logo_dones

Intersindical Valenciana > Dones > Violència contra les dones

Intersindical Valenciana signa el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

18/09/2017 | Intersindical

Hui, ha tingut lloc la signatura del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, Pacte que ha estat fruit d’un treball intens per part de la societat civil i l’administració.


Al llarg de huit reunions, que començaren en la primavera, associacions de dones i organitzacions sindicals, polítiques, professionals i policials, hem consensuat un document amb quasi 300 mesures concretes per lluitar contra qualsevol tipus de violència contra les dones en tots els àmbits i sectors. Aquestes mesures estan articulades en cinc línies estratègiques: garantir una societat segura i lliure de violència de gènere i masclista; feminitzar la societat; coordinar el treball en xarxa per a l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista i els seus fills i filles; trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista i socialitzar-ho com un conflicte polític i social; i garantir la dotació pressupostària estable per a poder desenvolupar i implementar els objectius.

Valorem l’esforç de totes les parts per aplegar a consensos sobre les violències contra les dones

Des de la Intersindical Valenciana, valorem l’esforç que han posat totes les parts per poder aplegar a consensos en un aspecte cabdal pel progrés de qualsevol societat: aconseguir eradicar totes les violències exercides contra les dones. Això sí, també volem manifestar que un Pacte d’aquesta importància necessàriament ha de comptar amb dos aspectes fonamentals: un pressupost suficient per poder dur a terme les mesures que contempla i un ferm compromís institucional perquè no es quede només en el paper i tota la societat en siga coneixedora i beneficiària. Per això, les línies estratègiques 4 i 5 cobren una especial rellevància.
Intersindical Valenciana, com sempre ha fet, treballarà de valent amb tots els estaments i organitzacions que tinguen com a finalitat crear una societat lliure de masclisme, des d’una perspectiva radicalment feminista que pose a les dones en el centre de debat i de l’acció. Aquest Pacte és un pas més en el llarg camí que ens queda per poder assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Beatriu Cardona, responsable de Dones de la Iv, en la signatura del pacte


El més recent

Troba'ns al Facebook