, 18 (46008)  Horari Per determinar
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 15
Preu per a l'afiliació 40 € Preu per a no afiliades 60 €