Creació de pàgines web educatives: nivell bàsic

Data d'inici  21 / 11 / 2016 Data de finalització  19 / 12 / 2016 Professorat responsable  Marta Royo González

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
En el curs es formarà l’alumnat en tots els aspectes necessaris per a iniciar-se en la creació i el manteniment d’una pàgina web dinàmica usant un administrador de continguts, treballant temes com la gestió del domini i l’allotjament, la creació i l'edició d’imatges per a la web, així com una breu introducció als llenguatges de programació.
Joomla! és un programari d’administració de continguts (CMS) que permet generar i gestionar pàgines web de manera ràpida i senzilla, i que ofereix la possibilitat d’instal·lar components per a dotar els llocs web de funcionalitats diverses com galeries d’imatges, fòrums, traductors, blogs, etc. Joomla! és apropiat tant per a ús particular com professional o institucional.
En aquest curs es donarà especial importància a l'edició d’imatges per a web fent servir com a ferramenta GIMP. Mitjançant una introducció a aquest programa l’usuari podrà jugar amb l’ampli ventall de possibilitats gràfiques que aquest programa presenta i dotarà la pàgina d’una qualitat i personalització adequada per a cada cas.
Continguts
PROGRAMA
- Introducció
- Què és Joomla!
- Pàgines amb Joomla!, on trobar recursos gratuïts.
- El domini i l’allotjament
Joomla!: Bloc de contingut 1
- Instal·lació
- Tauler de control: back-end
- Configuració bàsica
- Estructuració del contingut: seccions, categories, articles de contingut, articles de contingut estàtic
Joomla!: Bloc de contingut 2
- Ús de Joomla! i les seues funcions
- Configuració global
- Extensions: components, móduls i mambots
- Menús
Joomla!: Bloc de contingut 3
- Instal·lació d’extensions: galeria d’imatges i traductor.
- Front-end
- Usuaris de joomla
Joomla! Bloc de continguts 4
- Plantilles
- Personalitzar la nostra pàgina
Joomla! Bloc de continguts 5
- Còpia de seguretat
- Gestió de la pàgina d’inici
- Paperera i arxiu
Metodologia
Setmanalment l’alumnat accedirà mitjançant l’Aula Virtual a una teoria i activitats relacionades amb aquesta que l'ajudaran a comprendre i manejar les ferramentes explicades.
El professorat podrà accedir al seu espai creat per verificar que es van realitzant les modificacions correctament, o inclús per aclarir els dubtes o resoldre problemes que vagen sorgint.
L’alumnat anirà comprovant l’evolució de la pàgina.
En acabar el curs, comprovarà la seua evolució mitjançant l’execució d’un exercici de projecte final que consistirà en la total personalització de la pàgina assignada en el seu espai web.
Criteris d'avaluació
- Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaboració dels treballs que es proposen.
- Participar activament en els fòrums, activitats...
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 a 20 hores.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correu electrònic i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències TIC
Modalitat En línia / Online Lloc de realització Aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 65 € Preu per a no afiliades 85 €