Educar en valors democràtics d’una manera crítica i creativa

Data d'inici  25 / 02 / 2017 Data de finalització  30 / 04 / 2017 Professorat responsable  Verónica Pastor Guill, Jose Maria Sánchez Alcón i Fátima Altagracia

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
- Foment del diàleg crític a l'aula
- Treballar alguns valors bàsics presents en els nostres sistemes democràtics com llibertat, tolerància o diàleg.
- Aprendre d'una manera pràctica a ser democràtic.
- Conéixer el nostre món emocional posant-lo al servei de l'ètica i del canvi social.
- Aprendre a pensar
- Aprendre a conviure
- Aprendre a ser un ciutadà més compromés
- Dialogar sobre el que és just i injust
Continguts
- Conéixer els materials de Lipman per a educar en valors; entre aquests, una ètica per a nens i per a adolescents. La base és una novel·la didàctica i un llibre del professor amb exercicis específics i plans de discussió.
- Conéixer i treballar el sistema de raonament ètic proposat per Kolhberg i analitzar alguns dilemes que són la base d'aquest mètode. Aquestes dinàmiques de grup per a treballar els dilemes poden complementar-se amb els denominats jocs de rol, on cada alumne és un personatge diferent i un "jurat ètic" decideix, basant-se en criteris de justícia, quines són les millors raons.
- El treball amb textos literaris i amb faules morals torna a utilitzar-se de nou com a mètode no només per a educar en valors ètics sinó per a la formació del caràcter i del coneixement de les virtuts.
- Treballar el món emocional a partir del qual extraiem els nostres valors.
Metodologia
Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent.
Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Informació
L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València, comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general, especialment els d’aquesta etapa Competències professionals Competències intrapersonals I interpersonals
Modalitat Presencial Lloc de realització València, C/ Juan de Mena, 18 (46008)  Horari Per determinar
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 70 € Preu per a no afiliades 90 €
Matricula't