Ús del drive en l’àmbit docent

Data d'inici  07 / 11 / 2016 Data de finalització  05 / 12 / 2016 Professorat responsable  Jose Enrique Asensi Ribes

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
L'usuari serà capaç d'organitzar documents en carpetes i subcarpetes dins de la seua unitat de treball; treballar amb documents de text i fulls de càlcul de forma col·laborativa; utilitzar formularis per a recopilar informació; usar aplicacions d'utilitat en l'àmbit docent.
Continguts
1. Crear estructura de carpetes i directoris
2. Compartir fitxers
2.1. Crear un grup de contactes
2.2. Diferents tipus de permisos
3. Crear formularis
3.1. Passos a seguir per a crear un formulari
4. Crear full de càlcul
4.1. Passos a seguir per a crear un full de càlcul a Google DOCS
5. Treball col·laboratiu
5.1. Treball en línia
6. Aplicacions de DRIVE
7. Google Calendar
Metodologia
Lliurament de fitxes/exercicis proposats per a cada tema.
Criteris d'avaluació
- Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaboració dels treballs que es proposen.
- Participar activament en els fòrums, activitats...
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 a 20 hores.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correu electrònic i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències TIC
Modalitat En línia / Online Lloc de realització Aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 65 € Preu per a no afiliades 85 €